تبلیغات
گزارش برگزاري باشگاه هاي نجوم ايران
ارسال در: 1387/02/01-00:00
گزارش برگزاري باشگاه هاي نجوم در فروردين ماه 1387

  

شصت و دومين باشگاه نجوم مشهد

 عصر پنجشنبه، بیست و نهم اولين ماه از سال 1387 خورشيدي، شصت و دومين باشگاه نجوم مشهد در دبيرستان حسين فاتح برگزار شد. اين باشگاه با بخش هايي از قبيل اخبار، آسمان شب، سخنراني هاي  بخش عمومي  و بخش تخصصي همراه بود. ساعت 16 باشگاه با پخش آياتي از قرآن كريم آغاز شد ...

مجري برنامه "الهه آرشيان" برنامه ي اجرايي اين باشگاه را فهرست وار قرائت مي كند.

در بخش اخبار، مدير گروه نجوم آسمان توس اخبار باشگاه را كه شامل اطلاعاتي درباره ي سايت انجمن، بازديد از برج رادكان در برابران بهاري، اجراي هشتمين رقابت رصدي مسيه كشور، بازديد از چهار تاقي بازه ي هور و برنامه هاي روزجهاني نجوم است، بيان مي كند.

حادثه اي كه دو تن از دانشجويان دانشگاه خيام و اعضاي باشگاه نجوم را از ميان ما برده بود، حضار را تحت تاثير قرار داد. آقاي موسوي از دانشجويان دانشگاه خيام مشهد به ياد اين دو دانشجو، سيد ياسر ساماني و  سيد محسن مهذب، متني را براي حاضران مي خواند.

باشگاه نجوم مشهد اين حادثه ي ناگوار را به دوستان و خانواده هاي ايشان تسليت مي گويد.

 آسمان شب:

آسمان شب، آسمان ارديبهشت ماه كه ماه بهترين پاكي و راستي است را نشان مي دهد. آقاي رباني توضيحاتي در باره ي اين ماه و نامگذاري اش بيان مي كند و مسير حركت خورشيد در آسمان را نشان مي دهد. رصد گر باتجربه ي آسمان توس با بيان موقعيت ماه در اين ماه و نحوه ي قرارگيري آن در كنار ستاره هاي پرنور و سيارات، جدايي و زمان بهترين حالت رصد، آسمان شب باشگاه را ادامه مي دهد. جرم منتخب M62 است كه با توضيحات دقيق سخنران در رابطه با مكان جرم، درخشش، بهترين زمان رصد و ابزار رصدي مورد نياز همراه مي شود. نمايش نماي تلسكوپي و اطلاعات كاربردي براي رصد اين جرم پايان بخش برنامه آسمان شب باشگاه است.

 بخش عمومي باشگاه:

بخش عمومي باشگاه شامل سخنراني هايي با عنوان هاي: از مدرسه تا المپياد، نامگذاري سيارات، گاهنامه هاي تطبيقي، گزارش هشتمين رقابت مسيه كشوري بود.

اولين سخنراني توسط آقاي روح الله جهنده  اجرا شد. "آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نميدانند برابرند؟" اين جمله بر روي اولين صفحه از اسلايد هاي اين بخش نوشته شده بود. آقاي جهنده داراي مدال برنز المپياد جهاني نجوم است. تاريخچه المپياد نجوم، مراحل و نحوه ي برگزاري المپياد در ايران، سطح آموزش و امتحانات دوره، مطالب و منابع، امتياز ها و ... توضيحاتي بود كه توسط آقاي جهنده بيان شد. در پايان به نقش مهمي كه انجمن هاي نجوم آماتوري در زمينه ترويج نجوم دارند اشاره شد.

سخنراني بعدي با عنوان نامگذاري سيارات،  توسط آقاي سيد مسعود ميرشجاعيان اجرا شد. در اين بخش منشا نام هاي عربي، معني نام هاي سيارات و قمرهايشان از جمله زحل، اورانوس، پلوتو و ... بيان شد.اين بخش يادآور مفاهيمي بود كه به عنوان اولين مظاهر طبيعت ذهن نا آرام انسان را به سوي خود مي كشاندند و اينكه اسطوره ها و فرهنگ هاي گوناگون در ميان ملت هاي مختلف باعث شد كه آن ها صورتهاي فلكي را به جهت شكل ظاهري و سيارات را به جهت تقدسشان نام گذاري كنند و اين كار به شناخت بهتر آنان از آسمان كمك بزرگي مي كرد.

گاهنامه هاي تطبيقي جشن ها، سومين سخراني در بخش عمومي بود كه توسط آقاي فربد فضايلي جوان اجرا شد. در اين بخش جشن ها و آيين هاي باستاني و اسطوره اي بيان شد. گزارشي از جشن ها و آداب گردآوري شده، بررسي مختصر گاهشماري هاي ايراني، سُغدي و خوارزمي و گاهنامه ي تطبيقي نوشته شده بر اين اساس، جشن هاي ملي ايران و توضيحاتي درباره ي هركدام و در آخر معرفي نرم افزار گاهشمار پارس كه شامل گاهشماري جشن ها، برابر ياب فارسي، برابر ياب زمان و  ... ارائه شد.

در فاصله اي بين دو بخش عمومي و تخصصي، بازه اي قرار دارد كه شركت كنندگان مي توانند از بازارچه ي نجومي باشگاه، كتاب، نرم افزار، خبرنامه، شبيه ساز و گردونه ي آسمان را تهيه كنند و به بحث آزاد در رابطه با نجوم بپردازند.

 بخش دوم باشگاه:

عمومي:

گزارشي از هشتمين رقابت مسيه ي كشوري توسط آقاي علي فتح الله زاده ارائه شد. در اين گزارش در مورد تاريخ برگزاري اين رقابت، محل برگزاري، تعداد شركت كنندگان، داوري بخش آموزشي، داوري بخش رقابتي، نحوه ي حركت به سمت تهران و ... توضيح داده شد.

تخصصي:

سخنراني هاي تخصصي باشگاه توسط دو يا سه داور بررسي و داوري مي شوند. آخرين سخنراني شصت و دومين باشگاه مربوط به آقاي مهدي خادم است. "نيروي گرانش" ادامه اي از سخنراني در باشگاه گذشته بود كه با مرور آقاي خادم بر چهار نيروي شناخته شده، ثابت جهاني گرانش، گرانش در نجوم و اخترفيزيك، نحوه ي  كشف نپتون در سال 1864 و تاثير گرانش آن بر مدار هاي منظومه ي شمسي ادامه يافت. ايشان با استفاده از تصاويري نمادين براي نشان دادن گرانش در ايجاد تراكم مواد و تولد ستارگان، نقش گرانش در پيدايش ستاره ها را بيان كردند. پس از توضيحاتي در رابطه با گرانش در كيهان شناسي، داوران و حاضران به پرسش و پاسخ در اين زمينه پرداختند.

 گزارش از: افروز ارزه گر، گروه نجوم آماتوري آسمان توس مشهد www.toossky.com

شصتمين باشگاه نجوم اصفهان در فروردين ماه 1387 برگزار شد.
 

باشگاه امروز با سخنرانی مدیریت مرکز آموزش نجوم ادیب آقای منجمی شروع شد و روند باشگاه را نسبت به 2 سال گذشته بررسی کرد و نوید تنوع های زیاد در باشگاه را خاطر نشان کرد از جمله مدیریت جدید، انتشار مجدد خبر نامه .....

 

ادامه باشگاه با صحبت های علیرضا تیموری مدیر جدید باشگاه شکل گرفت در ابتدا از مشکلات باشگاه های قبل صبحت به میان آورد از جمله تکراری بودن سخنرانی ها، چهره ها، دیر شروع شدن باشگاه ازساعت اصلی، عدم همکاری همگی دربرنامه های باشگاه، عدم استفاده از امکانات باشگاه و مواردی از این قبیل و در آخر یک سری از قوانین را خاطر نشان کرد.

 

اولین سخنرانی با سخنرانی آقای ماه منظر با موضوع زیست فرازمینی شروع شد . ایشان در این سمینار با مروری بر مطالب سمینار قبل سخنرانی خود را با توضیح حیات موقت ادامه داد. در ابتدا حیات در مریح را بررسی کرد و توضیح داد که سیاره ای است با تمامی شرایط مورد نیاز برای حیات به جز جرم بالا که نتیجه ی آن پراکنده شدن جو در فضا، از بین رفتن میدان مغناطیسی و هم چنین خشکی سطح سیاره که نتیجه ای جز نابودی نداشت. هم چنین وضعیت مریخ در گدشته و حال بررسی شد و ادامه داد که آب در زیر سطح مریخ کشف شده است که به علت شوری و نمکی زیاد موجودی نمی تواند در آنجا دوام بیاورد و فقط 2 نوع باکتری که با شرایط فوق سازگار هستند وجود دارد.

بعد از مریخ به بررسی شرایط حیات در قمر مشتری (اروپا) پرداخت. اروپا کوچکترین قمر مشتری است که سطحی از یخ هایی به محکمی آهن دارد. این قمر هسته ای دارد که به خاطر گرمای درون هسته یخ های پیرامون خود را ذوب کرده و در نتیجه شرایطی همانند اعماق اقیانوس های زمین به وجود می آورد. (شاید انسانها بتوانند به یوروپ پناه ببرند و به بقای نسل خودشان بپردازند). وی صحبت های خود را با ساختار احتمالی حیات در یوروپ ادامه داد. هم چنین شرایط حیات در تیتان قمر زحل را بررسی کرد و اینکه به دلیل سرمای زیاد نمی تواند حیاتمند باشد اما این احتمال وجود دارد که هنگام بزرگ شدن خورشید دمای سطح این قمر آنقدر زیاد شود که نوعی حیات موقت به وجود آید. ( هدف بعد از مریح برای انسان تیتان خواد بود.)

 

اخبار نجومی توسط علیرضا تیموری ادامه یافت. عمده اخبار در رابطه با عکاسی های متفاوت بود.

1- جایگزین پروگرس برای حمل مایحتاج ایستگاه فضایی که فاقد سرنشین می باشد.(ATV Jules Verne Docks with station)

2- ایستگاه فضایی روز به روز به دلیل شاتل های فضایی تغییر می کند به طوریکه قدر آن از -1 ،-2 به قدر ظاهری ـ4 وـ5 تغییر کرده است.

3- عکاسی از ایستگاه فضایی به هنگام عبور ایستگاه فضایی که به زمین نزدیک تر است.

4- روشهای عکاسی از ایستگاه فضایی و عبور آن ا زجلوی ماه یا خورشید

5- قمر فوبوس به صورت دقیق از دید MRO عکاسی می شود.

6- کارگاه یک روزه ساعت آفتابی در مرکز آموزش نجوم ادیب

7- 20 اردیبهشت ماه روز نجوم

 

ادامه باشگاه با نماهنگ نجومی شکل گرفت و پس از آن نشست نجومی-رصدی با عنوان سوالهای در زمینه رصد با اقایان پاکروان، علی دوستی و سلطانی تشکیل شد.

آنچه در این باشگاه مهم جلوه کرد آن بود که هر رصدگری باید ابتدا بتواند با چشم خودش آسمان را بکاود، آنرا پیمایش کند و تا با چشمش آسمان را جستجو نکرده به سراغ ابزارهای نجومی نرود.

گزارش از فاطمه شكرچي www.Isfastro.com

گزارش برگزاری باشگاه نجوم رشت فروردین ماه 1387

 

 

این بار آخرین چهارشنبه ی فروردین ماه 1387 ، سالن سبز مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء (ص) میزبان علاقمندان به نجوم در باشگاه نجوم رشت بود. پس از برگزاری شب نجوم خیابانی که در روز شنبه 24 فروردین ماه و با همکاری گروه های برگزار کننده ی  باشگاه نجوم رشت انجام پذیرفت ، اولین باشگاه نجوم رشت در سال 1387 نیز در عصر روز چهارشنبه 28 فروردین ماه توسط این گروه ها برگزار گردید.

علی رازقی ، یکی از فعالان باشگاه نجوم رشت و منجم با سابقه ، اولین برنامه ی باشگاه را با عنوان «صورت فلکی اسد» اجرا نمود. وی از ستارگان دوگانه ی آن همچون بتا و گامای اسد ، از اجرام مسیه ی آن همچون M65 و M66 و ... و از کهکشان های مختلف این صورت فلکی صحبت نمود و به صورت کامل به تشریح آنها پرداخت. وی همچنین در پایان با شرح بارش های شهابی ای که در این صورت فلکی اتفاق می افتد به این بخش از برنامه پایان داد.

سعید قربانی ، عضو کانون نجوم سها ، بخش دوم مقاله ی خود با عنوان «منظومه شمسی (2)» را که اختصاص به بررسی سیارات خارجی منظومه ی شمسی ، یعنی مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون داشت، ارایه داد. در این برنامه ویژگیهای هر یک از این سیارات و قمرهای بزرگشان به اختصار شرح داده شد.

در این باشگاه بخش جدیدی اضافه شد ؛ سری سخنرانی های کوتاه معروف به «پنج دقیقه ای». از مهمترین اهداف اضافه نمودن این بخش به باشگاه می توان به افزایش تنوع مقالات و مشارکت بیشتر علاقمندان در باشگاه اشاره نمود. اولین مقاله از این سری مقالات تحت عنوان «چرا آسمان تاریک است؟» توسط سینا چالشگر ارائه شد. وی با ذکر تاریخچه ای از این بحث به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد تاریکی آسمان پرداخت.

پس از برگزاری این بخش ، آخرین برنامه ی قسمت اول باشگاه نجوم رشت نماهنگ نجومی بود که به زیبایی اجرا گردید و پس از آن  باشگاه نجوم رشت به مدت 10 دقیقه جهت استراحت شرکت کنندگان تعطیل گردید.

در بخش دوم ، طناز پور محمودی مقاله ای را با عنوان «سرنوشت سرد و خاموش خورشید ما» که به بررسی کوتوله های سفید اختصاص داشت،‌ارایه داد. وی در این برنامه با ذکر ویژگیهای یک کوتوله ی سفید پایان عمر خورشید را تشریح نمود.

آخرین بخش باشگاه نجوم نیز توسط شهاب فقیه زاده با عنوان «فضا زمان یازده بعدی» اجرا گردید. انفجار بزرگ ، نظریه ی ریسمان ، وحدت نیروها ، بررسی نیروهای عالم از جمله مهمترین مسائلی بود که وی به آنها اشاره نمود.

لازم به ذکر است که در بین برنامه های مختلف مجری باشگاه به شرح مختصری از تقویم نجومی اردیبهشت ماه و همچنین رخدادهای این ماه پرداخت.

در کنار این باشگاه نیز بازارچه ی نجومی برای بهره مندی علاقمندان به نجوم دایر بود.

 

باشگاه نجوم رشت؛ گردهمایی منجمان آماتور گیلانی است که با همکاری گروهها و موسسات نجومی گیلانی از قبیل انجمن علمی و پژوهشی نجم شمال- موسسه ی ستاره شناسی روجا – انجمن نجوم اکلیل شمالی ، گروه نجوم سمپاد گیلان و گروه نجوم سها، همگام با سراسر کشور در هر ماه  برگزار می شود.

 

باشگاه نجوم رشت از تمامی علاقه مندان به دانش؛ به خصوص ستاره شناسی برای شرکت در این گردهمایی دعوت به عمل می آورد.

 

باشگاه نجوم رشت (R.A.C)

rasht.astroclub@gmail.com

منبع :آسمان پارس
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید