تبلیغات
زمان و لحظه تحویل سال 1390 در شهرها و کشورهای جهان
ارسال در: 1389/12/25-00:00
لحظه تحویل سال 1390 در ایران ساعت 2:50:45  بامداد روز دوشنبه اول فرودین ماه 1390 خواهد بود.

نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است. نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.

بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان ، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ۴ اسفند ۱۳۸۸ (۲۳ فوریه ۲۰۱۰) ۲۱ ماه مارس را به‌عنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشهٔ ایرانی به‌رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد و امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند توصیف شده‌است.

پیش از آن در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۸ خورشیدی، نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، به عنوان میراث غیر ملموس جهانی، به ثبت جهانی رسیده‌بود. در ۷ فروردین ۱۳۸۹ نخستین دورهٔ جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد و این شهر به عنوان «دبیرخانهٔ نوروز» شناخته شد.

جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می‌شود. اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم‌کره شمالی زمین به لحظه‌ای گفته می‌شود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می‌رود. و در تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین برابر است. نوروز در تقویم میلادی با ۲۱ یا ۲۲ مارس مطابقت دارد.

در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده می‌شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تقویم میلادی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می‌شود و روز آغاز سال محسوب نمی‌شود.

واژهٔ نوروز واژه نوروز یک اسم مرکب است که از ترکیب دو واژهٔ فارسی «نو» و «روز» به وجود آمده است. این نام در دو معنی به‌کار می‌رود:

۱) نوروز عام: روز آغاز اعتدال بهاری و آغاز سال نو
۲) نوروز خاص: روز ششم فروردین با نام «روز خرداد»

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سرِدا یعنی سال نو یاد می‌کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می‌نامیدند.

لحظه تحویل سال در ایران ساعت 2:50:45  بامداد روز دوشنبه اول فرودین ماه 1390 خواهد بود.

زمان و لحظه تحویل سال 1390 در برخی شهر های مهم جهان

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Darwin

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Cairns

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Brisbane

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Canberra
  
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Mumbai
 
                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر ,Washington DC

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد ,Singapore

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Seoul

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر ,Seattle

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Sao Paulo

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Santo Domingo

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Santiago

                               دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Riyadh

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Rio de Janeiro

                              یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر ,Reykjavik

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Philadelphia
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Nairobi

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Montreal

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Mexico City

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Los Angeles

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, تهران

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Tabriz

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Mashhad

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Bandar Abbas

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Ahwaz
       
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Zahedan

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Sanandaj

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Rasht         
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, شیراز

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, اصفهان

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Jerusalem

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Indianapolis
 
                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Havana
 
                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Halifax

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Guatemala

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۵ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد ,Dahaka

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Denver

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Detroit

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Casablanca

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Caracas

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Cairo

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Buenos Aires

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Bogota

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Běijīng

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد ,Barcelona

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Bangkok
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Auckland

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Atlanta

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Cyprus

                                     یکشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت  ۲۳و ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Dublin

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Bairut

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kiev

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Baku

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Athens

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Damascus

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۵ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Almaty
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Yerevan

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Islamabad

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۳ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kabul

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kuwait

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Dushanbe
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Baghdad

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Moscow

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Doubai

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , San francisco

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Berlin

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Tokyo
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Cape Town

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Vienna          

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Sydney
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Melbourne       

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Perth

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Shànghǎi

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , London

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Stockholm
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Oslo

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Paris

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , New Delhi

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Helsinki

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Istanbul

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Madrid

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Vancouver

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Toronto

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Ottawa
 
                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , New York

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Roma

                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Wellington
 
                                     دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kuala Lumpur
 
                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Texas

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Chicago

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Winnipeg

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Minneapolis

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Boston
 
                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Miami

                                     یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Hawaii

نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید