تبلیغات
بيگ بنگ - انفجار بزرگ
ارسال در: 1384/01/21-00:00
پيدايش كائنات براى انسان يك نادانسته بود و بشر مى خواست بداند كه اين پيدايش از كجا شروع شد.آيا به صورت يكنواخت بوده و همين گونه نيز ادامه دارد يا نه؟ چنان كه برخى اعتقاد داشته اند كه كائنات همين ساختار را داشته و بدون تغيير باقى مى ماند.

 

 

پيدايش كائنات براى انسان يك نادانسته بود و بشر مى خواست بداند كه اين پيدايش از كجا شروع شد.آيا به صورت يكنواخت بوده و همين گونه نيز ادامه دارد يا نه؟ چنان كه برخى اعتقاد داشته اند كه كائنات همين ساختار را داشته و بدون تغيير باقى مى ماند. خب نتيجه اينكه نظريه هاى مختلفى در اين رابطه وجود داشت و نظريه پردازيهاى زيادى مى شد. يكى از اين نظريه ها كه حدود سى و هفت يا سى و هشت سال قبل ارائه شد بيگ بنگ ياهمان انفجار بزرگ نام داشت كه توانست به خيلى از ابهامات پاسخ بدهد. اين نظريه، آغاز كائنات را از يك هسته اتم در فضا و زمان صفر مى داند زيرا آن هنگام هنوز فضا وزمان آغاز نشده بود. تصور بكنيد كه تمام كائنات در يك هسته اتم ياحتى كوچكتر از آن جاى داشت و در يك لحظه اين فضا و زمان آغاز مى شود يعنى اينكه يك انفجار بزرگ كه حاصل گرانش شديد ناشى از فشردگى بوده، شروع شد

اين واقعه بين سيزده تا پانزده ميليارد سال پيش رخ داده است، درحقيقت اين حادثه از آن نقطه صفر شروع مى شود. قابل ذكر است كه باوجودچنين فشردگى اى طبيعتاً دماى بسيار زيادى در لحظه كمى قبل از انفجار بزرگ حاكم بوده است. هنگامى كه فضا وزمان شروع به بزرگ و باز شدن كرد، دما مدام رو به كاهش بوده به طورى كه تخمين زده مى شود وقتى فقط يك ثانيه ازتشكيل كائنات مى گذشته است ده ميليارد كلوين نزول دما داشته ايم

انبساط جهان به قدرى شديد رخ داده است كه از اندازه كوچكتر از يك هسته اتم در يك لحظه به اندازه كره زمين بزرگ مى شده، يعنى انبساط و تورم بعد از بيگ بنگ شروع شده بود اما هنوز كهكشانها به وجودنيامده بودند. نور آغاز كائنات بود سپس بعداز نور، ماده ايجاد شد و شايد بعد از دو ميليارد سال از انفجار بزرگ كهكشانها شكل گرفتند و خورشيد ما يكى از ذرات كوچك آنهاست

كهكشانها چگونه و چه زمانى شكل گرفتند؟

كهكشانى كه ما در آن هستيم (كهكشان راه شيرى) حدود ده ميليارد سال پيش به وجود آمده است البته اگر قبول كنيم كه بيك بنگ سيزده ميلياردسال پيش رخ داده است

اما كهكشانها انواع مختلفى دارند كه عبارت است از: نامنظم، بيضوى و مارپيچى. ازمواد اطراف كهكشانها كه باقى مانده بودند بازوهاى كهكشانى شكل گرفتند اما چون فشردگى مواد را در آن قسمت فضا داشتيم ونيز كهكشانهاى شكل گرفته بسيار نزديك به هم بودند طبيعتاً برخوردها هم زياد بوده است يعنى دوكهكشان با هم ادغام شده و يك كهكشان بزرگتر تشكيل مى دادند يا سبب ساز بازوهاى كهكشانى بزرگتر مى شدند. اين اثرات در بحث انتقال به سمت قرمز يا رد شيفت مى گنجند

اين انفجار چقدر طول كشيد؟

براى لحظه انفجار بزرگ عدد ده به توان منفى چهل و سه را در نظر مى گيرند و بعد از آن لحظه، حادثه شروع مى شود كه حتى هنوز به هزارم ثانيه نرسيده، تغييرات در حال رخ دادن بوده است

عالم در ابتدا چگونه به نظر مي آمد؟

آشكار است براي آگاهي از چگونگي اولين ثانيه ها و يا بهتر بگوييم اولين اجزاي ثانيه هاي پس از انفجار اوليه نبايد از ستاره شناسان پرسيد بلكه در اين مورد بايد به فيزيكدان هاي متخصص در امر فيزيك ذره اي مراجعه كرد كه در مورد تشعشعات و ماده در شرايط كاملا سخت و غير عادي تحقيق مي كنند و تجربه مي كنند. تاريخ كيهان معمولا به 8 مقطع كاملا متفاوت و غير مساوي تقسيم مي شود


مرحله اول - صفر تا 43- 10 ثانيه


اين مساله هنوز برايمان كاملا روشن نيست كه در اين اولين اجزاي ثانيه ها چه چيزي تبديل به گلوله آتشيني شد كه كيهان بايد بعدا از آن ايجاد گردد . هيچ معادله و يا فرمول هاي اندازه گيري براي درجه حرارت بسيار بالا و غير قابل تصوري كه در اين زمان حاكم بود در دست نمي باشد

مرحله دوم- 43- 10 تا 32- 10 ثانيه

اولين سنگ بناهاي ماده مثلا كوارك ها و الكترون ها و پاد ذره هاي آنها از برخورد پرتوها با يكديگر به وجود مي آيند. قسمتي از اين سنگ بناها دوباره با يكديگر برخورد مي كنند و به صورت تشعشع فرو مي پاشند. در لحظه هاي بسيار بسيار اوليه ذرات فوق سنگين - نيز مي توانسته اند به وجود آمده باشند. اين ذرات داراي اين ويژگي هستند كه هنگام فروپاشي ماده بيشتري نسبت به ضد ماده و مثلا كوارك هاي بيشتري نسبت به آنتي كوارك ها ايجاد مي كنند. ذرات كه فقط در همان اولين اجزاي بسيار كوچك ثانيه ها وجود داشتند براي ما ميراث مهمي به جا گذاردند كه عبارت بود از : افزوني ماده در برابر ضد ماده

مرحله سوم- از 32- 10 ثانيه تا 6- 10 ثانيه

كيهان از مخلوطي از كوارك ها - لپتون ها - فوتون ها و ساير ذرات ديگر تشكيل شده كه متقابلا به ايجاد و انهدام يكديگر مشغول بوده و ضمنا خيلي سريع در حال از دست دادن حرارت هستند

مرحله چهارم- از 6- 10 ثانيه تا 3- 10ثانيه


تقريبا تمام كوارك ها و ضد كوارك ها به صورت پرتو ذره ها به انرژي تبديل مي شوند. كوارك هاي جديد ديگر نمي توانند در درجه حرارت هاي رو به كاهش به وجود آيند ولي از آن جايي كه كوارك هاي بيشتري نسبت به ضد كوارك ها وجود دارند برخي از كوارك ها براي خود جفتي پيدا نكرده و به صورت اضافه باقي مي مانند. هر 3 كوارك با يكديگر يك پروتون با يك نوترون مي سازند. سنگ بناهاي هسته اتم هاي آينده اكنون ايجاد شده اند

مرحله پنجم - از 3- 10 ثانيه تا 100 ثانيه

ا
لكترون ها و ضد الكترون ها در برخورد با يكديگر به اشعه تبديل مي شوند. تعدادي الكترون باقي مي ماند زيرا كه ماده بيشتري نسبت به ضد ماده وجود دارد. اين الكترون ها بعدا مدارهاي اتمي را مي سازند

مرحله ششم - از 100 ثانيه تا 30 دقيقه

در درجه حرارت هايي كه امروزه مي توان در مركز ستارگان يافت اولين هسته هاي اتم هاي سبك و به ويژه هسته هاي بسيار پايدار هليم در اثر همجوشي هسته اي ساخته مي شوند. هسته اتم هاي سنگين از قبيل اتم آهن يا كربن در اين مرحله هنوز ايجاد نمي شوند. در آغاز خلقت عملا فقط دو عنصر بنيادي كه از همه سبكتر بودند وجود داشتند : هليم و هيدروژن

مرحله هفتم - از 30 دقيقه تا 1 ميليون سال پس از خلقت

پس از گذشت حدود 300000 سال گوي آتشين آنقدر حرارت از دست داده كه هسته اتم ها و الكترون ها مي توانند در درجه حرارتي در حدود 3000 درجه سانتي گراد به يكديگر بپيوندند و بدون اينكه دوباره فورا از هم بپاشند اتم ها را تشكيل دهند . در نتيجه آن مخلوط ذره اي كه قبلا نامرئي بود اكنون قابل ديدن مي شود

مرحله هشتم - از يك ميليون سال پس از خلقت تا امروز

از ابرهاي هيدروژني دستگاههاي راه شيري ستارگان و سيارات به وجود مي ايند. در داخل ستارگان هسته اتم هاي سنگين از قبيل اكسيژن و آهن توليد مي شوند. كه بعد ها در انفجارات ستاره اي آزاد مي گردند و براي ساخت ستارگان و سيارات و حيات جديد به كار مي ايند.

عناصر اصلي حيات زميني چه زماني پديدار شد؟

براي زمين با توجه به گوناگوني حيات كه در آن وجود دارد 3 چيز از اهميت خاصي برخوردار بوده است

از همان ابتداي خلقت هميشه ماده بيشتري نسبت به ضد ماده وجود داشته و بنابراين همواره ماده براي ما باقي مي ماند

در مرحله ششم هيدروژن به وجود آمد اين ماده كه سبك ترين عنصر شيميايي مي باشد سنگ بناي اصلي كهكشانه ها و سيارات مي باشد. هيدروژن همچنين سنگ بناي اصلي موجودات زنده اي است كه بعدا روي زمين به وجود آمدند و احتمالا روي ميلياردها سياره ديگر نيز وجود دارند. در مركز ستارگان اوليه هسته اتم هاي سنگين از قبيل اكسيژن و يا كربن يعني سنگ بناهاي اصلي لازم و ضروري براي زندگي و حيات بوجود آمدند


آيا عالم همواره در حال انبساط خواهد بود؟


جنبش انبساطي يا به عبارت ديگر از همديگر دور شدن كهكشانه ها به هر حال رو به كند شدن است. زيرا جزاير جهاني متعدد در واقع به سمت يكديگر جذب مي شوند و در نتيجه حركت انبساطي آن ها كند تر مي شود. اكنون پرسش فقط اين است كه آيا زماني تمام اين حركت ها متوقف خواهد گرديد و اين عالم در هم فرو خواهد پاشيد؟ اين مساله بستگي به تراكم ماده در جهان هستي دارد. هر چه اين تراكم بيشتر باشد نيرو هاي جاذبه بين كهكشانه ها و ساير اجزاي گيتي بيشتر بوده و به همان نسبت حركت آن ها با شدت بيشتري متوقف خواهد شد. در حال حاضر چنين به نظر مي رسد كه تراكم جرم بسيار كمتر از آن است كه زماني عالم در حال انبساط را به توقف در آورد. به هر حال اين امكان وجود دارد كه هنوز جرم هاي بسيار بزرگ ناشناخته اي از قبيل ( سياهچاله هاي اسرار آميز) يا ( ابرهاي گازي شكل تاريك) وجود داشته باشند و نوترينو ها كه بدون جرم محسوب مي شوند جرمي هرچند كوچك داشته باشند. اگر اين طور باشد در اين صورت حركت كيهاني زماني شايد 30 ميليارد سال ديگر متوقف خواهد شد. در آن زمان كهكشان ها با شتابي زياد حركت به سوي يكديگر را اغاز خواهند كرد تا در نهايت به شكل يك گوي آتشين عظيم با يكديگر متحد شوند. آن زمان شايد مي بايد روي يك انفجار اوليه جديد ديگر و تولد يك عالم جديد حساب كنيم. با توجه به سطح كنوني دانش بشر و ميزان پژوهش هاي انجام شده بايد اينطور فرض كرد كه عالم تا ابديت انبساط خواهد يافت


با توجه به بزرگى وعظمت كائنات، پيدايش حيات غيرزمينى چقدر احتمال دارد؟ با يك حساب سرانگشتى متوجه مى شويم كه باوجود اين تعداد ستاره احتمال حيات بسيار زياد است. حتى بعضى از ستاره ها داراى سياره نيستند و يا اين سياره بسيار دور از ستاره يا بسيار نزديك به آن هستند و برخى هم گازى مى باشند اگر تمام اين موارد را از كل ستاره ها كم كنيم تقريباً بيست وپنج درصد آنها امكان وجود حيات را دارند


آيا ميدانستيد ?؟


- فقط حدود 4 درصد عالم از ماده ، به شكلي كه ما مي شناسيم تشكيل شده است ، يعني ماده معمولي كه ما مي شناسيم و در آزمايشگاه وجود دارد، فقط 4درصد كل عالم را مي سازد. 23درصد عالم را ماده تاريك سرد تشكيل داده كه دانشمندان اطلاعات خيلي كمي درباره اش دارند و 73درصد باقي مانده را انرژي تاريك عجيب تشكيل مي دهد كه تقريبا تنها چيزي كه در موردش مي دانيم ، اين است كه وجود دارد
!

 

9-15

نظريه جهان تورمى 

 

 

در مدل انفجار بزرگ داغ، در جهان آغازين زمان كافى وجود نداشت تا گرما از منطقه اى به منطقه ديگر جارى شود. با اين همه مشاهده مى كنيم كه دماى تابش پس زمينه ريز موج، بدون توجه به جهت نگاه ما، يكسان است. اين نكته بيانگر آن است كه دماى حالت آغازين جهان در همه جا مى بايست دقيقاً يكسان باشد. طى تلاش هاى انجام شده براى يافتن مدلى كه در آن صورت بندى هاى آغازين متفاوت به چيزى شبيه جهان فعلى منجر شود، طرحى پيشنهاد شده كه بيان مى دارد شايد جهان دوره اى از انبساط سريع را پشت سرگذاشته باشد؛ به اين نوع انبساط، تورمى گفته مى شود، به اين معنى كه انبساط با سرعت فزاينده اى انجام مى شود، برخلاف انبساط با سرعت كاهنده اى كه امروزه شاهد آن هستيم.چنين مرحله تورمى مى تواند تفسيرى بر اين مسئله ارائه دهد كه چرا جهان در همه جهت يكسان به نظر مى رسد. زيرا مى بايست زمان كافى در اختيار نور باشد تا از منطقه اى به منطقه ديگر در جهان آغازين سير كند.تاريخ متناظر در زمان موهومى جهانى كه به انبساط تورمى خود براى هميشه ادامه مى دهد، كره اى كاملاً مدور است. اما در جهان ما، سرعت انبساط تورمى پس از گذشت كسرى از ثانيه كاهش يافت و كهكشان ها شكل گرفتند. اين نكته به اين معنا است كه تاريخ جهان ما در زمان موهومى كره اى است كه قطب جنوب آن كمى مسطح است

 

10-15

نقشه كل جهان   

 ساده ترين تاريخ جهان در زمان موهومى به شكل كره اى مدور همانند سطح زمين است
كه البته دو بعد بيشتر دارد. اين تاريخ تعيين كننده تاريخ جهان در زمان واقعى است كه آن را تجربه مى كنيم كه در آن همه نقاط فضا در جهان يكسان است و با گذشت زمان گسترش مى يابد. از اين لحاظ شبيه جهانى است كه در آن به سر مى بريم، اما سرعت انبساط آن بسيار زياد است و دائماً بيشتر مى شود. چنين انبساط شتاب دارى تورم ناميده مى شود زيرا اين فرآيند افزايش قيمت ها با سرعت فزاينده شباهت دارد

معمولاً تورم در قيمت ها چيز بدى است، اما در مورد جهان بايد گفت كه تورم بسيار سودمند است. مقدار زياد انبساط ناهمگونى ها و ناهموارى هايى را كه احتمالاً در ابتداى جهان وجود داشت، برطرف كرده است. جهان همزمان با انبساط از ميدان گرانشى انرژى كسب كرده و مقدار بيشترى ماده توليد مى كند. انرژى مثبت ماده با انرژى منفى گرانشى كاملاً برابر بوده و در نتيجه انرژى كل برابر صفر مى شود. وقتى كه اندازه جهان دو برابر مى شود، هم انرژى ماده و هم انرژى گرانشى دو برابر مى شود، در نتيجه دو برابر صفر باز هم صفر مى شود. اى كاش دنياى بانكدارى هم همين قدر ساده بود

اگر تاريخ جهان در زمان موهومى كره اى كاملاً مدور بود، تاريخ متناظر با آن در جهان واقعى جهانى مى شد كه به انبساط تورمى خود تا هميشه ادامه مى داد. هنگامى كه جهان در حال تورم است، ماده نمى توانست گردهم آمده و كهكشان ها، ستارگان و حيات نمى توانست شكل بگيرد، چه رسد به آنكه موجودات هوشمندى همانند ما به وجود آيند. بنابراين اگر چه تاريخ هاى چندگانه تاريخ جهان در زمان موهومى را به شكل كره هايى كاملاً مدور مجاز مى داند اما اين تاريخ ها چندان مناسب نيستند. با اين همه تاريخ هايى از زمان موهومى كه قطب جنوب كره ها تا حدودى مسطح است، مناسب تر به نظر مى رسد

در اين مورد تاريخ متناظر در زمان واقعى در ابتدا به حالت شتاب دار و تورمى منبسط مى شود اما پس از آن انبساط كندتر شده و كهكشان ها شكل مى گيرند. براى ايجاد حيات هوشمند، بايد ميزان مسطح بودن در قطب جنوب بسيار جزيى باشد. اين نكته به معناى آن است كه انبساط اوليه جهان بسيار عظيم بوده است. ركورد تورم پولى بين دو جنگ جهانى در آلمان روى داد كه طى آن قيمت ها ميليارد ها برابر شد. اما ميزان تورمى كه مى بايست در جهان رخ داده باشد، حداقل ميليارد ميليارد ميليارد برابر آن است

به دليل اصل عدم قطعيت، اينگونه نيست كه فقط يك تاريخ جهان داراى حيات هوشمند باشند. بلكه تاريخ ها در زمان موهومى دسته كاملى از كره هايى با تغيير شكل هاى جزيى را در بر مى گيرد كه هر كدام از آنها متناظر با تاريخى در زمان واقعى است كه در هر كدام از آنها جهان براى مدتى طولانى (ولى نه نامحدود) متورم مى شود. اكنون مى توان پرسيد كدام يك از اين تاريخ هاى مجاز از همه محتمل تر است. معلوم شده است كه محتمل ترين تاريخ ها كاملاً صاف و يكدست نيستند، بلكه برجستگى ها و فرورفتگى هاى كوچكى دارند. برجستگى ها و فرورفتگى هاى محتمل ترين تاريخ ها واقعاً كوچك است. ميزان انحراف از صاف و يكدست بودن در حدود يك در صدهزار است با اين همه به رغم اينكه اين ناهموارى ها بسيار كوچكند، توانستيم آنها را به صورت تغييرات كوچك در ريز موج هايى

(Microwave)

 كه از جهت هاى گوناگون فضا به سوى ما مى آيند، مشاهده كنيم. ماهواره اكتشافى پس زمينه كيهانى

(COBE)

 در سال 1989 به فضا پرتاب شد و نقشه ريزموج آسمان را تهيه كرد. رنگ هاى مختلف نشان دهنده دما هاى متفاوت است، اما كل گستره تغيير دما از قرمز تا آبى فقط حدود ده هزارم درجه است. با اين حال همين تغييرات در مناطق مختلف جهان آغازين با جاذبه شديد گرانشى در مناطق چگال تر كافى بود تا در نهايت مانع انبساط بيشتر آنها شده و تحت اثر گرانشى خود رمبيده شده و كهكشكان ها و ستارگان را به وجود آورند. بنابراين نقشه كوبه، حداقل اصولاً، طرحى از تمام ساختار هاى جهان است

منبع :mollasadra & roshd.ir
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید