انقلاب تابستانی برای منجمان ایرانی یک روز به یاد ماندنی است. در این روز جشنواره ساعتهای آفتابی برگزار خواهد شد و منجمان ابزارهای ساخته دست خود را برای تماشای عموم گردهم می آورند. انجمن ستاره شناسی اهواز نیز در این روز اقدام به برگزاری این جشنواره نموده است.

بعد از تلاش های مدیر انجمن برای تعیین مکان مناسب ،بالاخره در پی همکاری نکردن مسئولین و کمبود بودجه ،جشنواره در محل دفتر انجمن برگزار شد . صبح روز سی و یکم با آمدن اعضای گروه و آوردن ساعتهای آفتابی جشنواره در ساعت ۹:۳۰ کار خود را آغاز کرد. ساعت های مختلف با مدل ها و شکل های متفاوتی از جمله قطبی، افقی و… ساخته شده بود که پس از بازدید اعضا و ارائه مطالبی در مورد انواع ساعتهای آفتابی در ساعت ۱۱:۰۵ تمامی ساعت های ساخته شده به پشت بام برده شد تا در حضور سازندگان امتحان شوند و از بین ۱۵ ساعت ساخته شده توسط اعضا، ۱۲ عدد از انها کاملا زمان را دقیق نشان می دادند.

۰۰۱.jpg

 

سپس ساعت ها به پایین منتقل شد تا در ساعت ۴ بعد از ظهر دوباره امتحان شوند . در مدت زمانی که می گذشت سازندگان ساعت ها یکی پس از دیگری در حال توضیح ساعت خود، تاریخچه ی ساعت های آفتابی و ارائه مطالبی در مورد ساخته های خود بودند . ساعت ۴:۳۰ ساعت های آفتابی دوباره به پشت بام برده شد تا این بار با دقت بیشتری امتحان شوند، این بار بر خلاف امتحان قبلی، ۳ ساعت دقیق درست شده بودند و بقیه کم و بیش دارای خطا بودند.

ساعت ساخت پیمان جودزاده از برندگان مسابقه در روز جشنواره ساعتهای آفتابی

برنامه ی اصلی از ساعت ۵ بعد از ظهر شروع شد . از این ساعت به بعد کم کم مردم می آمدند و جمعیت بیشتر می شد . البته به دلیل کوچک بودن مکان وجمعیت زیاد با مشکلاتی از جمله کمبود فضا و گرما رو به رو بودیم . در این قسمت مدیر انجمن آقای خسرو جعفری زاده در باره ی ابر عجیب مشاهده شده در هنگام رصد هلال ماه جمادی الثانی، اختفای زهره و هلال ماه وهم چنین برنامه های انجمن در طی تابستان وجشنواره صحبت هایی را ارائه دادند.

در پی آن یکی از اعضای انجمن درباره ی تاریخچه ی ساعت های آفتابی از عهد باستان صحبت کردند و سازندگان ساعت ها در کنار ساعت های خود قرار گرفتند تا به بازدید کنندگان درباره ی ساعت های ساخته شده توضیحات لازم را بدهند. بعد از بازدید مردم از عکس ها و ساعت های آفتابی ، جشنواره در ساعت ۸ بعد از ظهر به پایان رسید .انجمن ما که بسیار شلوغ و گرم شده بود دوباره به روال عادی خود برگشت و یک روز نجومی دیگر به پایان رسید

شرکت کنندگان در ساخت ساعتهای آفتابی :

مهدیه زارعیان،شیرین بقالزاده، فرزانه ایزدی، آتنا کشاورز، مهیار جودکی، سمیرا نوروزیان، محمد جولا، زهرا جولا،نسترن آهنین، محمود میاحیون، مجید حاجی پور، پیمان جودزاده