تبلیغات
چشم امید به سوی اروپا
ارسال در: 1387/09/15-00:00
ماموریتی مشترک بین ناسا و اسا برای کاوش در اقمار مشتری در پیش است.

یونس بخشی

ماموریتی مشترک بین ناسا و اسا برای کاوش در اقمار مشتری در پیش است. 

همه میدانند که زیر پوسته یخی اروپا، قمر مشتری، اقیانوسی از آب جریان دارد. شاید موجودات عجیبی در این آب های بیگانه زندگی کنند،  اما تاکنون هیچ مأموریتی بخاطر تحقیق این موضوع انجام نشده. اولین تصاویر نزدیک از اروپا را برای ما سفینه گالیله که از سال 1995 تا 2003 بدور مشتری در گردش بود، فرستاد. حالا پژوهشگران در حال طراحی یک پلان جدید برای مطالعه این قمر با جزئیات بیشتر می باشند.

 

مأموریت سیستم مشتری – اروپا در نظر دارد تا یک سفینه بدور اروپا و یک سفینه دیگر بدور یک قمر بزرگ دیگر مشتری یعنی گانیمد که شاید زیر یخ های سطح آن هم اقیانوسی از آب جاری باشد، بگردند. این مأموریت بصورت مشترک میان ناسا و اسا خواهد بود که طی آن اسا مسئول گردش بدور گانیمد و ناسا هم مسئولیت دور زدن اروپا را به عهده بگیرد. در همکاری مشترک این دو سفینه می توانند مطالعات محدودی از اقمار بزرگتر مشتری بنام آیو و کالیستو و همچنان خود سیاره مشتری را نیز انجام دهند.

 

آقای برد دالتون از آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا که به طرح پیشنهاد مأموریت سیستم مشتری – اروپا کمک می کند می گوید که بعضی از ابزار حامل مدارگرد اروپا شامل یک دوربین ، یک طیف سنج و یک سیستم رادار قوی می باشد. این رادار سفینه را قادر می سازد تا با دقت ضخامت یخ سطح اروپا را مشخص کند.

 

مدارگرد گانیمد نیز حامل یک دوربین، یک طیف سنج و همچنین تجزیه کننده گرد و خاک، طیف سنج جرم یا مغناطیس سنج می باشد که بخاطر مطالعه ترکیب سطح و فضای اطراف گانیمد بکار می روند.

 

آقای دالتون می گوید " مدارگرد گانیمد بیشتر علاقمند پردازش های ژئوفیزیکی سراسری از سطح تا مغناطیس کره (Magnetosphere) می باشد. طراحی مدارگرد اروپا تا حدی با توجه به اهمیت های زیست شناسی فضایی (Astrobiological)اقیانوس های اروپا انجام شده، بنابرین ما بر شواهد مستقیم برای اقیانوس و خم و پیچ های جزر و مدی که آن را در حالت مایع نگه میدارد، توجه خواهیم نمود."

 

دانشمندان رویای فرستادن یک سطح نشین و یا حتی یک زیر دریایی را جهت تحقیق اقیانوس اروپا در سر می پرورانند، اما دالتون می گوید که تصور فعلی از مأموریت سیستم مشتری – اروپا شامل این گونه ابزار نمی باشد. او می گوید که ما با تمام نیرو و هزینه خویش تلاش کردیم تا یک طرح واقعی سطح نشین را تهیه کنیم.

 

اما واقعیت این است که مقدار نیرو و هزینه اضافی ای که این کار می برد، گنجانیدن توانایی های علمی را طوری که مقرون به صرفه باشد، برای ما بسیار مشکل می سازد. بخشی از مشکلات در درک سطح این قمر می باشد که این خود کافیست تا طراحی را محدود بسازد. وقتی شما به آنجا می رسید حتمأ می خواهید تا حفاری کنید، که این خارج از توانایی مالی فعلی است.

 

مدار گرد می تواند در آخر مأموریت بصورت یک برخورد کننده عمل کند. اما این مسئله می تواند باعث رشد موضوعات ترسناک حفاظت سیاره ای گردد. بعد از بحث و سرخاریدن زیاد مشخص شد که تا آب را ندیده، نباید کفش از پا در آریم. از مدار هم می توانیم کار های زیادی را انجام دهیم که قبل از فرستادن سطح نشین باید این کار ها انجام شوند. 

دالتون می گوید که طرح یک سطح نشین کاملأ خط زده نشده. هنوز هم طرح ابزار های عملی زیادی روی میز قرار دارد، اما نه شبیه وایکنیگ یا سطح نشین فینیکس. یکی از این ابزار عملی می تواند یک زلزله سنج باشد تا به کمک آن بدانیم که یخ های اروپا چگونه و چقدر سریع تغییر مکان می دهند. زلزله سنج می تواند شامل یک طیف سنج باشد تا مشخص کند که چه عوامل شیمیایی در یخ اتفاق می افتد.

 

زندگی در یخ

 

این مأموریت از طریق مطالعه پوسته یخی، بدون شک به این پرسش که آیا در اروپا حیات وجود دارد یا نه، پاسخ می دهد. بعضی اوقات اقیانوس زیرین اروپا بصورت چاه یا آبفشان ها به بیرون رخنه نموده و سطح را می شوید و در نتیجه عوارض سطحی مانند دهانه های برخوردی را پاک می کند. اگر در این آبها حیات وجود داشته باشد، حتمأ بقایای آن در یخ های سطح باقیمانده که یک مدار گرد می تواند آنها را کشف کند.

 

 

مدارگرد برای یافتن شواهد حیات که در اعماق دریا محدود باشد، وضعیت دشواری را پیش رو خواهد داشت. بعضی از دانشمندان فکر می کنند که حیات اولیه در زمین در رویداد های آتشفشانی در دل اقیانوس ها شکل گرفته. آنها حدس می زنند که اروپا نیز همینگونه فعالیت های آتشفشانی دارد که به پاس فشار گرانشی مشتری، که اروپا را در زمان گردش از یک سو به سوی دیگر مشتری، فشرده می نماید.

 

"خم و پیچ جذر و مدی" باید هسته اروپا را مذاب نگهدارد و به فعالیت های آتشفشانی منجر گردد. مثلا به همسایه اروپا، یعنی قمر آیو نگاه کنید. آیو حتی از اروپا هم به مشتری نزدیکتر است و سطح آن دارای حفره های زیاد آتشفشانی می باشد که سولفور و ذرات شیمیایی دیگر را به فضا پرتاب می کند. بعضی از این ذرات در رویداد های گرمابی نیز دیده شده که احتمالأ به زندگی اولیه در زمین مربوط می باشد. 

 

حتی اگر مأموریت سیستم مشتری – اروپا نتواند شواهد مستقیم حیات در اروپا را بیابد، اما قادر خواهد بود تا مشخص کند که آیا این قمر برای حیات، طوریکی حالا می دانیم، مساعد است یا خیر. ولی اگر این مأموریت توانست بفهمد که محیط اروپا قابل زیست می باشد، در آنصورت دورنمای ما را برای جستجو های بعدی با یک سطح نشین بهتر می سازد. مأموریت نامبرده حتمأ می تواند مشخص کند که اروپا برای حیات مناسب نیست. حتی اگر شواهد نشان دهند که اروپا یک قمر مرده است، این پاسخ نهایی برای رد امکان حیات در این قمر نمی باشد.

 

 " درست همانند قضیه مریخ، جائیکه ما تاکنون  هیچگونه شواهدی از حیات نیافته ایم. مأموریت سیستم مشتری – اروپا کمک خواهد نمود تا امکان را برای جستجوی حیات در جائیکه باید از نزدیک ببینیم، محدود می سازد. زیرا تا هنوز خیلی چیز ها را در مورد اروپا نمی دانیم.

 

در گذشته هم چندین پروژه برای فرستادن یک مأموریت به اروپا دست نخورده باقی مانده. در سال 2005 ارسال مدارگرد اقمار یخی مشتری، تا حدی به علت پیچیدگی موجود در مأموریت، لغو گردید. ناسا در نظر دارد تا سفینه جونو را در سال 2011 به مشتری بفرستد، اما این سفینه تنها بدور مشتری گردش خواهد نمود و هیچ یک از اقمار بزرگ آن را مورد مطالعه قرار نخواهد داد.

 

اسا در حال توسعه یک مدار گرد اروپا – مشتری بود، ولی این مأموریت هنوز هم در مراحل اولیه برنامه ریزی قرار دارد و تا کنون زمان خاصی برای اعزام آن تعیین نشده.

در حال حاضر ناسا و اسا هر دو تلاش می ورزند تا مشخص کنند که مأموریت بعدی به سوی کدام سیاره بیرونی باشد. رقیب مأموریت سیستم مشتری – اروپا یک مأموریت دیگر بنام (مأموریت سیستم زحل –تیتان) بخاطر مطالعه زحل و بزرگترین قمر آن تیتان می باشد. آخرین انتخاب در اوایل سال 2009 انجام می شود ( آخرین نشست برای پرتاب پروژه ها در اوایل نومبر برگزار شد). هر مأموریتی که انتخاب شود، تاریخ پرتاب آن حول و حوش سال 2020 و رسیدن به مقصد در سالهای 2030 می باشد.

www.kabulsky.com

نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید