این عکس ها آشکارا تجهیزات به جا مانده بر سطح ماه توسط فضانوردان آمریکایی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را نشان می دهد.این تصاویر را مدارگرد ناظر ماه (ال آر او) که سال ۲۰۰۹ در مدار این سیاره قرار گرفت تهیه کرده است.اخیرا ارتفاع مداری که "ال آر او" در آن می گردد از ۵۰ کیلومتر به ۲۵ کیلومتر کاهش داد شد.به این ترتیب مشاهده تجهیزات روی سطح ماه مانند مراحل فرود که فضانوردان را روی سطح این کره قرار داد آسانتر شده است. برای نمونه رد چکمه های فضانوردان در خاک که هنگام قرار دادن وسایل علمی بر سطح ماه ایجاد شده - به علاوه این وسایل - در این عکس ها قابل مشاهده است.

محل فرود سه آپولوی ۱۷، ۱۴ و ۱۲ موضوع عکس های تازه هستند.دوربینی که این عکس ها با آن گرفته شده از ارتفاع کنونی، اشیاء را با وضوخ ۲۵ سانتیمتر در ۲۵ سانتیمتر در پیکسل می گیرد.وقتی عکس "وسیله نقلیه ماه نورد" (ال آر وی) را بسیار بزرگ می کنیم، وضعیتی که یوجین سرنان و هریسیون اشمیت، دو فضانورد ناسا، ماشین خود را پارک کردند قابل تشخیص است.ماهواره "ال آر او" ماموریت بسیار موفقی بوده است. این ماهواره تاکنون چند صد عکس از سطح ماه ارسال کرده است.این کاوشگر اصلا به عنوان یک دستگاه روبوتیک که پیش درآمدی بر ماموریت های انسانی باشد پیش بینی شده بود. با این حال معلوم نیست که ناسا چه زمانی فضانوردان را به ماه خواهد فرستاد. پروژه موسوم به صورت فلکی برای این کار سال گذشته لغو شد.

مارک رابینسون از دانشگاه ایالتی آریزونا در شهر تمپ و محقق اصلی دوربین (ال آر او سی) گیرنده این عکس ها می گوید: "ما همه مایلیم خود را با عکس های محل فرود آپولو مشغول کنیم چون لذت بخش است."او می افزاید: "زمانی بود که عملا می توانستیم به ماه برویم؛ آن را کشف کنیم. و امیدوارم در آینده بار دیگر این امکان فراهم شود. اما ال آر او سی به همه ماه نگاه می کند و ما حدود ۱۵۰۰ عدد از این عکس ها با وضوح بالا از اطراف ماه گرفته ایم... و این منبع فوق العاده ای برای همه کسانی است که ماه را مطالعه می کنند، کار علمی می کنند؛ و همچنین برای مهندسانی است که برای بازگشتن به ماه به طور کلی یا یک نقطه خاص روی ماه برنامه ریزی می کنند."روندهای فرسایش خاک در کره ماه بسیار آهسته تر از کره ای فعال مثل زمین است. با این حال همه این آثار فرود بر ماه محو خواهد شد.سطح ماه بی وقفه توسط شهاب های بسیار ریز که به مرور زمان رد پاها را پاک و تجهیزات را تجزیه خواهد کرد بمباران می شود.

به گفته دکتر رابینسون تخمین زده می شود که آثار آپولوها ظرف ده تا صد میلیون سال ناپدید شود.ناسا روز پنجشنبه تازه ترین ماهواره ها به مقصد ماه - به نام های "بازیابی گرانشی" و "آزمایشگاه درونی" را پرتاب خواهد کرد.این ماهواره ها قوه گرانش ماه را با دقت بی سابقه ای بررسی خواهند کرد. این داده ها ساختار داخلی ماه را آشکار خواهد کرد تا حل این مساله که ماه چگونه شکل گرفته و چرا روی نزدیک آن بسیار متفاوت از روی دور آن به نظر می رسد کمک کند.

تدوین , ویرایش و صداگذاری : امین شاهی