تبلیغات
بررسي علل كاهش دما در سطح زمین پس از تماس سوم در گرفت هاي كلي خورشيد
ارسال در: 1390/06/24-08:46
درگرفت كلي خورشيد، تغيير در روشنايي و دما مشاهده می شود. این تغییر شبيه انتقال از روز به شب نيست، زيرا در طول تغييرات روزانه، زاويه ارتفاع خورشيد بزرگ و آهسته است.

غلامحسین رستگار نسب *

منصوره بنازاده

 

مقدمه  

درگرفت كلي خورشيد، تغيير در روشنايي و دما مشاهده می شود. این تغییر شبيه انتقال از روز به شب نيست، زيرا در طول تغييرات روزانه، زاويه ارتفاع خورشيد بزرگ و آهسته است. ولي در طول گرفت كلي خورشيد، كه  خورشيد در پشت ماه پنهان مي‌شود، زاويه و ارتفاع خورشيد چندان تغيير نمي‌كند و تاريك و روشن شدن و كاهش دما زود اتفاق مي‌افتد. والتر فرناندز كاهش دما را در گرفت كلي 11 جولاي 1991 در 9 منطقه اندازه گيري كرد. او كاهش دما را از 5/3 تا 5/8 درجه و طول زمان كاهش را از 10 تا 30 دقيقه ثبت كرد. در ثبت اين گرفتها به زمان پايين‌ترين دما و دلايل اين كاهش اشاره نشده است. گياهي يزدي كاهش دما را تا 3 درجه نوشته است. در این پژوهش، كاهش دما از هنگام گرفت كلي، هر يك دقيقه يك بار ثبت شده است و تا پايين ترين دما بعد از كنتاكت سوم ادامه داشته است. مشاهده ی اتفاقی این پدیده در اولین ثبت، سبب شد تا این مسئله توسط پژوهشگرانش در گرفت های دیگر خورشید به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد.

 

مكانها و تاريخ اندازه گيري دما در گرفت خورشيد
 اولین مکان ثبت تغییرات دما، در سال 1378، سایت رصدی تربیت معلم شهید آیت، شهر نجف آباد اصفهان بود. دومین ثبت در سال 1385در روستای کمر که در کناره ی دریای مدیترانه و نزدیک شهر آنتالیاي ترکیه است صورت پذيرفت. سومين و چهارمين ثبت به ترتيب درسالهاي 1387 و 1388 در كشور چين و در شهر هاي تانگ چوان و تانگلينگ انجام شد. تصويرهاي ا تا 4 مربوط به محلهاي جغرافيايي شهرهاي  مورد اندازه گیری دما مي باشد و از سایت ناسا گرفته شده است.

 

تصویر 1:نقشه جغرافیایی سایت رصدی شهر نجف آباد اصفهان

 

تصویر 2: نقشه جغرافیایی روستای کمر در نزدیک شهر آنتالیا ترکیه

 

تصویر3: نقشه جغرافیایی شهر تانگ چوان در   چین

 

تصویر 4 : نقشه جغرافیایی شهر تانگلینگ در چین

اطلاعات اندازه گيري زمان                                                                                                
گرفت كلي اصفهان(3) كه در 20 مرداد 1378 به وقوع پيوست در ساعت 15:14 دقيقه شروع  در ساعت 17:43 دقيقه پايان يافت. اطلاعات مربوط به طول و عرض جغرافيايي اين مكان و ديگر مكانهاي گرفت در جدول شماره 1 آمده است.  گرفت دوم(4)در نزديكي آنتاليا ساعت 12:37 به وقت محلي شروع شد. به دلیل ابری شدن هوا در زمان گرفت خورشيد، تعیین زمان پایان آن به روش تجربی امکان پذیر نبود. سومین خورشید گرفتگی(5) که در شهر تانگ چوان چین اتفاق افتاد، در ساعت 18:29 به وقت محلی شروع شد. همانطور که در جدول1 مشخص شده است تماس چهارم این گرفت ثبت نشده است و علت آن غروب خورشید قبل از کنتاکت چهارم بود. شهر تانگلینگ چین چهارمین(6) مکان ثبت اندازه گیری های دما است. خورشید گرفتگی در ساعت 8:18 به وقت محلی شروع شد و در ساعت 10:53پایان یافت. در گرفت های اول و چهام طول مدت گرفت مشخص است.

 

كنتاكتها                                                                                                   
 وقتي ماه و خورشيد از روي زمين در يك راستا قرار مي‌گيرند، آنها در حال برخورد با يكديگر مشاهده می شوند. به اين برخورد اصطلاحاً كنتاكت گفته می شود. هنگامي كه ماه به سمت خورشيد مي‌رود و با آن مماس مي‌شود، كنتاكت اول ناميده مي‌شود. کنتاکت دوم زمانی روی می دهد که ماه روی خورشید را می پوشاند و از یک طرف مماس می شود.هنگامي كه ماه بر روي خورشيد حركت مي‌كند و از طرف ديگرمماس مي‌شود كنتاكت سوم گفته مي شود. هنگامی که ماه در حرکت خود، از خورشید جدا می شود، کنتاکت چهارم نامیده می شود. زمان شروع هر کتناکت در جدول1 مشخص شده است.

 

جدول1: اطلاعات مربوط به مکان های اندازه گیری زمان شروع کنتاکت ها در گرفت های خورشیدی

 

 

 

ابزارهاي اندازه گيري                                                                                                 

 ابزارهاي اندازه گيري، که برای ثبت تغییرات دما، دراین پژوهش استفاده شدند، عبارت از: دما سنج‌های الكلي، دماسنج‌هاي جيوه‌اي، دماسنج‌هاي مينيم ماكزيمم بودند. ابزارها و كاليبره كردن آنها، با دقت بسيار زيادي انجام شد. به منظور انتخاب دماسنج های مناسب، کارایی تمام دماسنج های موجود، با یک دما سنج دقیق و با حساسیت بالا، که توسط کارشناسان سازمان هوا شناسی تایید شده بود، مقایسه و دقت اندازه گیری دماسنج 5/0 درجه برآورد شد. از بين حدود 300 دماسنج جيوه‌اي والكلي، 50 دماسنج كه دقيقاً دمای محيط را، مطابق استاندارد نشان مي‌دادند انتخاب شد. از بين دماسنج هاي مينمم وماكزيمم نيز 10 دماسنج انتخاب شد. در زمان اندازه گيري‌ها، ضمن اينكه دماسنج‌ها با هواي آزاد در تماس بودند، ولي در معرض تابش مستقيم نور خورشيد و وزش باد قرار نداشتند. در واقع هر 4 دماسنج در درون يك جعبه، بدون درب و رو به شمال قرار داشتند. همچنين شرایط جوی در هر چهار گرفت خورشید مناسب بود. در گرفت اصفهان هوا صاف و کاملا آرام بود، اما در سه گرفت دیگر، باد ملایمی می وزید و هنگام گرفت نیز سرعت باد قدری بيشتر شد، ولی  شرایط به گونه ای نبود که بتواند روی نتایج، تاثیر چشمگیری داشته باشد. همکارانی که در ثبت دما، در گرفت های مختلف پژوهشگران را یاری دادند عبارتند بودند از: در گرفت اصفهان 6 دبیر و تعدادی از دانش آموزان، در گرفت ترکیه 6 دانشجو، آماتور در نجوم، در تانگ چوان 2 افسر محلی  و در چهارمین گرفت،4 دانشجو از دانشگاه علم و تکنولوژی استان حیفی چین، کار ثبت دما را انجام دادند.

 

اندازه گيري دما و زمان  در هنگام گرفت خورشيد
اندازه گيری دما از كنتاكت اول تا كنتاكت دوم، هر 10 دقيقه يك بار انجام ‌گرفت. كاهش دما در همه گرفتها تقريبا آهسته بود. از كنتاكت دوم تا كنتاكت سوم و بعد از آن، تا هنگامي كه دما به پايين ترين حد خود مي رسيد، هر يك دقيقه، ثبت دما انجام  گرفت. كاهش دما از كنتاكت دوم تا سوم، طبق جدول شماره 2چشمگير بود و بعد از كنتاكت سوم انتظار مي رفت، دما متوقف و سير صعودي دما آغاز شود. اما طبق  جدول شماره 2 ، از 4 تا 8 دقيقه بعد از كنتاكت سوم، كاهش دما ادامه داشت. و اين كاهش از 1 درجه الي 3 درجه ثبت شد و از آن به بعد، تا كنتاكت چهارم، هر 10دقيقه يك باردما ثبت شد. تغییرات دما بر حسب زمان، در طول خورشید گرفتگی، براي همه مناطق در جدول شماره 2، و نمودارهاي 1 تا 4 ، مربوط به شهرهاي اصفهان ، تركيه ، تانگ چوان و تانگ لينگ  مي باشد.

 

جدول 2: اندازه گيري  دما در 4 گرفت

 

 در جدول زير دما بر حسب درجه، زمان بر حسب دقيقه و ثانيه است

 

نمودار1:تغییرات دما برحسب زمان در خورشید گرفتگی اصفهان

 

نمودار 2:تغییرات دما برحسب زمان در خورشید گرفتگی ترکیه

نمودار3: تغییرات دما برحسب زمان خورشید گرفتگی در تانگ چوان     

نمودار4: تغییرات دما برحسب زمان، خورشید گرفتگی در تانگلینگ

 

بحث وبررسي   

با توجه به نمودارها، مشخص شد که  كمترين كاهش دما، حدود هشت الي ده دقيقه بعد از كنتاكت سوم اتفاق مي افتد. با اينكه دقت دماسنج ها در حد نيم درجه بود، ولي كاهش دما كاملا مشهود است. بنابراین، نتایج بدست آمده را نمی توان به خطاهای اندازه گیری نسبت داد. از آنجا که آزمایش در نقاط مختلف، و با شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص خود، انجام شده است، اما در تمام آنها نتیجه یکسان است، و کاهش دما بعد از کنتاکت چهارم تایید می شود. علاوه بر این، ثبت کنندگان دما نیز در نقاط مختلف، متفاوت بوده و شرایط متفاوتی نیز داشته اند. بنابراین خطای سیستماتیک ناشی از آزمایشگران را نیز می توان با احتمال بالا رد کرد. برای بررسی این پدیده، پژوهشگران به مطالعه و تحلیل پدیده پرداخته، و با متخصصان و صاحب نظران داخلی و خارجی در این حوزه، مکاتبه کرده، و به دلایل احتمالی تبیین کننده ی پدیده دست یافتند. برطبق این مطالعات، هنگامی که کنتاکت سوم پايان مي پذيرد، سير نزولي دماسنج ها متوقف نمي شود. اين سير نزولي تا حدود  8 دقيقه ادامه دارد، و سپس سير صعودي آغاز مي شود. در واقع، اگر چه «خورشيد بخشی از انرژي خود را به صورت فرابنفش به زمين مي دهد(UV) ، زمين انرژي خود را به صورت مادون قرمز (IR) از دست مي دهد((7» «زمين براي جبران گرماي از دست رفته در گرفت خورشيد، ‌به ميزان كافي، بعد از باز شدن خورشيد زمان نياز دارد. در واقع پس از کنتاکت سوم، چند ثانيه،  براي جبران ميزان و سرعتي كه زمين انرژي خود را از دست مي دهد كافي نيست   و حدوداً 8 دقيقه وقت لازم است(8)». چنانچه در نظر بگيريم كه در حال گرفت خورشيد، زمين به ميزان E ژول بر ثانيه انرژي از دست دهد، و خورشيد به ميزان S ژول بر ثانيه انرژي دهد، زماني كه خورشيد در حدود يك درصد باز مي شود، مكان گرفت به ميزان 1% × S ژول بر ثانيه انرژي دريافت مي كند. اگر اين مقدار كمتر از E باشد، دما هنوز هم به ميزان اندكي كاهش پيدا خواهد كرد. بعد از 5 دقيقه 10 درصد خورشيد باز مي شود، در اين هنگام مكان گرفت، 10%× S ژول بر ثانيه، انرژي دريافت خواهد كرد. بعد از 7 دقيقه و يا اندكي كمتر يا بيشتر 15%  خورشيد باز مي شود. در اين هنگام S = E مي شود و دما ثابت مي ماند و از اين مرحله به بعد، دما افزايش مي يابد. افزايش يا كاهش دماي هوا، تابعي از انرژي خالص دريافتي است (تفاضل انرژي دريافتي از خورشيد و انرژي تابشي زمين ). افزايش دماي هوا به مفهوم مثبت بودن انرژي خالص دريافتي و كاهش دماي هوا گوياي منفي بودن انرژي خالص است. بعد از کنتاکت سوم درگرفت کلی خورشيد، با اينكه دريافت انرژي خورشيد آغاز شده و روند افزايشي دارد، ولي هنوز اين مقدار انرژي، كمتر از انرژي ارسالي از زمين به هوا است. به سبب اينكه توان تابشي خورشيد خيلي بيشتر از زمين است، اين توازن منفي به سرعت به حالت بي تفاوت و به توازن مثبت مي رسد كه افزايش دماي هوا را به دنبال دارد. مطابق تجربه اي كه در 4 رخدادهاي مختلف كسب شده ، زمان لازم براي عبور از توازن منفي حدود هشت دقيقه است.

 

نتيجه گيري                                                                                                                                                             
بر اساس اندازه گیریهای انجام شده در چهار خورشید گرفتگی، که در چهار منطقه مختلف جهان روی داده، پدیده ی تغییر دمایی، قبل، بعد و در طول گرفتگی خورشید، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که همواره، کمترین میزان دمای ثبت شده، توسط ابزارهای اندازه گیری، در حدود 7 دقیقه بعد از کنتاکت سوم روی می دهد . انتظار می رود بعد از کنتاکت سوم، دماسنج ها افزایش دما را نشان دهند، اما به دلیل تبادل گرمایی زمین و خورشید، حدود 7 دقیقه طول می کشد، تا میزان انرژی که زمین از دست می دهد (E) با میزان انرژی دریافتی از خورشید (S) برابر گردد. با توجه به متفاوت بودن شرایط آزمایش و دستیابی به نتایج یکسان، منسوب کردن این پدیده به خطاهای اندازه گیری می تواند نادرست باشد.

References

[1] W.Fernandes and V.Castro and H.Hidalgo; Air temperature and wind changes in costa rica during the Total Solar Eclipse of July 1, 1991

[2]Giyahi,yazdi.hamidreza,Eclips.spring2008

[3]Espenak, and Anderson, J. Total Solar Eclipse of 1999 August 11, NASA Refrence publ                                                [4]Espenak, and Anderson, J. Total Solar Eclipse of 2006 March 29, NASA Refrence publ                                                 [5]Espenak, and Anderson, J. Total Solar Eclipse of 2008 August 1, NASA Refrence publ                                                   [6]Espenak, and Anderson, J. Total Solar Eclipse of 2009 July 11, NASA Refrence publ                                                         [7]Harsad( letterNo:24) IUCAA university,pune, India

[8]Ministry of Roads and Transportation. Iran Meteorological Organization.parvize reza zade.16/02/2008

 

 

غلامحسین رستگار نسب

کارشناس مسئول پژوهش سرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری، اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران rastegarnasab@yahoo.com

منصوره بنازاده، همکار در پژوهش

دانش آموزان عضو گروه نجوم پژوهش سرا

 

منبع :Parssky.com
نظرات ارسالی:
 
علی ابراهیمی سراجی
1390/07/11   10:31:00 AM
خانم حبیبی با سلام من انتظار داشتم که لااقل لینک کاملتر اسن مقاله را قرار می دادید تا دوستان استفاده کنند. این نکته را عرض کنم که آقای رستگارنسب از دوستان بنده هستند و من هیچگاه جسارتی به ایشان نکردم. مشکل اینجا است که شما فرق نقد را با تعصبات شخصی هیچگاه نمی دانید. من به این مقاله و پژوهش های ایشان احترام می گذارم. من سوالاتی پرسیدم. آیا شما توان پاسخگویی آن ها را دارید؟ اگر برای شما مستندات علمی مهم بود لااقل خودتان در این زمینه کمی تحقیق می کردید و بعد پاخ می دادید. طرحی که اقای رستگارنسب پیاده کرده اند طرح جامعی است که احتیاج به کسوف های بیشتری دارد. شما بهتر می دانید که برای مطالعه اماری، داده ها هر چه بیشتر باشد نتیجه دقیقت تر است. نکند این را هم نقض می دانید و احتیاج به مستندات علمی دارید؟ بحث من از همان ابتدا این بود که برای نتیجه گیری بهتر باید بر روی چند کسوف دیگر در فصول سرد و حتی یک کسوف کلی در سال 2020 در قطب جنوب کار شود تا نتایج بهتر و دقیقت تری به دست آید. آیا این حرف من چیزی از ارزش های مقاله ی اقای رستگار نسب کم می کند؟ هر کسی را بهر کاری ساختند. من ادعای پژوهش ندارم ولی بارها و بارها مقاله های مختلف در زمینه کسوف ارائه داده ام و در یک همایش هم دستاوردهای زمانسنجی را در کسوف ارائه دادم. ولی کماکان دست نگه داشته ام تا تحقیقاتم در این حیطه کامل شود و بعد از تکمیل ان را در کنفرانس های معتبر خارجی ارائه می دهم. لازم به ذکر است که با مشورتی که با استاد گرامی اقای حمید جدیری خداشناس داشتم به این نتیجه رسیدم که برای کنفرانس بین المللی کسوف که در اذرماه امسال در هند برگزار می شود به جای ارائه مقاله امسال شنونده باشم تا در دوره ی بعدی دستاوردهای خویش را منتشر کنم. پس مطمئن باشید که من ادعای کار علمی ندارم و از هرگونه مقاله پژوهشی در حیطه گرفت های ماه و خورشید استقبال می کنم. من در زمینه ی خسوف هم در بخش مقیاس دانژون به دستاوردهای خوبی رسیدم و امیدوام که بتوانم آن ها را به زودی منتشر کنم. متأسفانه مشکل اینجا است که امثال شما دوستان فکر می کنند که کسی در ایران اصلاً کار علمی نمی کند. و یک مقاله در زمینه کسوف وقتی این قدر شما را به وجد می آورد پس چرا بر روی شما تأثیر نمی گذارد و شما را به یک پژوهشگر مبدل نمی سازد؟

مونا حبیبی
1390/07/10   7:01:00 PM
سلام آقای ابراهیمی سراجی راستش را بخواهید قصد پاسخ به نامه شما را ندارم چون فکر می کنم که چیز جدیدی مطرح نمی شود و چون شما فقط بر روی تجربه های نانوشته و در معرض عام و خاص قرار نگرفته خودتان تاکید دارید، بنا بر این دیگر جایی برای مباحثه علمی باقی نمی ماند. مباحثه علمی بماند برای وقتی که شما به قول خودتان مقاله ای کامل!!! و مناسب را در زمینه ی کاهش دما در کسوف کلی منتشر کردید. آنگاه بسیار خوشحال خواهیم شد از اینکه مقاله ای را مطالعه کنیم، از علاقه مندی به نجوم، که دست به قلم برده و از یافته های خودش ، پژوهش های خودش ، تحقیقات خودش ، تجربه های خودش و حاصل کار خودش را نوشته است. اما هدفم از نوشتن این سطرها چیز دیگری است. من قصد دفاع از آقای رستگار نسب را ندارم. ایشان جایگاه علمی خاص خودشان را دارند و از احترام ویژه ای در بین آماتورها برخوردار هستند. ایشان احتیاجی به تعریف و تمجید از طرف من و یا مثل شما را ندارند. راستش را بخواهید، امروز، وقتی در مورد مقاله ایشان جستجو کردم به این نتیجه رسیدم. این مقاله در چهارمین کنفرانس نجوم و اختر فیزیک که در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 89 برگزار شد پذیرش گرفته بود. من همین عنوان را با زبان انگلیسی جستجو کردم و ناگهان چیزی را دیدم که ابتدا باورش برایم سخت بود. همین مقاله با همین عنوان و همین نویسنده ها در یازدهمین کنفرانس آسیایی نجوم که در کشور تایلند برگزار شده است ، پذیرش برای ارایه گرفته بود و حدود دو ماه قبل ایشان مقاله را ارایه نموده اند. در سایت این کنفرانس مقاله به زبان انگلیسی و کامل موجود است و من می توانم آن را برایتان ارسال کنم. در آنجا نمودارها کامل است و نمودار شهر تانگچوان در جای خودش قرار دارد. حالا سوالم از آقای محمد رحیمی که واقعا از ایشان تشکر میکنم به خاطر زحماتی که بابت این سایت می کشند این است که آیا آقای رستگار نسب پس از ارسال اولیه، نمودار تصحیح شده را هم ارسال کرده اند یا خیر؟ چون همانطور که گفتم نمودارها در آن سایت کامل است. و حالا با خودم می اندیشم که چهارمین کنفرانس نجوم و اختر فیزیک که بالاترین و تخصصی ترین سطح مقالات نجوم در کشور است، چطور به این مقاله که به قول شما پر از ضعف است پذیرش داده است. و آن کنفرانس چطور؟ بگذریم. اما همانطور که گفتم هدفم از نوشتن این سطر ها چیز دیگری است. ببینید من به روش علمی فکر می کنم. روش علمی چیزی است که به تکامل علم می انجامد. و این نیز به گذشت زمان نیاز دارد و یک شبه به وجود نمی آید. ما با نگاه مختصری به تاریخ علم نجوم می توانیم این روش علمی را ببینیم. اگر از زمان بطلمیوس شروع کنیم، ابتدا بطلمیوس سپس کپرنیک و بعد تیکوبراهه و بعد کپلر و بعد گالیله و بعد نیوتن، حال اگر از زمین مرکزی شروع کنیم تا زمانی که به خورشید مرکزی می رسیم و نظریه گرانش توسط نیوتن ارایه می شود ما این روش علمی و تکامل در علم را مشاهده می کنیم. ما همین تکامل علم نجوم را در بین دانشمندان اسلامی می توانیم مشاهده کنیم. کارهایی که تا به امروز نیز ادامه دارد. اگر اشتباه نکنم نیوتن می گوید، اگر من کارهای بزرگی انجام دادم برای این است که پای بر دوش مردان بزرگی قرار دادم. پس می بینیم که این روش ها و شیوه های علمی هستند که علم را به جلو می برند. دانشمندان امروز با توجه به یافته های قبلی گام بر می دارند. برگردیم به مطلب خودمان، آنچه را که من در تاریخ 24/6/90 نوشتم این بود که آماتورها واقعا در کشور ما کار می کنند. زحمت می کشند و در جا نمی زنند. کشور ما در زمینه نجوم آماتوری از بسیاری از کشورها جهان جلوتر است. حتی در بحث رویت هلال ماه نیز که توسط آماتورها ثبت اطلاعات می شود همینطور است. اما صحبت من این است که خروجی این کارها چیست؟ و اگر بخواهم پاسخ دهم، می گویم که خروجی این کارها مقاله آقای رستگار نسب است و ده ها مقاله و پروژه که مانند ایشان از کنفرانسهای داخلی و خارجی در مورد علم نجوم پذیرش گرفته اند و ده ها و صد ها و هزاران آماتوری که در دل شب، در گرما و سرما به ثبت اطلاعات رصدی مشغول هستند و نتیجه کارشان را در ژورنالهای علمی ارایه می دهند. آقای رستگار نسب، تجربه علمی امروزشان را قطعا در 15 سال قبل نداشتند. اما احتمالا با استفاده از همان روشها و شیوه های علمی که آن را در طول مقاله ایشان مشاهده می کنیم و با تاکید بر تجربه های دیگران مانند آقای دکتر والتر فرناندز و یا آقای دکتر گیاهی یزدی که در همین مقاله استفاده کرده اند یافته هایشان را در این حوزه ارایه کردند. من به همه آماتوهای کشور عزیزم خسته نباشید می گویم. به همه آنهایی که مقالاتشان در کنفرانس های تخصصی داخلی و خارجی پذیرش می گیرد خسته نباشید می گویم. مونا حبیبی

علی ابراهیمی سراجی
1390/07/09   4:57:00 PM
خانم حبیبی با سلام ارائه مستندات علمی به قول شما بایستی در مراجع معتبر و مقاله ی معتبر بین المللی باشد. اگر شما منتظر این هستید که بنده مقاله هایم را به این زودی ها منتشر کنم پس بایستی کماکان منتظر بمانید. چون من تا از تحقیقاتم کاملاً نتیجه نگیرم دست به انتشار آن نمی زنم. مسئله ای که به آقای رستگار نسب هم خرده گرفتم همین بود. در واقع ایشان بایستی در چند کسوف کلی که در فصل سرد هم روی می داد داده بردای می کردند و بعد نتیجه گیری می کردند. به صرف قرارگیری در چند اقلیم آب و هوایی نمی توان نتجه گیری کرد. شما که این قدر به خروجی کار و مستندات اهمیت می دهید من از روی همین متندات جواب می دهم. 1- چرا شما به شباهت نمودار 3 و 4 که اشتباهاً با یکدیگر آپلود شده است اشاره ای نکردید؟ 2-ایشان چرا اصرار دارند که کاهش دما 8 دقیقه و در جایی دیگر 7 دقیقه رخ می دهد و چرا در اصفهان این میزان 4 دقیقه بوده است؟ آیا نباید متوسط را 6 و 7 دقیقه بعد از برخورد سوم می گرفتند؟ از این دست سوالات زیاد است ولی شما فکر می کنید که حتماً بدون تحقیق و پژوهش و کار علمی صحبت می کنم. ولی این گونه نیست. اگر عمرم را در این کار گذاشتم فعلاً لزومی نمی بینیم که تا تحقیقاتم کامل نشده است انتشاری در این مورد انجام دهم. مسائلی که من توضیح دادم بسیار واضح است و دوستانی که علاقه مندند با کمی تحقیق و باز هم تأکید می کنم با کمی تحقیق به جواب می رسند و نیازی به ارائه مقاله ی آنچنانی برای توضیح واضحات نیست. این مقاله می توانست به مراتب کاملتر باشد و من به یاری خدا مقاله ای کامل و مناسب را در زمینه ی کاهش دما در کسوف کلی منتشر خواهم کرد و آنجا می توانید ببینید ضعف های این گونه مقاله ها در چیست.

مونا حبیبی
1390/07/09   10:37:00 AM
جناب آقای علی ابراهیمی سراجی از دریافت پاسختان سپاسگزارم. بزرگوار، مطلب من چیز دیگری بود. آنچه که من از شما خواستم، این بود که مستنداتتان را ارایه کنید. آیا 16 سال کار بر روی یک مطلب واقعا مرجع یا منبع علمی می باشد؟؟؟؟؟؟ آگر شما همین مطلبتان را به صورت یک مقاله ارایه می کردید، آیا در بخش منابع می نوشتید، منبع: 16 سال کار یا مطالعه؟؟؟؟ جنابعالی یک بار توضیحتان را فرمودید و نیاز به توضیح مجدد نبود. من از توضیحتان بسیار خوشحال شدم و استقبال کردم. ولی زمانی برای من قابل پذیرش است که یا خودتان مستقیما در این مورد پژوهش انجام داده باشید که در این صورت بایستی نتیجه کارتان را به عنوان یک مقاله و تاریخ انتشار آن و پذیرش آن در یکی از دانشگاه ها و یا کنفرانسها یا مجلات علمی مرتبط اشاره می کردید و یا به منابع دیگر از سایر پژوهش گران که در این حوزه تحقیق کرده بودند می پرداختید و با اشاره به آنها مطلبتان را اثبات می کردید. جناب ابراهیمی، ظاهرا آقای رستگار نسب نیز از سال 1378 بر روی این پژوهش کار کرده اند. پس تجربه کاری ایشان در این زمینه کمتر از شما نیست. دوم اینکه چقدر خوب است تا شما نیز 16 سال مطالعه تان را به صورت یک مقاله، البته با فرمت مقاله ارایه دهید تا ما نیز با یافته های جنابعالی آشنا شویم. و آخر اینکه جنابعالی فرمودید، >> دوستانی که برو ریو جو زمین و جریانات اب و هوایی مطالعه داشته باشند می توانند منظور من را متوجه شوند<< این دیگر از هنر شما است که طوری بنویسید تا من هم که در زمینه فیزیک و نجوم کار کرده ام نیز متوجه شوم . منتظر پاسختان، البته فقط با مستندات علمی هستم. مونا حبیبی

علی ابراهیمی سراجی
1390/07/06   11:13:00 AM
خانم حبیبی با سلام بایستی عرض کنم که تغییرات ارتفاع خورشید در طی یک شبانه روز به طور آهسته و در طی فصول بسیار لاک پشتی بر روی دماتأثیر می گذارد. ولی در زمان کسوف کلی هر چه ارتفاع خورشید بیشتر باشد تغییرات دمای به علت بالا بودن دمای محیط کمتر خواهد بود. لذا اگر ارتفاع خورشید کمتر باشد به علت آن که انرژی کمتری از جریانات همرفتی از خورشید به زمین منتقل می شود لذا این کاهش ممکن است اندکی بیشتر نیز باشد. میزان زمان گرفت کلی در منطقه هم می تواند باعث افزایش میزان زمان کاهش دما پس از برخورد سوم باشد. این مسائل همگی از مطالعات شخصی من طی 16 سال از مطالعه کسوف و مطالعه جریانات آب و هوای به دست آمده است. دوستانی که برو ریو جو زمین و جریانات اب و هوایی مطالعه داشته باشند می توانند منظور من را متوجه شوند.

علی ابراهیمی سراجی
1390/07/06   10:49:00 AM
دوستان عزیز با سلام ممنونم از اقای محمدی وند. به نظرم بهتر بود شخص اقای رستگار نسب دفاعیه داشتند و من البته انتقادی نکردم که مستلزم دفاعیه باشد. ضمناً این که شما دبیر باشید و بخواهید با کلی فرمول ثابت کنید آقای رصتگار نسب به تابش اشاره درستی داشتند هم عجیب است. دوست عزیز، همه ی ماه فیزیک خوانده ایم. جریان همرفتی را شما دبیران محترم به ما آموخته اید. یا من اشتباه می کنم که بعید می دانم یا شما منظور بنده را اشتباه برداشت کردید. نمی دانم چرا این قدر مسائل را پیچیده می کنید. دوستان عزیز، مولکول های گاز جو زمین نقش عمده ای در تغییرات آب و هوایی دارند. چرا بر روی کره ی ماه دما در روز 120 درجه ی سانتیگراد است؟ و چرا در زمین دما در شرایطی خاص هم به چنینی دمایی نمی رسد؟ جواب آن همه در جو زمین و گازهای موجود در آن است. بحثی که جناب رستگار نسب روی آن کار کرده اند پیچیده تر از ان است که بتوان با چند کسوف کلی نتیجه گیری کرد. آیا می دانید انرژی بازتابش خورشید از زمین که در جو منتشر می شود نیز می تواند در دمای کسوف کلی تأثیرگذار باشد؟ کسوف کلی وقوع شبی آنی طی چند دقیقه است. پس اگر زمین به آرامی همیشه از شب به روز و از روز به شب حرکت می کند ولی در کسوف کلی سرعت این اتفاق را تجربه می کند. اگر خورشید بر اثر انرژی تابشی مستقیم زمین را گرم می کند پس سوال اینجا است که چرا بیشینه ی دما در زمان اذان ظهر که خورشید به بیشترین ارتفاع می رسد ثبت نمی شود و در حدود 3 إلی 4 ساعت بعد رخ می دهد. دقت کنیم که انرژی تابشی در خلاء مستقیم جابجا می شود و در صورت وجود مولکول به صورت همرفتی جابجا خواهد شد. و چون گرم شدن مولکول ها و انقال حرارت مستلزم زمان است پس انتقال دما بستگی زیادی به جنس و میزان مولکول ها دارد. پس در تابش مستقیم خورشید به زمین اگر جو و مولکولی وجود نداشت پس به صورت تابش صورت می گرفت و می توانستیم این واژه را به کار ببریم. و دما نیز در زمان کسوف کلی به یکباره افت می کرد و نه در 8 دقیقه بعد از آن که اشاره شده است. ولی وقتی کاهش دما 8 دقیقه پس از گرفت کلی رخ می دهد این دلایلی انکار ناپذیر از همرفت است. همرفتی که گرما یا سرما را توسط مولکول های گازهای موجود در جو جابجا می کند. در مورد منابع هم بهتر است سرچ کنید در گوگل و و همرفت را مطالعه کنید. من 16 سال است که به گرفت های خورشید علاقه دارم و بر روی ان مطالعه می کنم. پس مطمئن باشید ان قدر اطلاعات دارم که بتوانم بر روی مطالب مختلف اظهار نظر کنم.

علی ابراهیمی سراجی
1390/07/06   10:35:00 AM
دوستان عزیز با سلام ممنونم از اقای محمدی وند. به نظرم بهتر بود شخص اقای رستگار نسب دفاعیه داشتند و من البته انتقادی نکردم که مستلزم دفاعیه باشد. ضمناً این که شما دبیر باشید و بخواهید با کلی فرمول ثابت کنید آقای رصتگار نسب به تابش اشاره درستی داشتند هم عجیب است. دوست عزیز، همه ی ماه فیزیک خوانده ایم. جریان همرفتی را شما دبیران محترم به ما آموخته اید. یا من اشتباه می کنم که بعید می دانم یا شما منظور بنده را اشتباه برداشت کردید. نمی دانم چرا این قدر مسائل را پیچیده می کنید. دوستان عزیز، مولکول های گاز جو زمین نقش عمده ای در تغییرات آب و هوایی دارند. چرا بر روی کره ی ماه دما در روز 120 درجه ی سانتیگراد است؟ و چرا در زمین دما در شرایطی خاص هم به چنینی دمایی نمی رسد؟ جواب آن همه در جو زمین و گازهای موجود در آن است. بحثی که جناب رستگار نسب روی آن کار کرده اند پیچیده تر از ان است که بتوان با چند کسوف کلی نتیجه گیری کرد. آیا می دانید انرژی بازتابش خورشید از زمین که در جو منتشر می شود نیز می تواند در دمای کسوف کلی تأثیرگذار باشد؟ به جای پاک کردن صورت مسئله باید آن را باز کنیم. در تابش مستقیم خورشید به زمین اگر جو و مولکولی وجود نداشت پس به صورت تابش صورت می گرفت و می توانستیم این واژه را به کار ببریم. و دما نیز در زمان کسوف کلی به یکباره افت می کرد و نه در 8 دقیقه بعد از آن که اشاره شده است. ولی وقتی کاهش دما 8 دقیقه پس از گرفت کلی رخ می دهد این دلایلی انکار ناپذیر از همرفت است. همرفتی که گرما یا سرما را توسط مولکول های گازهای موجود در جو جابجا می کند. در مورد منابع هم بهتر است سرچ کنید در گوگل و و همرفت را مطالعه کنید. من 16 سال است که به گرفت های خورشید خورشید علاقه دارم و بر روی ان مطالعه می کنم. پس مطمئن باشید ان قدر اطلاعات دارم که بتوانم بر روی مطالب مختلف اظهار نظر کنم.

مونا حبیبی
1390/06/28   1:27:00 PM
سلام بعد از اظهار نظر آقای ابراهیمی سراجی من مقاله رو چند بار و دقیق مطالعه کردم. آقای رستگار نسب در مقاله می فرمایند: درگرفت كلي خورشيد، تغيير در روشنايي و دما مشاهده می شود. این تغییر شبيه انتقال از روز به شب نيست، زيرا در طول تغييرات روزانه، زاويه ارتفاع خورشيد بزرگ و آهسته است. ولي در طول گرفت كلي خورشيد، كه خورشيد در پشت ماه پنهان مي‌شود، زاويه و ارتفاع خورشيد چندان تغيير نمي‌كند و تاريك و روشن شدن و كاهش دما زود اتفاق مي‌افتد. اما آقای ابراهیمی سراجی می فرمایند: بایستی تأکید کنم که کاهش دما در گرفت ها مانند تغییر فصول و یا تغییرات روزانه ی آب و هوا است. در اینجا آقای ابراهیمی کاهش دما را هم به تغییرات روزانه و هم به تغییرات فصلی ارتباط داده اند. من از آقای ابراهیمی سراجی خواهشمندم که مستندات علمی خودشان را با ذکر منابع در مورد نظرشان ارایه دهند. من بسیار خوشحال هستم که در این سایت موقعیتی پیش آمده تا با پرسش و پاسخ به مطالعه بیشتر پرداخته و اطلاعاتمان را افزایش دهیم.

مرتضی محمدی وند
1390/06/27   5:25:00 PM
با سلام خدمت آقای علی ابراهیمی سراجی از اینکه برای مقاله جناب آقای غلامحسین رستگارنسب مطلبی را نوشته اید تشکر می کنم. از بین همه نوشته های شما که بهتر بود با ذکر منبع بیان می شد، من به یک مورد می پردازم. جنابعالی کاهش دما را در واقع انتقال جریانات آب و هوایی همرفتی دانسته اید. در تمامی مقاله آقای رستگار نسب صحبت از تابش است و شما به یکباره صحبت از همرفت کرده اید. در اینجا نقش عمده کاهش دما را،عدم تابش و نقش عمده افزایش دما را، تابش بر عهده دارد و نقش همرفت نامحسوس است. من دلایل این مطلب را در تعریف کامل از همرفت و تابش آورده ام و می خواهم بگویم آقای رستگار نسب به طور کاملا علمی از کلمه تابش استفاده کرده اند. ضمنا مقاله آقای والتر فرناندز را هم از منابع آقای رستگار نسب پیدا و مطالعه کردم. ایشان نیز تماما از تابش استفاده کرده اند. منتظر پاسختان هستم. این متن به طور کامل از کتاب فیزیک دانشگاهی سیرز- زیمانسکی – یانگ – فریدمن ویراست دوازدهم جلد اول – ترجمه ی اعظم پور قاضی- روح اللله خلیلی بروجنی – محمد تقی فلاحی مروست – موسسه ی نشر علوم نوین چاپ اول – 1389- صفحه ی 595-597 عیناً تایپ شده است. همرفت: انتقال گرما توسط حرکت جرم شاره از یک ناحیه ی فضا به ناحیه ی دیگر است. هوای گرم و آب گرم و دستگاه ها گرمایش خانه ، دستگاه خنک کننده ی موتور اتومبیل و شارش خون در بدن از جمله مثال های آشنا هستند. اگر شاره ای توسط دمنده یا تلمبه به گردش دراید فرآیند همرفت زوری یا همرفت واداشته نامیده می شود و اگر شارش از اختلاف در چگالی به علت انبساط گرمایی ناشی شده باشد ، نظیر هوای گرم بالا رونده ، فرایند همرفت طبیعی یا همرفت آزاد نامیده می شود.همرفت آزاد در جو نقش عمده ای در چگونگی وضع هوای روزانه دارد ، و همرفت در اقیانوس ها سازوکار مهمی در انتقال گرمای جهانی است. در مقیاس کوچک تر ، اوج گیری شاهین ها و هدایت کننده ی گلایدرها از بالا رونده های گرمایی از زمین گرم بهره می گیرند. انتقال دمای هرفتی فرایند بسیار پیچیده ای است و معادله ی ساده ای برای توصیف آن وجود ندارد. گرانروی شاره ها همرفت طبیعی در نزدیکی یک سطح ساکن را کند می کند و یک لایه ی سطحی به وجود می آورد . جریان گرما از همرفت تقریبا متناسب با اختلاف دمای بین سطح و بدنه ی اصلی شاره به توان 4/5 است. تابش : انتقال گرما توسط موج های الکترومغناطیسی نظیر تابش نور مرئی ، فروسرخ و فرابنفش است. همه گرمای نور خورشید و گرمای شدید از یک کباب پز ذغال چوب یا زغال سنگ داخل بخاری را حس کرده اند. بیشتر گرمای حاصل از این اجسام خیلی گرم نه به وسیله ی رسانش یا همرفت در هوای مابین ، یلکه به وسیله ی تابش به ما می رسند. این انتقال گرما حتی اگر هیچ چیز جز خلا ء میان ما و چشمه ی گرما نباشد اتفاق می افتد. هر کس حتی در دماهای معمولی انرژی به شکل تابش الکترومغناطیسی گسیل می کند. در دماهای معمولی مثلا 20 درجه ی سانتیگراد ، تقریبا تمام انرژی توسط موج های فروسرخ با طول موج هایی بسیار بزرگتر از طول موج های نور مرئی حمل می شود. وقتی دما بالا رود ، طول موج ها به مقدار های کوچک تر انتقال می یابند. آهنگ تابش انرژی از یک سطح با مساحت سطح A متناسب است. این آهنگ با دما به سرعت افزایش می یابد و به توان چهارم دمای مطلق (کلوین ) بستگی دارد. این آهنگ به طبیعت سطح نیز بستگی دارد ، این بستگی با کمیت e به نام گسیلندگی توصیف می شود. این عدد بین 0 و 1 است و نسبت آهنگ تابش از یک سطح معین به آهنگ تابش از سطحی مساوی با تابش ارمانی در همان دما را نشان می دهد. گسیلندگی تا حدی به دما نیز بستگی دارد. بنابراین جریان گرمای H=dQ/dt ناشی از سطح a با گسیلندگی e در دمای مطلق T را می توان چنین بیان کرد: H=AeσT^4 (جریان گرما در تابش ) که در آن σ یک ثابت اساسی فیزیک به نام ثابت استفان- بولتزمن است..... گسیلندگی e اغلب برای سطح های تاریک بیش تر از سطح های روشن است. ..... ولی e برای سطح تاریک کدر می تواند نزدیک به واحد باشد. تابش و جذب: وقتی جسمی در دمای مطلق T است ، تابش می کند. اطراف آن نیز که در دمای T_S است تابش می کند و جسم مقداری از این تابش را جذب می کند. اگر جسم با اطراف خود در تعادل گرمایی باشد ، T=TS و آهنگ های تابش و جذب باید مساوی باشند. برای این که این امر درست باشد ، باید آهنگ جذب به صورت H=AeσT_S^4 داده شود. آنگاه آهنگ خالص تابش از جسم در دمای T با اطراف در دمای T_S برابر است با : H_NET=Aeσ(T^4-T_S^4 در این معادله مقدار مثبت H به معنی شارش گرمای خاص به خارج جسم است. معادله نشان می دهد که برای تابش ، همانند رسانش و همرفت ، جریان گرما به اختلاف دمای دو جسم بستگی دارد. جمع بندی بحث: انتقال انرژی در همرفت به توان 1.25=4/5 و در تابش به توان 4 دما بستگی دارد. بنابراین می توان گفت که در گرمایش زمین اگرچه جریان های همرفت با توان 1.25 دما و سایر عوامل دخالت دارند ، ولی سهم اصلی انتقال تابش با توان چهارم دما مربوط به تابش است و این می رساند که انرژی گرمایی تابش از نظر مقیاس دما 2.75 واحد بزرگتر از مقیاس همرفتی مشابه است. ضمن اینکه تابش، محیط مولکولی نمی خواهد و تماما میدان است. شکل این موضوع را نشان می دهد. از آقای محمد رحیمی نیز کمال تشکر را دارم که مطالب ارسالی را کاملا به روز در سایت درج می کنند.( اگر در فرمولها مشکلی است به منبع مراجعه شود چون ممکن است هنگام ارسال به هم ریختگی رخ دهد ) مرتضی محمدی وند، دبیر فیزیک منطقه 6تهران .

علی ابراهیمی سراجی
1390/06/26   9:44:00 AM
با سلام ضمن خسته نباشید به آقای رستگار نسب و تشکر از مقاله ی خوبشان بایستی تأکید کنم که کاهش دما در گرفت ها مانند تغییر فصول و یا تغییرات روزانه ی آب و هوا است که علت دیر رخداد آن در واقع انتقال جریانات آب و هوایی همرفتی است و مولکول های هوا در آن تأثیر دارند. پس مسلماً دقایقی پس از برخورد سوم کمترین دما رخ خواهد داد. این کاهش دما به عوامل زیر بستگی دارد. 1- فصول 2- شرایط اقلیمی منطقه 3- میزان مدت گرفت کلی البته نمودار 2 و 3 مشابه یکدیگر آپلود شده است و مشخص نیست که کدامیک برای آنتالیا و کدامیک مربط به تانگ چوان است. برای مثال اگر شرایط اقلیمی اصفهان و تانگلینگ را یکسان درنظر بگیریم و چون هر دو کسوف در مردادماه بوده است بنابراین به وضوح مشخص است که 1.5 دقیقه کسوف در اصفهان به مراتب کمتر در دما تأثیرگذار بوده است و لذا افت دما در تانگلینگ به علت گرفت طولانی تر بیشتر است. این نکته را اضافه کنم که همه ی این اندازه گیری هایی که آقای رستگار نسب با زحمات فراوان به دست آورند فقط در فصل تابستان بوده است و به نظرم در فصل زمستان و مناطق سردسیر افت دما پس از گرفت کلی به مراتب بیشتر از 8 درجه خواهد بود.

محمد رحیمی
1390/06/26   9:27:00 AM
سلام سرکار خانم فتاحی عکس کسوف مربوط به کسوف 20 مرداد 1378 است که در منطقه چادگان در اصفهان گرفته ام.

مهرنوش فتاحی
1390/06/25   2:39:00 PM
سلام. من دبیر فیزیک هستم و از خواندن این کار عملی که به صورت پروژه ای زیبا انجام شده است لذت بردم. بحث بسیار زیبایی دارد و نتیجه گیری آن واقعا انسان را به فکر وا می دارد. یک سوال: اگر به روز اشاره کنیم، ساعت 12 خورشید در سمت الراس قرار دارد ولی گرمترین ساعت حدود 2 بعد از ظهر است. من خیلی فکر کردم ولی نمی توانم بین مقاله آقای رستگار و این سوال ارتباط برفرار کنم. البته من نجومی هم نیستم ولی در کلاسهایم بیشتر مثالهایم از نجوم است. لطفا یکی از کارشناسان سایت پاسخ من را بنویسد. چون ایمیل ندارم در همین صفحه پاسخ دهید. ضمنا آقای محمد رحیمی هم عکس کسوف را خودشان گرفته اند یا از دیگر سایتها برداشته اند. متشکر خواهم بود پاسخ دهید. مهرنوش فتاحی- تهران

مونا حبیبی
1390/06/24   9:30:00 AM
سلام آقای رحیمی از اینکه این خبر علمی و پژوهشی را در سایت درج کردید متشکرم. اینکه گاهی گفته می شود آماتورهای ایران کمتر کار می کنند صحیح نیست. کارهای پژوهشی گاهی چندین سال زمان می برد.البته از آقای رستگار نسب هم کمتر از این انتظار نمی رود. من مقاله یک صفحه یی ایشان را در مورد اختفای زهره با ماه در همین سایت شما خواندم و هرچه جستجو کردم مشابه آن را ندیدم. آقای رستگار نسب کمتر در جامعه نجومی یا سایتها حضور دارد و من فکر میکنم که ایشان بیشتر فعالیتهای پروزه ای انجام می دهد و برای همین کمتر وقت حضور دارد. آقای رستگار نسب نمونه ای از یک آماتور است که به ثوسعه حقیقی علم نجوم توجه زیادی دارد. به هر حال برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم کارهای بیشتری از ایشان مشاهده شود.

مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید