تبلیغات
بيگ بنگ چیست ؟
ارسال در: 1387/08/09-00:00
علم امروزي بشر تا به دان جا رسيده كه قادر باشد در مورد جهان هستي توضيحاتي را ارائه كند . جهان هستي بيكران و غير قابل تصور.

علم امروزي بشر تا به دان جا رسيده كه قادر باشد در مورد جهان هستي توضيحاتي را ارائه كند . جهان هستي بيكران و غير قابل تصور. ستاره هاي بيشماري را كه در آسمان شب مي بينيد تنها سه هزار ستاره از سیصد میلیارد ستاره در كهكشان راه شيريند . در جهان چيزي حدود صد میلیارد كهكشان وجود دارد .بشريت همواره با اين سئوال مواجه بوده است كه : آيا اين جهان از ابتدا بدين صورت بوده يا اين كه همه چيز از جايي و به طور ناگهاني به وجود آمده است ؟ كشف اين مطلب كه جهان در حال انبساط است موجب شگفتي بسيار در اوايل قرن گذشته شد. بر اساس اين يافته فيزيكدان ها حدس زدند كه جهان مي باستي در گذشته و از اندازه بسيار كوچك متولد شده باشد . اين مطلب كه جهان آغازي دارد همچنين هيبت ابعاد و خلق آن ، انسان را با اين سئوال روبرو ساخت كه جهان چگونه آغاز شده است . اكنون بس از رصد ها و تفكرهاي بسيار به پاسخي رسيده ايم كه بيگ بنگ نام گرفته است .

 

بيگ بنگ چیست ؟

 

بر اساس نظریه بيگ بنگ جهان از انفجار حجم بسیار کوچک - ابعادی کوچکتر از حفره های روی پوست - ، با دما و چگالی بسیار زیاد آغاز شده است .بر اساس این نظریه شکل گیری  فضا همانند کش آوردن سطح   یک بادکنک است – مواد، دردرون و سطح بيروني فضای در حال انبساط می یاشند، همانند ذرات غبار روی  شطح یک بادکنک-  این انفجار همانند انفجار ماده در یک فضای خالی نیست بلکه خود  فضا به همراه این انفجار متولد شده است و ماده را همچنان که منبسط میشود به همراه خود حمل می کند . فیزیکدان ها حتی بر این عقيده هستند که زمان نيز با بيگ بنگ آغاز شده است . امروزه ، اکثر دانشمند ها نظریه يگ بنگ را قبول دارند . شواهد موجود به قدر کافی محکم بودند که در سال 1951 دفتر کلیسای کاتولیک اعلام کرد نظریه بيگ بنگ با کتب مقدس مطابقت دارد .

 

 

 

تا اوایل قرن 19 مردم می پنداشتند که جهان پايدار و ثابت است . در سال 1915 با نظریه نسبیت عام اینشتین که به ماهیت فضا ، زمان و جاذبه  می پردازد حالت های  محتمل دیگری نیز ارائه شد . با ارائه نظریه نسبیت ساحتار فضا قادر بود که منبسط یا منقبض شود . در سال 1917 ستاره شناسی به نام ویلم دسیتر با به کار گیری نسبیت در مورد جهان نشان داد که جهان قادر است منبسط شود . (Willem de Sitter)

 

در سال 1922 ریاضیدانی به اسم الکساندر فريدمن (Aleksandr  Friedmann) با استفاده از روش های ساده تر به همین نتیجه رسید .  نتیجه بدست آمده توسط  جرج لمایتر (Georges Lemaitre) کیهان شناس در سال 1927 نیز همین بود . این گام ، تحولی بزرگ در مورد دیدگاه پذیرفته شده جهان-ثابت بود . جرج لمایتر بر اين عقيده بود  که با سفر به کذشته كيهان ، ماده جهان می بایستی در ابعادی کوچک جمع شود و در آنجا انفجاري  رخ داده باشد . اگرچه این احتمال حالت شگفت آور جدیدی برای جهان در نظر می گرفت ولی مبتنی بر رصد های وقت نبود .

 

 

چرا بر این تفکریم که  بيگ بنگ  اتفاق افتاده است ؟

 

نتایج 3 رصد مهم طی قرن گذشته به ستاره شناسان کمک کرد تا اطمینان حاصل کنند که جهان با بيگ بنگ آغاز شده است . اولین آنها این است که جهان در حال انبساط است – بدین معنی که فضای ميان کهکشان ها در حال بزرگ و بزرگتر شدن است -  این مشاهده منجر به این حدس شد که قبل ازانبساط همه چیز در جایی کنار هم قرار داشته است . دوم اینکه این نظریه به خوبی قادر به توضیح فراواني هلیم و دتریم ( ایزوتوب هیدروژن ) در جهان است . دما و چگالی و محیط منبسط شونده جهان اولیه شرایط  خوبی برای تولید این هسته ها با فراوانی که امروز شاهد آن هستیم می باشد . دلیل سوم اینکه ستاره شان موفق به رصد تابش پس زمینه کیهانی  – نابش بس از انفجار اولیه - از هر سمت کیهان  شده اند .  تابش پس زمینه کیهانی دلیل قاطعی بر تایید آغازی اين چنين – با يك انفجار-  برای جهان است . آفای استفان هاوكينگ در این مورد می گوید : این اکتشاف بی نظیر ، اکتشاف قرن است .  

 

انبساط جهان

 

همزمان با اين ايده كه جهان در حال انبساط است ، ستاره  شناسي يه اسم  وستو سليفر (Vesto Slipher) متذكر شد كه تعداد كهكشان هايي كه از ما دور مي شوند بيشتر از آنهايي هستند كه به ما نزديك مي شوند .ستاره شناسان با استفاده از نور دريافتي از يك كهكشان قادرند دريابند كه يك كهكشان به ما نزديك يا از ما دور مي شود . اگر طيف نوري كهكشان به سمت طول موج كوتاه تر اتقال يابد - انتقال به آبي – كهكشان در حال نزديك شدن به ماست ، مثال معروف اين مطلب تغيير طول موج صداي يك آمبولانس در حال نزديك شدن به ما است . اگر طيف نوري كهكشان به سمت طول موج بلند تر انتقال يابد - انتقال به سرخ – كهكشان در حال دور شدن از ماست ، همان طور كه طول موج صداي يك آمبولانس كه در حال دور شدن از ما است افزايش مي يابد . ميزان اتقال به سرخ يا آبي بستگي به سرعت دور شدن يا نزديك شدن كهكشان دارد . بنابراين وستو سليفر مشاهده كرد كه بيشتر كهكشان ها داراي انتقال به سرخ هستند تا اتقال به آبي .

 

درسال 1929 ، ادوين هابل (Edwin Hubble) كشف كرد كهكشان هايي كه در فاصله ي بيشتري از ما قرار دارند با سرعت بيشتري از ما دور مي شوند ، اين سرعت متناسب با فاصله است . به عبارت ديگر كهكشان هايي كه در فاصله دورتري نسبت به ما هستند داراي اتقال به سرخ بيشتري نيز مي باشند . كهكشان هاي دور دست فاصله اي در ابعاد ميليون و ميليارد سال نوري با ما دارند و اين به اين معناست كه ما به گذشته اي در ابعاد ميليون يا ميليارد سال نوري نگاه مي كنيم . در حين سفر نور كهكشان ها به سمت ما طيف نور ازطول موج هاي كوتا هتر به سمت طول موج هاي بلند تر - انتقال به سرخ – اتقال مي يابد . اين انتقال به سرخ در اثر انبساط ساختار فضا است. اگر طول موج دو برابر شود ، جهان مي بايد با ضريب 2 منبسط شود. بنابراين كشف هابل اين بود كه عامل انبساط به نحوي با مسير طي شده توسط نور در ارتباط است ، معادل با اينكه شما به چه ميزان به گذشته نگاه مي كنيد . اين مطلب بيان گر اين است كه هر چه در زمان به  عقب و عقب تر برگرديم جهان كوچك و كوچكتر است . با سفر به گذشته ي يك جهان منبسط شونده خواهيم ديد كه فاصله ي ميان كهكشان ها در حال كاهش و چگالي جهان در حال افزايش است .

 

اين روند تا جايي ادامه  پيدا مي كند كه تمامي ماده جهان در حجمي بسيار كوچك متراكم مي شود ، كه نتيجه اين روند چگالي باور نكردني جهان اوليه - لحظه بيگ بنگ – است . با تقسيم فاصله ي كهكشان بر سرعت ذاتي آن قادر به تخمين طول عمر جهان خواهيم بود . با اين روش مي توانيم  تخمين بزنيم كه در چه زماني فاصله ي ما تا ديگر كهكشان ها صفر بوده است . محاسبات نشان مي دهند كه بيگ بنگ در حدود 10 تا 15 ميليون سال قبل - 3 برابر عمر زمين – اتفاق افتاده است .

 

يكي از راه هاي تست كردن اين تخمين اين است كه به ذنبال كهن ترين جسم در كيهان باشيم اين جسم مي بايد سني در حدود 10 تا 15 ميليارد سال داشته باشد نه بيشتر . روش ديگر بررسي فعاليت هاي راديو اكتيوي ايزوتپ هاي اورانيوم است . مي دانيم كه كهن ترين ايزوتوپ هاي تشكيل شده توسط فعاليت هاي هسته اي ابر –نو اخترها 10 ميليارد سال سن دارند . با استفاده از مدل هاي امروزي تحول ستاره اي مي دانيم كه كهن ترين ستارهاي موجود در كهكشان را شيري در حدود 10 ميليارد سال سن دارند . سنين به دست آمده با تخمين -هاي ما مطابقت دارند

 

فراواني هليم و دتريم در كيهان

 

با توجه به اين كه در ابتداي كيهان دما بسيار زياد بوده است مي تواند دليل خوبي برتائيد  اين مطلب باشد كه هليم و دتريم پيش از تشكيل هر ستاره اي در جهان بوجود آمده اند  .  اين عناصر در همجوشي هاي هسته اي توليد مي شوند. همجوشي يك پروتون با يك نترون منجر به توليد دتريم - هيدروژن سنگين - مي شود . اين فرايند تنها در دماهاي بسياربالا مثل دماي هسته ي ستاره ها امكان پذير است . در سال 1946 ، جورج گاموو

 

 (George Gamow) يكي ازدانشجويان فريدمن  پيشنهاد داد كه همجوشي هسته اي مي بايست در كيهان اوليه زماني كه دما بسيار بالا بود اتفاق افتاده باشد . اين فرآيند سنتز هسته اي نام دارد ، كه منجر به توليد هليم و دتريم (همچنن مقداري ليتيم و بريليوم) از درياي انبوه پروتون ها و نترون هاي پر انرژي كيهان اوليه  شده است .در اوايل دهه ي 1960 طيف سنجي ستاره هاي محلي نشان داد كه هليم 20 تا 30 در صد از جرم ستاره ها را تشكيل مي دهد . و بقيه جرم ستاره را غالبا ازهيدروژن تشكيل شده است . تنها دو منبع در جهان حاضر فادر به توليد هليم هستند كه يكي ستاره هاي آسمانند و ديگري بمب هاي اتمي . هر دو اين ها با استفاده از همجوشي هسته اي و در آميختن هسته هاي هيدروژن ، هليم توليد مي كنند كه انرژي فراواني نيز از اين فرايند توليد مي شود .ستاره شناسان بر اين اعتقادنند كه اگر تمامي هليم موجود در جهان توسط ستاره ها توليد شده است درنتيجه روشنايي آسمان بايد بيشتر از حال حاضر باشد . بنابراين هليوم موجود مي بايد قبل از ستاره ها توليد شده باشد .

 

برپايه تئوري سنتز هسته اي مدل بيگ بنگ فيزيكدان ها در اواسط دهه ي 1960 تخمين زدند كه در حدود يك چهام جرم كيهان در ابتدا به هليم تبديل شده است ، در حالي كه باقيمانده جرم به هيدروژن تبديل شده. اين مقدار با اندازه  گيري هاي اوليه 20 تا 30 درصد فراواني هليم ، كه امروزه مشاهده مي كنيم - كه توسط بيگ بنگ ، قبل از اينكه در ستاره اي توليد شود، توليد شده است -  سازگار است . در اوايل دهه ي 1970 با مطالعه طيف ديگر كهكشان ها مشخص شد كه اكثريت هليم مشاهده شده  قبل از شكل گيري ستاره اي در كيهان وجود داشته است .

 

 مقدار اكسيژن موجود در ستاره ميزان سنتز هسته اي ستاره را نشان مي دهد زيرا اين ستاره ها هستند كه توسط همجوشي هسته اي هيدروژن عناصر سنگين تري مثل : اكسيژن ، نيتروژن ، كربن و هليوم را توليد مي كنند . اگر همانند اكسيژن تمامي هليوم موجود در كيهان توسط ستاره ها توليد شده باشد انتظار نمي رود در كهكشان هايي كه اكسيژن ندارند هليوم يافت شود زيرا كهكشان ها قبل از شكل گيري عناصرسنگين در ستاره ها شكل گرفته اند . براي شكل گيري يك كهكشان مقدار اوليه هليوم  مورد نياز در حدود 24 درصد است و اين مطلب تاييدي بر وجود تئوري سنتز هسته اي بيگ بنگ است . به اين معنا كه بايد در جهان اوليه هليوم توليد شده باشد . نتايج رصدي از اين تئوري - كه در جهان اوليه يك چهارم جرم كيهان توسط سنتز هسته اي به هليوم تبديل شده است - دفاع مي كنند .

 

 شاهد ديگري براي تاييد سنتز هسته اي در كيهان اوليه دتريوم مي باشد . دتريم بر خلاف هليوم هرگز در مركز ستاره ها توليد نمي شود .دتريم توليد شده در ستاره ها در دماي بالا و فشار زياد بلا فاصله يا تجزيه

 

مي شود- در دمايي بالاتر از يك ميليون درجه كلوين دتريم به يك پروتون و يك نترون تجزيه مي شود- و يا اينكه به هليوم تبديل مي شود  . ستاره شناسان در اوايل دهه 1970 پي بردنند كه عاملي نا مشخص در كيهان حاضر منجر به توليد دتريم مي شود . مطالعات انجام گرفته در سال 1973 بر روي طيف جذبي ستاره هاي نزديك  شان داد كه ماده ي ميان ستاره اي حاوي مقدار كمي دتريوم مي باشد . و از آنجا كه ستاره ها قادر به توليد دتريوم نمي باشد ، در نتيجه دتريوم موجود مي بايستي درابتداي شكل گيري كهكشان ها يا حتي قبل از آن توليد شده باشد . با وجود  اينكه در كيهان اوليه دما به شدت بالا بوده است ولي به دليل انبساط عالم چگالي و فشار به سرعت كاهش يافته طي اين مدت دتريوم توليد شده فرصتي براي تجزيه پيدا نكرده است . بر اين اساس فراواني هليوم و دتريوم موجود در جهان شاهد ديگري است بر آغازي با دماي بالا، براي كيهان كه اين انفجار نيرومند با مدل بيگ بنگ سازگاري دارد .

 

تابش پس زمينه ي كيهاني  

 

دليل سوم و نهايي براي مدل بيگ بنگ تابش پس زمينه ي كيهاني است . در سال 1948 آقاي گاموو

 

 پيش بيني كرد كه  تابش حاصل از سنتز هسته اي كيهان اوليه هنوز فابل آشكار سازي است . او دماي لازم براي تشكيل هليوم در كيهان اوليه را محاسبه كرد و بر اساس آن دماي تابش هاي به جا مانده از آن فرآيند را  در جهان امروز حدود 5 درجه ي كلوين تخمين زد . اغلب فيزيكدان هاي تئوري و حتي خود او بر اين باور بودند كه اين دما براي رديابي بسيار ضعيف است.

 

به هر حال در سال 1964 دو ستاره شناس راديويي به نام هاي آرنو پنزياس (Arno Penzias) و رابرت ويلسون (Robert Wilson) مي كوشيدند تا سيگنال هاي مزاحم  پس زمينه را از سيگنال هاي دريافتي آنتن راديويي خود حذف كنند . آنها بر اين باور بودند كه عامل اين نويز مزاحم  پس زمينه فضله ي كبوتراني است كه در آنتن راديويي آنها لانه كرده اند و با پاك كردن اين فضله ها مي توانند اين نويز مزاحم را حذف كنند اما پس از يك سال آنها همچنان اين نويز مزاحم را دريافت مي كردنند ، و قادر به حذف آن نبودند . آن دو متوجه شدن كه اين نويز در تمام جهات به صورت يكسان دريافت مي شود - چه آنتن راديويي آن ها به سمت خورشيد هدفگيري شده باشد يا به سمت مركز كهكشان و يا حتي محدوده هاي خالي آسمان-  اين بدان معنا بود كه اين سيگنال مي بايستي از وراي كهكشان منشاء داشته باشد ، در غير اين صورت نمي توانست در تمام جهات آسمان به صورت يكسان دريافت شود . همگرايي شديد اين سيگنال نشان مي داد كه منبع اين سيگنال در فاصله ي دوري از ما قرار دارد به عبارت ديگر در اوايل عمر كيهان اتفاق افتاده است .همچنين منبع اين سيگنال مي بايستي  پر قدرت باشد كه در حال حاضر ما قادر به آشكار سازي آن هستيم . سرانجام فيزيكدان ها پي بردند كه اين تابش ها از انفجار اوليه كيهان منشاء  گرفته اند - همان طور كه  آقاي گاموو پيش بيني كرده بود - . اما آن ها چگونه مي توانستند مطمئن شوند كه كشف پنزياس و ويلسون همان تابش پس زمينه ي كيهاني است ؟

 

اگر اين تابش حاصل بيگ بنگ باشد بايد از طيف جسم متعارفي كه جسم سياه ناميده مي شود  پيروي كند. جسم سياه جسمي است كه تمام تابش دريافتي را جذب مي كند . بر اساس مدل بيگ بنگ كيهان اوليه تجمعي فشرده شده از ذره و نور بوده است ، و دمايي بسيار بالا داشته است . در يك چنين محيطي ذره دائما با نور در برخورد بوده است ، آن را جذب مي كرده و دوباره آن را تابش مي كرده است . نور در يك چنين شرايطي داراي طيف جسم سياه مي باشد ، و اين مشخصه نور در طول سفرش در فضاي منبسط شونده ثابت مي ماند . در طيف جسم سياه هر طول موج داراي شدت خاصي است . و اين شدت در طول موج هاي مختلف تنها تابع دماي جسم است . بنابراين ستاره شناسان با اندازه گيري شدت تابش در طول موج هاي مختلف ميتوانند نتيجه يگيرند كه اين تابش با تابش جسم سياه مطابقت دارد يا خير.

 

در دهه ي 1970 گروه هاي مختلفي شدت تابش را در امواج ماكرو ويو و فروسرخ اندازه گيري كردند . تمامي اين مشاهدات تاييد كرد كه تابش پس زمينه ي كيهاني يك تابش جسم سياه مي باشد و دماي آن در حدود 3 درجه ي كلوين است . در سال 1991 رصد خانه فضايي COBE  اندازه گيري دقيقي از تابش پس زمينه ي كيهاني انجام داد و نتيجه بسيار شگفت آور بود . در 43 مورد اطلاعات اندازه گيري شده همخواني كاملي با طيف جسم سياه داشتند .  اين اطلاعات چنان با طيف جسم سياه هم خواني داشتند كه نمودار طيف جسم سياه به طور كامل در پس آن ها مهو مي شد . اين مورد ، آخرين نمونه از يكسان بودن فيزيك تئوري و مشاهدات انجام  گرفته شده توسط نجوم بود . 

 

بر اساس اندازه گيري هاي ماهواره COBE  دماي تابش  پس زمينه ي كيهاني مي بايستي  0.010±2.726باشد . اين مقدار اندازه گيري شده به اندازه قابل توجهي از مقدار اصلي تابش كمتر است ودليل اين امر انبساط عالم مي باشد -عالم منيسط شونده  منجر به افزايش  طول موج تابش شده  و انرژي موج را كاهش مي دهد - اين موج به اندازه سن عالم در راه بوده تا به ما برسد . امروزه ستاره شناسان مي دانند كه عالم منبسط شونده طول موج تابش پس زمينه ي كيهاني را با ضريب 1000 افزايش مي دهد . درخش پس از بيگ بنگ در زماني اتفاق افتاده است كه عالم تنها 000/500 هزار سال عمر داشته است در نتيجه تابش پس زمينه ي كيهاني قديمي ترين سوژه رصد شده تا كنون است .در حقيقت ما اتفاقات حاصل از بيگ بنگ را نظاره مي كنيم .

 

نتيجه

 

در قرن بيستم ما نظاره گر جهش بزرگي در درك و شناخت كيهان بوديم . از زماني كه معتقد به جهاني پايدار بوديم چندي نمي گذرد . كهكشان هاي دوردست كه از ما دور مي شوند ما را متوجه ساختند  كه جهان در حال انبساط است .  با سفري به گذشته اين جهان منبسط شونده ما به كيهان اوليه اي چگال و داغ مي رسيم .  در ميانه هاي قرن بيستم به اين مطلب پي برديم كه واكنش هاي هسته اي در كيهان اوليه رخ داده اند دليلي بر فراواني نسبي هليوم و دتريوم مي باشند .  با حركت به جلو توانستيم درخش پس از بيگ بنگ را كه ميليارد ها سال پيش اتفاق افتاده است ،  آشكار سازي كنيم . در نهايت كشف اين كه جهان با بيگ بنگ آغاز شده است ممكن است مانند ساير اكتشافات انسان ثابت و پا بر جا باقي بماند .

 

اگر چه بيگ بنگ به عنوان تنها تصور جهاني از جهان است . اما امروزه فيزيكدان هاي ذره اي در حال تدارك تئوري در مورد تاريخ جهان در چند ترليونيوم ثانيه پس از بيگ بنگ هستند . آنها قادرند كه نظري هاي خود را با استفاده از شتاب دهنده هاي ذرات امتحان كنند و وقايع را ( حتي با انرژي هاي بالا ) همانند جهان اوليه شبيه سازي كنند .  براي درك اينكه جهان چگونه آغاز شده است تئوري بايد تدوين شود كه شامل نظريه نسبيت عام (به دليل جاذبه باور نكردني جهان اوليه) و مكانيك كوانتومي (به دليل چگال  و فشرده بودن جهان اوليه) باشد . هدف فيزيك امروزه ارتقا بخشيدن نظريه كوانتومي جاذبه است تا جايي كه روزي ما به اين حقيقت پي ببريم كه چه چيزي در لحظه ي تولد جهان اتفاق افتاده است .

 

 

 

Uki D. Takahashi  نویسنده ی این مقاله دانشجوي سال سوم موسسه ي فناوري كلتك در رشته فيزيك و نجوم است . 

 

ترجمه : هومن کرم نژاد

نظرات ارسالی:
 
امیرحسین
1394/11/27   2:23:00 PM
اینا همش چرته ,یعنی میخواید بگید علمی از قران بالاتر هست,قدرتی از قدرت خدا بیشتر هست,هرکی باور کنه کافره.

میثم
1394/11/01   10:43:00 PM
اگه فرضیه یا بهتر بگم نظریه بیگ بنگ درست باشه احتمال وجود میلیارد ها میلیارد جهن موازی قابل توجیه هست ! به چگونگی آغاز کیهان کاری ندارم ولی همین افق دید بشر از کیهان مغز آدمو به حد انفجار میبره ! تقریبا طول دید ما از کیهان حدود نود ملیارد سال نوری تخمین زده میشه! بشر در غرب با پیشرفته ترین سیستم های علمی داره درمورد کیهان کنکاش میکنه و ما نشستیم اینجا درمورد علت و معلول حرف میزنیم ...

میلاد
1394/10/25   1:54:00 AM
در جواب به اونای که میگن خالق خدا کیه بهشون میگم یه جنین چطور داخل شکم مادرش هست زنده است ولی خبر نداره بیرون شکم مادرش چه میگذره پس ماهم نمی تونیم بگیم خالق خدا کیه چون خبر نداریم .ما مسلمانان که قران رو به عنوان کتاب و کلام الله قبول داریم خداوند خودشان میفرمایند که از کسی زاده نشده وکسیهم از او زاده نشده پس بر همین ایه بسنده میکنیم که خداوند خالقی نداره.حالا کس های که قران رو قبول ندارن بهشون توصیه میکنم که کلیپ های دکتر ذاکر نایک رو ببینید .که جناب دکتر ذاکر نایک حدود5000معجزه رو تو قران اثبات میکنه.اون موقع هست.که هر بشری بگه که لا اله الا الله.محمد رسول الله .نظریه بیگ بنگ هم یکی از معجزات قران کریم هست

فار وق فتح الهی
1394/10/17   4:39:00 PM
با سلام مقاله خوبی بود، اگه قرآن را با معنی و با تفکر بخوانی همه ی مسایل مربوط به بیگ بنگ رو تایید میکنه. به نظرم جهان هستی کلا یه سیاه چاله بوده و سپس منجر شده و همه ی این کهکشانها به وجود آمدن (البنته خداوند تعالی در تمام مراحل دخیل بوده و نظم بخشیده) و باز به نظرم آخر جهان هستی اینه که باز یک سیاه چاله عظیم تمام این کهکشانها رو میبلعه ودوباره جهان هستی در یک نقطه با چگالی بینهایت جمع میشه. یا الله محمد رسول الله

هما
1394/09/19   11:05:00 AM
بیاید یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم. یه مساله که تقریبا همه بهش ایمان داریم اینکه که قوانینی هست و جهان داره مطابق با اون پیش میره حتی اگر مجموعه ای از قوانین سرشار از بی نظمی ها باشه . سعی کنیم با این بی نظمی منظم هم نوا شیم هرچند اینکه ما اگه خلاف جریان این هم نوایی حرکت کنیم اونقد کوچیکیم که در برابر بی نهایت هستی با قدرت میشه گفت هیچ گونه تاثیری در جهان نداره . ولی هم نوایی با هستی فک کنم در ارامش درون ما نقش اول رو ایفا میکنه . الگو ها و نظریه های متفاوتی وجود داره جهان های موازی جهان های متقارن ... هر دوره یکی نقض میشه و دیگری پذیرفته میشه اینگه بوزون هیگز و... شناخته شده بسیاری از نظریه هایی که سالها روی اونا کار شده بود و قوانین فیزیکی زیادی برمبنایی ان نظریه ها شکل گرفته و وارد زندگی روزمره ی انسانی شده بود نقض شدند و دور ریخته شدند علم بشر در حال رشد و گسترش و توسعه س .حالا بیایید به جایی برسیم که فهمیدیم خدا چیه هستی چیه خوب اخرش چی؟؟؟؟ هدف از اعتقاد داشتن به خدا چی میشه؟؟ مثلا فهمیدیم که جهان چ جوری شکل گرفته و نهایتا چ جوری محو میشه که چی؟؟؟ جز اینکه این همه تقلا برای به ارامش رسیدن درون انسانه؟؟؟

مظلوم
1394/09/16   9:21:00 PM
http://bigbang-theory.blogfa.com/

Zaxer
1394/09/10   6:25:00 PM
Dalil nemishe chon nemitoonid dark konid ke jahan ingoone be vojood oomade begid ye kasi dorostesh karde,vaghan baraye oonayi ke elmo be tamaskhor migiran moteasefam

مرتضي
1394/09/09   1:57:00 AM
وما او تيتم من االعلم الا قليلا بشما اندكي دانش داد يم قران كريم

حسن اوچیها
1394/08/28   4:05:00 PM
یه تئوری راجب پدیده انفجار بزرگ امشب به ذهنم رسید : همه میگن جهان یه نقطه بوده ک منفجر شده و اجرام تشکیل شدن ولی اون نقطه چی بوده ؟؟؟ الان میخوام بتون بگم اون نقطه چی بوده و قدم قدم میریم جلو : یک . طبق قانون انشتین اگه جرم با سرعت نور حرکت کنه تبدیل به انرژی میشه حالا فرض کنید یه جرم بزرگ یا بینهایت بتونه ب هر دلیلی ب سرعت نور برسه ، اون موقعس که انرژی بزرگی رو بوجود میاره و در همین حین دیگه جرمی باقی نمیمونه دو . اگه فرض کنیم فرضیه ی استیون هاوکینگ درست باشه ، اگر جرم ب سرعت نور برسه نتیجش بی معنی شدنه زمانه 3 . خب گفتیم جرم صفر شد . طبق فرمول داریم دانسیته مواد ، نسبت جرم ب حجمه و همیشه ثابته ... دانسیته ی جهان هستی بینهایت و ثابته پس وقتی جرمش تبدیل به صفر شده ، حجمش هم باید بشه صفر یعنی ما یه نقطه ی بدون فضا و جرم با چگالی و نیروی بی نهایت داریم (وقتی فضا نباشد یعنی مکان بی معنی شده) 4 . تا حالا ب این رسیدیم که جهان در بعدی که ب سر میبرد (اسمشو میزارم بعد ایکس) در شرایطی قرار میگیرد که زمان و مکان بی معنی می شود (در نقطه ای بنام نقطه ی تکینگی) 5 . این انرژی بسیار زیاد متراکم فرضا میخواد کم بشه پس باید به بعدی منتقل بشه که یکی از پارامترای فرمول تبدیل جرم ب انرژی کم بشه تا انرژی هم کم بشه ... جرم که صفره پس سرعت باید کمتر از سرعت نور بشه 6 . برای تحقق این عمر اون انرژی به بعدی جدید (اسمشو میزارم بعد ایگرگ) منتقل میشه (تلپورت یعنی تغییر مکان بدون وجود زمان) که سرعتش کمتر بشه 7 . حالا که سرعت در حال کم شدنه (سرعت کمتر از سرعت نور میشه پس زمان ایجاد میشه) ، انرژی تبدیل به جرم میشه (مثالش رو در خورشید داریم) 8 . جرم ک بالا میره برای اینکه ثابت بودن دانسیته بهم نخوره حجم هم متناسب باش زیاد میشه پس مکان بوجود می آید خلاصه : جهان از انفجار ذرات بوجود نیومده بلکه از بعدی به بعد دیگر منتقل شده و اون نقطه ی معروف چیزی نبوده بجز یک پورتال بین دو بعد و قابل توجه ماتریالیست ها : بنظرتون بعد ایکس کجا بود جز جایی که خدا هست ؟؟

علی
1394/08/22   12:05:00 AM
سلام. الهی ستاره شناس شدم، خودشناس نشدم!!!!! الهی انکه خود را نشناخت چگونه میتواند دیگری را بشناسد؟!!!!!!

سعید
1394/08/19   4:32:00 PM
متاسفم برای یه عده ابله مث بعضیا که دماغشونو بزور میتونن بکشن بالا در مورد خدا و خداشناسی نظرات ابلهانه گذاشت یا سوره فلان رو به مسخره گرفتن اثبات وجود خدا رو با پایین تر معرفت میشه اثبات کرد حتی به یک کودک پنج ساله میشه فهموند که دلیل وجود انسانها و آفرینش هستی که با این نظم خلق شده اسمش الله هست یه سوال دارم برا کسایی که ادعای آنچنانی دارن. خب بگو ببینم تو میتونی خودتو بزرگتر یا کوچکتر یا زیباتر از این یا ... کنی؟! اگه راست میگی چرا نمیتونی جلوی مرگ خودتو بگیری؟!

مینا
1394/08/19   1:29:00 PM
باسلام.این علمهایی که دانشمندان کشف میکنن بخاطر رشد همه بشر ازجمله شماها هست.بجای تشکر این حرفارو نزنین تا نگن آدمای بدبختی هستیم.خداهمیشه بوده وهست واگراین جهان از یک انفجار شروع شده هیچ منافاتی با اراده خدا نداره اینم یه روش برای خلق این دنیا هست.متاسفم برای اونایی که انقدرکوته فکرهستن که ای قضیه رو با وجود خدا قاطی میکنن..

عادل
1394/07/17   8:57:00 AM
قبل از بیگ بنگ چی یا کی بوده؟(خدا بوده).قبل از خدا کی بوده؟ خاق خدا کی بوده؟

علیرضا
1394/07/11   7:02:00 PM
جناب علی در سوره انبیا هیچ چیزی که علمی باشد گفته نشده شما هم اینقدر گنده گویی نکنید

محمد
1394/06/20   9:08:00 PM
خانم ابتسام باضریس درپاسخ به سؤالی در باره میزان اعتقاد او به انفجار بزرگ (بیگ بنگ) گفت :" در قرآن کریم آمده است ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ )، این آیه به آن معناست که آسمان وزمین قبل از جدا شدن شیئ واحدی بوده است . او در پاسخ به این سؤال که آیا تخصص وی در فیزیک باعث نشده است که همچون بسیاری از دانشمندان دیگر به نظریه ماتریالیستی پیدایش معتقد شود ،بیان داشت :"به عنوان یک مسلمان ،قرآن را ترجیح میدهم وهمواره گفته پیامبر (ص) را بیاد دارم که فرموده است ( هر آنکه راه کسب علم را بپیماید خداوند راه وی به بهشت را آسان می سازد ) لذا باید علم را برای شناخت جهان اطراف خود بکار گیریم وبا بازگشت به قرآن به علم خود بیفزاییم. دوستان اینقده به نظریه بیگ بنگ به دید یه نظریه ی ماتریالیتس نگاه نکنین چه اشکالی داره که خدا با بیگ بنگ جهان رو خلق کرده باشه

رامین شمس
1394/06/13   2:54:00 PM
سلام علیکم 1=انفجار بزرگ تقریبا با یه سری آیات افرینش منافاتی نداره 2=با فرض بیگ بنگ ما منکر خدا نشدیم 3=اون شش روزی میفرمایید شش دوره است نه.شش روزی که الان در تصور ماست 4=در ذات خداوند فکر نکنید بکه در زیبایی ها افرینش فکر کنید 5=همیشه ببینید علمای خودمون چی میگند نه یه مشت دانشمندانی که خودشونو به اب اتیش میزنند و دلیل و میفهمند اما به خدا و خالقش نمیرسند بلکه روز به روز غرق میشوند در علم ناقص خود این پنج اصل و به نیت پنج تن یادتون باشه خب حالا یکی بگه چهار روز قبل از بیگ بنگ چی بود؟

حامد
1394/06/12   2:49:00 AM
نهایت سرعت، سرعت نور هست و این مساله به اثبات رسده و مطابق همین موضوع مخروط مطلق آینده و گذشته در کتاب تاریخجه زمان استیون هاکینگ مطرح شده است و از سویی فضا-زمان مینوکوفسکی نیز این مضوع رو با ریاضیات بیان نموده هست. لذا خواهشی که برای هموطنان دارم با دید علمی به مسایل فیزیکی نگاه کنن و نه با دید ماورای طبیعت. دوستانی که به ماهیت زمان و مکان علاقه دارند نسبیت انشتین (خاص و عام)، کتاب تاریخچه زمان استیون هاوکینگ و کتاب زمان فضای دکتر کلهری رو مطالعه فرمایند. در آخر این رو مطرح کنم ان زمانی که این دانشمندان بزرگ مسایل بزرگ رو حل می کردند ما ایرانیها داشتیم گوسفند می چروندیم. پس زنده باد علم و روشنگری

رضا عباسی
1394/06/02   1:38:00 AM
بهتره زیاد بهش فکق نکنید مغزتون داغ میکنه بیشتر دانشمندان اینجوری دیوانه شدند و مردن مساءل دینی غاطی نکنید ما دانشمندین اون ها هم درخویش اینجوری اگه یه چیزی کشف کنید که بر خلاف قران باشه تو عربستان زنده زنده اتیش میزنن پس قاطی مساءل دینی نکنید

سهیل
1394/05/31   10:25:00 PM
جالب بود ولی پیشنهاد می کنم از صفحه Nasa.com دیدن کنید

حامد غفاری
1394/05/28   12:18:00 PM
دوستان عزیز: عرض کنم که شما هرکدوم برای خودتان یه پا کاشف و فیزیکدان هستید. خدایی حیف شدید اینجا. درخواست بدید ناسا شما دوستان عزیزو دعوت به همکاری کنه بلکه کمتر حیف بشید. دوستون دارم خدانگهدار.

mehrnoosh
1394/05/12   2:39:00 AM
سلام من نه محققم نه چیزی یه دختر عادی 20ساله هستم یه حس عجیبی دارم حس میکنم راجب افرینش و خداوند به بن بست رسیدم اگه کسی میتونه کمکم کنهبهم پیام بده mehrnoosh.fzln@gmail.com

Arian
1394/04/25   10:20:00 PM
چطور ممكنه براي اين جهان به اين بزرگي كه تنها بخشي از دانسته ي بشره كمتر از ٣٠ درصد و بيش از ٧٠ درصد اون ناشناختست براي بشر بدون خالق تصور كرد؟؟؟؟ مگر نه اين كه بعد از هر انفجار بي نظمي به وجرد مياد چطور جهان امروزي سيارات ستاره ها انقدر منظم اند؟؟؟ به گفته دكتر هاوكينگ در در كتاب تاريخچه زمان" سرعت اگر اگر از يك بر روي ١٠ به توان ١٨ كمتر ميبود تمام هستي دور خودش خراب ميشد چه برسد به امروز" ) بيگ بنگ ي جور اثبات وجود خداست نه نفي وجود خدا يا بايد نيروي ماورا الطبيعه موجود ميبود تا اون انرژي اوليه را فراهم كند كه انفجار اغاز بشه همونطور كه خداوند در قران سوره ي فصلت ايه ي ١١ ميفرمايد "ثُمَ اِستَوي اِلي السما و هِيَ دُخّان " [سپس اهنگ افرينش ( اسمان ) كرد و ان دودي بود] دخان =دود و اشاره به اينكه اغاز هستي و افرينش اسمان ها از توده گاز هاي گسترده و عظيمي بوده است همونطور كه بعد از اغاز بيگ جهان به صورت پاره اي از گاز بود به گفته دكتر هاوكينگ با گذشت زمان گازهاي هيدروژن و هليوم به پاره ابر مانند تقسيم شدند كه تحت تاثير گرانش در هم نشستند سپس واكنش هاي درون هسته اي شروع شد و... در ايه اي ديگر تز سوره ي انبيا ايه ي ٣٠ خداوند رحمان ميفرمايند: "أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾" آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم و هر چيز زنده‏اى را از آب پديد آورديم آيا [باز هم] ايمان نمى‏آورند (۳۰) اين جا ديگه پر واضحه كه خداوند ميفرمايند اسمان ها و زمين در ابتدا به هم پيوسته بود و ما انهارا از هم جدا ساختيم يعني بيگ بنگ شروع انفجار ( البته بيگ بنگ درحد نظريست و هنوز ثابت نشده اما اين هماهنگي از نظر شما خارق العاده نيست ؟؟؟؟؟ ) ويا در جاي ديگر در سوره ي ذاريات ايه ي ٤٧ خدا وند در مورد انبسااااااط جهان هستي ميفرمايند: "وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۴۷﴾" "و ما اسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره انرا گسترش ميبخشيم گسرش ميبخشييييييم يعني انبساط ميدهييم نميگه داديم ميفرمايند ميبخشيم يعني همواره ادامه داره (اين اعجاز ) تا اينجا بيگ بنگ و هماهنگي هاي ان با قران ديديم كسي بايد باشههههه تا اولا اون سنگ بناي اوليه اون ماده كه در يك نقطه بي نهايت چگال مركب از ماده انرژي رو بيافرينه و هم اونو دماش روبه نقطه اي برسونه كه بتونه انفجار و اغاز بشه و حالا اصلا قبول نظريه ي دكتر هاوكينگ همونطور كه در دل اين مقاله استفاده شد مبتني بر اين كه جهان از هيچ و از افت و خيز هاي ميدان گرانشي ناپايدار ميتونه از عدم همه چيز رو به وجود اورد و در واقع اون احتمال اول كه در بيگ بنگ بايد نيرويي ماورا الطبيعه باشد كه دما رو به حدي بالا ببرد و شرايط فراهم كند كه ماده و انرژي بسيار چگال منفجر بشه و بيگ بنگ اغاز بشه قبوووول ( با اين كه در حد نظريست و هنوز اثبات نشده ) اما قبول حالا توجه كن اون گرانش رو بهت ثابت ميكنم كه خدا به وجود اورده هم اعجاز قران رو بهش توجه كن كه ١٤٠٠ سال پيش ١١٠٠ سال پيش از مرحوم نيوتون بهش اشاره كرده سوره ي رعد ايه ي ٢ "اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا " [خدا كسي است كه اسمان را بدون ستون هايي كه انان را ببينيد برافراشت] بدون ستون هاي كه ببيند ستون تعبيريست بسيار جالب و هوشمندانه به جاذبه چون طبق قانون جاذبه عمومي نيوتون G=g(m1*m2/r^2) جاذبه ميان دو جسم برابر است با ضرب يك عدد ثابت در جرم ٢جسم تقسيم بر فاصله بين دو جسم به توان ٢ همونطور كه ميبينيد جاذبه عمومي با جرم رابطه مستقيم داره يعني هر چه جرم بيشتر نيروي جاذبه بزرگ تر و بزرگ تر ميشود ايا هر چه ٢جسمي سنگين تر باشد براينگه داريش ستوني قوي تر و محكم تر لازم نيست ؟؟؟ چه قدر تعبير قشنگه و لذا خداوند ميفرمايند ستون هاا نميگن ستون ميدونيم كه جاذبه به تمام اجزاي تشكيل دهنده ماده وارد ميشود بسته به چكالي جاهاي مختلف جايي بيشتر و جايي كمتر و در سوره ي لقمان ايه ي ١٠ "خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا" [اسمان ها و زمين را بدون ستون هايي كه ببينيد افريد ] دوباره تكرار شد و در ايه ي ٤١ سوره ي فاطر ميفرمايند : "إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۴۱﴾" [همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى‏دارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنها را نگاه نمى‏دارد اوست بردبار آمرزنده (۴۱)] ودر اين ايه خداوند اشاره به اين دارد كه مستقيم نيروي جاذبه در انحصار قدرت خداست و خداست كه نيروي جاذبه را مانند همه چيز افريده است پس با فرض به اثبات رسيدن نظريه ي دكتر هاوكينگ كه هنوز هم به اثبات نرسيده و لذا نسبت به نظريه ي بيگ بنگ اعتبار كمتري دارد چون بسياري از مشاهدات امروز بيگ را تا تقريب خوبي تاييد ميكند اگر هم جهان با نيروي گرانش ناپايدار خود به خود به وجود امده باشد اين نيرو در حصر و اراده خداست مانند همه چيز عليم هرچه جلو تر ميره بيشتر وجود خداوند ملموس ميشه و نشانه براي كساني كه فكر كنند تورو خدا يكم فكر كنيد حد اقل يك بار قران با معني بخونيد ببينيد چي گفته ٢-٣ نمونه از اعجاز رو من براتون اوردم قران پر از اعجاز علمي و ادبي و ..... ي بار بخون بعدا خدارو نفيش كن زبونم لال يكم فكر كن به اين عظمت به اين زيبايي به خارق العاده بودن مغز من و تو از انيشتين بزرگ تر نيست اون با اون سطح از درك و شعور فهم هيچ وقت خدارو منج نكرد بيشتر جذب اين زيبايي خلقت شد بيشتر حيرون اين همه نظم و زيبايي شد به خاطر همينم معتقد بود كه خداوند اين جهان بدين بزرگي و عظمت رو در عين زيبايي افريده و اين از ي فرمول واحد پيروي ميكنه و به دنبال اين فرمول ميگشت كه تا تمام پديده و نيروهاي موج د تو عالم رو با اون توجيح كنه كه عمرش قد نداد حتي من شنيدم بر اثر نامه نگاري هاي ايت الله بروجردي و يا علامه طباطباعي با ايشون مسلمونم شده بود ( نميدونم در اين باره مطمئن نيستم ) ولي اينطور ميگن دوست من من هم نه طلبم نه اخوندم نه ادعايي دارم منم مثه شما محققم تحقيق ميكنم تو علمنجوم كيهان شناسي فيزيك نسبيت و .... قران راه روشنيست براي گمراه نشدن چراغ هدايت بشر براي برگشتن هنوز دير نيست فقط كافيه اراده كنيم يا علي

علي
1394/04/16   11:22:00 AM
به آيه ٣٠ سوره انبيا توجه كنيد همه چيز را متوجه خواهيد شد.

mori
1394/04/02   12:32:00 AM
ممنون از اطلاعات ..ولی قبل بیگ بنگ چی بوده این مهمه

mohammad
1394/03/21   12:14:00 AM
ممنون از اطلاعات ولی این رو باید در جواب دوستان بگم که وجود خدا دلیل نمیخواد و خدا واجب الوجود هستش نکته اول و نکته دوم این هست که کسی حق داره در این مورد حرف فلسفی بزنه که هم در مورد بیگ بنگ علم کافی داشته باشه و هم اطلاعات دینیش قوی باشه میشه گفت بیگ بنگ کاملا با قرآن هم تطابق داره و منظور از شش روز در قرآن، شش مرحله است که غلط بودن اون بر هیچ کس ثابت نشده با تشکر محمد وطنی

سعید
1394/03/14   2:18:00 AM
اگر دنیادرشش روز آفریده شده آیا بیگ بنگ هم درشش روز اتفاق افتاده آیا باعقل جور درمیاد

فرناز
1394/03/12   12:05:00 AM
همه دانشمندانی که ادعای همچین کشفی رو دارن،یک جایی به بن بست میخورن.چون همون ذره کوچک هم یه دلیلی واسه وجودش هست.

ولی
1394/03/06   6:38:00 PM
توضیح بیگ بنگ توسط دکتر امیدیانی دیدن این فایل تصویری خیلی در این مورد بکار می اید بسیار بسیار عالی http://www.aparat.com/v/hjia7

شکوفه
1394/02/25   7:29:00 PM
ای بابا ، این بشر هنوز داره سر خدا بحث میکنه در صورتی که خداوندان زمین دارن قبل از بسط به سوی بینهایت زمین ،زمینو به نابودی میکشن؟

علیرضا
1394/02/16   4:13:00 PM
این این حرفا فقط یک جا کاربرد داره زمانی که بچه نمیخوابه براش این حرفا رو بزنی تا خوابش بره.

علیرضا
1394/01/27   2:00:00 PM
ازشما و اطلاعات کاملتان متشکرم.در هر صورت کوانتوم بسیار پیچیده هست و هر چه به ذرات کوچکتری بنگریم سوالات ما بیشتر میشود حتی اگر ذرات تشکیل دهنده الکترون و پروتون و نوترون را کشف کنیم باز این سوال پیش میآید که آنها از کجا امده اند.الله اکبر

سجاد
1394/01/14   8:03:00 PM
در جواب پویان جان هم که می فرمایند خدا چگونه وجود آمده؟ تنها توجیح این می باشد که چون خدا موجودی نیست همچنین فانی هم نیست اصلن کلمه ی وجود آمدن برایش کاربردی ندارد چون وجود آمدن نیازمند جسم و به وجود آورنده می باشد و حظور وجود آورنده ای برای خدا یگانه بودن او را نقص کرده از طرفی دیگر هر موجودی فانی بوده که تمام این ها نقض ذات و سرشت خداوند یگانه است! پس نمی توانیم برای خدا واژه ی وجود آوردن را استفاده کنیم و واژه ی دیگری هم در دایره ی لغات خود نداریم!

سجاد
1394/01/14   7:45:00 PM
ضعیف،متن نارسا،غلط های املایی متعدد و توضیحات ناقص و خلاصه! یا از جایی نامعتبر کپی برداری کرده اید یا ترجمه ای نارسا از متنی خارجی است! لطفن بهتر عمل کنید! با سپاس

pooyan
1393/12/28   2:13:00 AM
خود خدا چ طوری ب وجود اومده؟؟؟ که خدا بیگ بنگ ب وجود اورده انسان .ب اومید دانایی بیشتر

باشگاه نجوم دماوند
1393/09/17   3:07:00 PM
واقعا عالی بود خیلی باحاله

zahra
1393/09/14   5:56:00 PM
jahan fght tasadofe tasadofha va pishrafthiike esnesho mizarim ayate elahi ma hanuz dar dorane jaheliyat hastim ma hamegi jahelim!!!

احمد سلیم
1393/09/08   11:11:00 AM
جهان به این همه بزرگی از کتله کوچکی آغاز شده است و در حال توسعه و گستریش میباشد . محدودیت و یا حد سرعت بر حسب زمان نشان دهنده آنست که بیشتر از سرعت توسعه جهان به جلو رفته نمیتوانیم زیرا در داخل همین جهان که ناشی از انفجار بزرگ بوجود ا مده است قرار داریم .

طاهر
1393/09/01   5:20:00 AM
سلام.ایا وجود اولین ماده از عدم بوده ؟و اگر قبل از بیگ بنگ ماده ای بوده پس زمان هم بوده و چون زمان و فضا با بیگ بنگ به وجود اومدن پس قبل اون ماده ای نبوده و از عدم به وجود اومدن ...؟میشه اینجوری گفت

حسین
1393/08/17   6:47:00 AM
اشاره به انبساط جهان در قرآن: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

پویا
1393/07/16   9:41:00 PM
به نظر من بیگ بنگ در واقع یک سیاه چاله بوده و پس ازمدتی منفجر شده و ابر هایی که باعث تولید و تشکیل خورشید ها بود پخش شده و...

امین
1393/07/15   12:55:00 PM
شاید هنوز وقت ان نرسیده که بشرمنظورم کل انسانهاست کهواقعیتها را باور کنن جرا که اموزه های دینی انچنان در گوشت وپوست .استخوان مارخنه کرده که باوران برای خیلیهامشگل خواهد بودولی علم همه چیز راحل خواهد کرد روزی رابشر تجربه خواهد کرد کهاین مساییل مثل سفر به کره ماه دیگر برای بچه های ابتدایی همقابل حل خواهد بود همیشه ادمهایی بوده اند کهدر طول تاریخ فراتراز زمانشان فکر میکردند

فاطمه
1393/06/06   11:32:00 PM
برا من جالبه که چرا همه میپرسن پس این از کجا اومد و اون از کجا اومد.انگاری ما قصدمون دانش نیست بلکه بهونه گیریه.هروقت تونستیم باور کنیم یه روز صبح که از خواب بیدار میشیم بطور خود بخود فقط یه لیوان اب کنار تختمون ظاهر شده میتونیم باور کنیم جهان هم با این عظمت و شگفت خود بخود بوجود اومده...

nhka
1393/03/18   1:00:00 PM
من میگم عالیه

ناصر
1393/03/07   4:12:00 PM
سلام:ممنون از مطلبتون . یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید:اگه گفته شده ابتدای بیگ بنگ از جنبش پروتن ونوترون داخل یک هسته و به خاطر دما و چگالی بالا اتفاق افتاده.پس همین فرایند اولیه از طرف کیه و از کجا به وجود اومده واگه این فرایند در خلاء و خود به خود به وجود اومده تایید کنید و توضیح بدید و بگید چطوری این اتفاق افتاده؟خیلی ممنون میشم جواب بدید.

سارا
1393/02/31   4:39:00 PM
سلام.مطلب در مورد آگنوستیک ها و آتئیست ها به صورت کامل لطفا بگذارید چرا علم با وجود این همه پیشرفت نتونسته وجود خدا رو اثبات کنه؟در واقع علم نه رد میکنه و نه اثبات... من عقیده دارم قبل از بیگ بنگ هستی وجود داشته و بیگ بنگ برای آفرینش کائنات بوده

sky
1392/12/05   5:28:00 PM
اگه بوجوده خدام شک دارین برین سراغ قران کریم ایه 48یا47 سوره ابراهیم.که خود خدا فرموده:ما اسمانها وزمین را بسط(گسترش)میدهیم.یعنی اونطرف انفجار رو هیچوقت نمی تونیم ببینیم.واضح تر ازاینم میخواین بدونین؟!

sky
1392/12/05   5:06:00 PM
دوستای گلم خسته نباشین و سرتونو درد نیارین!مگه دوران ابتدایی نخوندین هر علتی معلولی هم داره؟!توکتاب دین و زندگی اشتباه نکنم!پس همون ذره بخودیه خود بوجود نیومده.خالقی داره به اسم خدا.پس علت همه چی خداست.

sait
1392/11/28   9:18:00 PM
بیاییم همه چیز را از ابدا به انتها دونبال کنیم یعنی ماده ی تاریک را میدانی که هیچ کنش و واکنش بر روی آن تاثیر گذار نباشد یعنی هیچ میدانی متوجه ان نشود و این ماده به سوی ینهایت برود یعنی وجود میدان جدید بر ان شتاب و کنشی ایجاد نکند در این حال خواهیم داشت که زمان در اطراف میدان جدید معنی نخواهد داشت اگر این میدان دارا زره ی زیر مجوع باشد انگاه زمان در دخل اتم و هر چیز دیگری که در بینهایت قرار بگیرد به طوری که ان زره یا شی تنها میدانی باشد در بینهایت و این ماده وشی دارای میدنی ثابت باشد زمان اینده و حال بر ان شی بی معنی خواهد بود در این جا خواهیم داشت که شی ما در بینهایت به کندی و سرعت میدان درونی مسیری به سوی تولد را خاهد پیمود بس اگر این نظریه درست باشد این را خواهم داشت که داشت که همهی جهان از یک انفجار و فرو پاشی میدانی خیلی بزرگ و حجمی برابر با حجم کل ستارهای موجود کنونی داشته است و در غیر این صورت نظریه ی بینگ بنگ را می توان تصور کرد. .خواشمندم اگه سوال یا نظریه ای دارید لطفا با من از طرق این سایت در ارتباط. باشید.

امیر
1392/11/18   2:23:00 PM
دستتون درد نکنه مر20+10

milad
1392/10/18   4:06:00 PM
great

مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید