تبلیغات
رصد متغيرهاي تابستاني
ارسال در: 1385/05/22-00:00
آسمان تابستان جایگاه ستاره های متغییر است انها را از دست ندهید

رصد متغيرهاي تابستان

 ستارگان متغير در واقع پايان زندگي يك ستاره هستند كه پس از عمر ميليوني خود سپس با كمبود سوخت هسته اي كه عمدتا هيدروژن است مواجه مي شوند. دراين لحظات تعادل خود را از دست مي دهد و حالت ناپايدار پيدا ميكند. در حالت ناپايداري ستاره مورد نظر بزرگ و كوچك مي شود كه در نتيجه آن تغييرات نوري در ستاره ديده ميشود. هنگامي كه نور ستاره رو به افزايش دارد بزرگ تر از حالت عادي است، عكس همين نيز صادق است. يعني با كاهش نور ستاره شعاع آن كوچكتر مي شود. يكي از كارهايي كه منجمان آماتور انجام مي دهند رصد اين ستارگان است. براي آنها جالب است كه آينده خورشيد را در سياره اي ديگر ببينند. شايد اين منظره اي باشد كه ساكنان زميني در سال 500000000 بعد از ميلاد روي سياره اي در منظومه ديگر ببينند. اين كار نه تنها لذت دارد بلكه يك كار علمي است. پس اگر ميخواهيد قلم و كاغذ برداريد و شروع كنيد رصد بعضي از آنهایی كه در اين مقاله آورده شده اند با چشم غير مسلح و دوربين نيز امكان پذير است. تلسكوپ هم كه جاي خاص خود را دارد

 دلتاي قيفاووس

به يقين ميتوان گفت همه شما دلتاي قيفاووس را رصد كرده ايد يا لااقل اسم آن را شنيده ايد. در واقع اين ستاره سرگروه ستاره هاي دسته خود است. در گذشته به علت تغييرات نور اين ستاره تصور مي كردند كه يك دوگانه گرفتي هستند. اما بعدها با كشف روابط ديگري تمامي حساب ها براي اين ستاره نادرست شدند. پس از بررسي هاي ديگر فهميدند كه اين ستاره يك ستاره ذاتاً متغير است. اين ستاره بهترين انتخاب براي رصد با چشم غير مسلح است. درخشندگي آن در بيشترين حالت 4.1+ و در كمترين حالت 5.2+ است. دوره تناوب آن هم زياد طولاني نيست و در حدود 5 روز و نصفي هست. اگر ميخواهيدقدر آن را هم تخمين بزنيد ميتوانيد از دو ستاره اپسيلون و زتا–قيفاووس با قدرهاي4.2 و 3.4 استفاده كنيد كه در 1 درجه اي مقابل آن قرار دارند. در روز هاي گرم تابستاني كل شب براي رصد آن فرصت داريد و ساعتها ميتوانيد آن را رصد كنيد و لذت ببريد، اما بدانيد در گوشه ديگر آسمان ستاره ديگري در انتظار رصد شما است.

 

 خي - دجاجه

 از قيفاووس پايينتر مياييم و سراغ صورت فلكي دجاجه ميرويم. در بين منجمان آماتور به آن صليب شمالي هم ميگويند. اگر كمي فكر كنيد شگفتي هاي بسياري را در آن مي يابيد، از سحابي آمريكاي شمالي گرفته تا خوشه هاي بازي كه در آن قرار دارد. با گشت و گذار در اين منطقه ستارگان بسياري خواهيد يافت اما يكي از همه دلچسب تر است. خي–دجاجه ستاره اي با دوره تناوب بلند مدت است 407 روز! اما ميتوان تغييرات نوري آن را درماه هاي مختلف تعيين كرد كه كار جالبتري است. زيرا قدر اين ستاره در گستره 4.2 – 13.7 تغيير ميكند. يعني در هر ماه 0.65 قدر كه به آساني قابل تشخيص است. براي مقايسه آن با ستارگان اطراف ستاره مشخصي وجود ندارد. اما ميتوانيد با تمرين كردن قدر آن را در حد خوبي تشخيص دهيد. براي پيدا كردن آن اگر ستاره لاندا–دجاجه را به بتاي آن متصل كنيد در ميان راه در 2 درجه اي اتا-دجاجه ميتوانيد آن را پيدا كنيد. اين متغير در بيشينه نور با چشم رصد ميشود اما با كاهش نور آن از گستره نوري برخي تلسكوپ ها هم خارج ميشود. با دوربين دوچشمي هم ميتوانيد منظره قرار گرفتن آن در ميان ستارگان را مشاهده كرد.

 اتا – عقاب

 در مثلث تابستاني دوربين را به طرف ديگر آن ميبريم. جايي در قلمرو عقاب در اين منطقه يك شگفتي پنهان شده است .اتا–عقاب ستاره متغيري با دوره تناوب نسبتا عالي و در حدود 7 روز است. گستره نوري آن از 3.7 – 4.5 مي باشد. بنابراين بهترين انتخاب براي رصد با چشم و دوربين هاي دوچشمي است.براي پيدا كردن آن نسر طاير و بتا–عقاب را به هم متصل كرده و ادامه داده تا به تتا–عقاب برسيم . در بين راهي كه تتا و دلتا عقاب را به هم متصل ميكند ستاره اتا–عقاب چشمك ميزند. 0براي مقايسه آن ميتوانيد از ستاره لاندا – عقاب از قدر 3.4 و 15 – عقاب از قدر 5.2 و اپسيلون – عقاب از قدر 4 استفاده كنيد.

 شلياق RR

دسته ديگري از ستارگان با نام RR شلياقي وجود دارند . دوره تناوب آنها تنها كسري از روز است بنابراين رصد تغييرات آنها در طول يك روز بايد جالب باشد.RR يكي از معروف ترين آنها ستاره به همين دليل ميتوان بخشي از تغييرات نور آن را مشاهده كرد. اما به دليل شبهاي كوتاه تابستان رصد تمام اين تغييرات مشكل است. اين ستاره در حد مشاهده با چشم نيست. قدر آن در حداكثر حالت 6.9 و در مقابل در حداقل حالت از قدر 8 است. پس با يك دوربين كوچك هم قابل رصد و شناسايي است. اما براي مقايسه آن ستاره مشخص و خاصي در آن منطقه نيست. براي يافتن آن ستاره زتا و اپسيلون از آن را به هم متصل ميكنيم و به اندازه دوبرابر اين فاصل امتداد ميدهيم تا به اين متغير شگفت انگيز و بسيار جالب برسيم.

 

 دوگانه هاي گرفتي

 يكي از عوامل موثر بر تغييرات نور ستارگان گرفت توسط ستاره اي است كه به دور آن ميگردد . اگر اين دو در يك راستا باشند يك گرفت رخ خواهد داد به طوري كه يكي از ستاره هاي بخشي از ستاره ديگر را مي پوشاند . رصد آنها هم قابل توجه است . شما ميتوانيد با بدست آوردن دوره تناوب آنها به دور ةم فاصله آنها را برحسب قانون سوم كپلر بدست آوريد. در زير به دو مورد از بهترين ستارگان متغير گرفتي اشاره كرده ايم.

 بتا – برساوش

راس الغول معروف ترين ستاره در رده گرفتي ها است . بي شك بهترين آنهاست و رقيب ندارد . در آسمان آلوده شهرها هم به راحتي قابل رصد است . قدر آن در پرنورترين حالت 2.1 و در كمنورترين حالت 3.3 است . دو ستاره آن هر 2 روز و 20 ساعت يكبار به دور هم ميچرخند. به دليل پرنور بودن آن بهترين گزينه براي رصد با چشم است . اما با دوربين و تلسكوپ هم جالب خواهد بود . اين شب ها هر چه به پاييز نزديكتر ميشويم زودتر طلوع ميكند . پس چشم به راه باشيد ... . براي مقايسه نور آن ميتوانيد از آلفا - گاما- دلتا و كاپا برساوش از قدر هاي به ترتيب 1.8 - 2.9 – 3.0 – 3.8 استفاده كنيد.

 بتا – شلياق

 بازهم به سراغ صورت فلكي پر رمز و راز چنگ رومي يا شلياق ميرويم . اين بار با بتا – شلياق سر و كار داريم كه رصد آن جالب خواهد بود . اين ستاره تغيير نورانيتي در حد 0.9 واحد قدر دارد . در بهترين حالت و بيشترين درخشندگي از قدر 3.4 ودر كمترين حالت از قدر 4.3 است . پس براي رصد با هر وسيله اي به ويژه چشم و دوربين مناسب است. اين منظومه ستاره اي تناوبي نزديك به 13 روز دارند . بنابراين اگر دو – سه روز يك بار به آن سر بزنيد ميتوانيد تغييرات نورانيت آن را احساس كنيد. براي مقايسه نورانيت هم ميتوانيد از ستاره دلتا و گاما آن از قدر هاي 4.1 و 3.2 استفاده كنيد.

 سعي كنيد تا آنجا كه ميتوانيد از ميدان ديد باز استفاده كنيد تا بتوانيد ستارگان بيشتري را ببينيد و طي روزها تغييرات نورانيت را با آنها مقايسه كنيد . يادتان باشد كه شرط خوب ديدن تمرين است . در ابتدا ممكن است زياد دلچسب نباشد اما به مرور زمان واقعا جذاب و جالب خواهد شد .

منبع :http://www.nightsky.ir
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید