انجمن ستاره شناسی خوزستان متشکل از انجمنهای ستاره شناسی سراسر استان خوزستان، در هفته فضا برنامه های مختلفی را در سراسر استان برگزار خواهد نمود.

* خرمشهر ( یکشنبه ۲۰ آبانماه ) : سمینار آشنایی با فضا، فضاپیماها و طرح های فضایی کشور به همراه نمایشگاه و پخش اسلاید های فضایی، ساعت ۱۶ الی ۱۹ به همراه رصد آسمان شب
* شوشتر ( دوشنبه ۲۱ آبانماه ) : سمینار آشنایی با فضا، فضاپیماها و طرح های فضایی کشور به همراه نمایشگاه و پخش اسلاید های فضایی، ساعت ۱۸ الی ۲۰
* امیدیه ( سه شنبه ۲۲ آبانماه ) : سمینار آشنایی با فضا، فضا پیماه ها و ماهواره ها و طرح های فضایی کشور، پخش اسلاید، برگزاری نمایشگاه و رصد آسمان شب، از ساعت ۱۶ الی ۲۰
* اهواز ( چهارشنبه الی جمعه ) :

۱. چهارشنبه ۲۳ آبانماه : سمینار فضا از ساعت ۱۶ الی ۱۸

۲. پنجشنبه ۲۴ آبانماه : سمینار آشنایی با شاتلهای فضایی از ساعت ۱۶ الی ۱۸

۳. جمعه ۲۵ آبانماه : برنامه های مختلف رصدی و برپایی نمایشگاه فضا و نجوم در پارک های اهواز

* آبادان ( پنجشنبه ۲۴ آبانماه ) : سمینار آشنایی با فضا، فضاپیماها، ماهواره ها و طرح های فضایی در کشور، برگزاری نمایشگاه. این برنامه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزار خواهد شد