تبلیغات
سومین اطلاعیه‌ی رقابت رصدی صوفی 1390
ارسال در: 1390/06/27-12:32
پس از بررسی فرم‌های ثبت ‌نام و سوابق نجومی متقاضیان،فهرست اولیه‌ی اسامی شرکت‌کنندگان چهارمین رقابت رصدی صوفی اعلام شد.

پس از بررسی فرم‌های ثبت‌نام و سوابق نجومی متقاضیان، بدینوسیله فهرست اولیه‌ی اسامی شرکت‌کنندگان چهارمین رقابت رصدی صوفی به‌شرح زیر اعلام می‌گردد. یاد‌آور می‌شود ذکر نام افراد در این اطلاعیه به معنی ثبت‌نام قطعی نیست و متقاضیان می‌بایست پس از واریز وجه مربوطه حضور خود را به نحوی که در ادامه ذکر خواهد شد، قطعی نمایند.

فهرست اسامی:

ردیف

نام

شهر

نوع ابزار

د = دوچشمی

ت = تلسکوپ

نام هم‌گروه/ هم‌گروه‌ها

1

محمد

آل مراد

مشهد

ت

8"

2

مینا

اخیانی

شاهرود

ت

10"

ندا رییسی

3

سوما

اسماعیل‌پور

مهاباد

ت

12"

رویا رسولی

4

هما

اسماعیلی

اصفهان

ت

8"

فاطمه نعمت‌الهی

5

سمیه

اصغرپور

مشهد

ت

8"

علیرضا صادقی

6

سید‌سهراب

افتخاری

مشهد

ت

10"

افشین صابر مقدم

7

ندا

افقری

اصفهان

د

80 × 20

8

هادی

اکبرزاده مقدم

سه‌قلعه

ت

8"

علیرضا کاظمی

9

محمد

اکرامی

رشتخوار

د

80 × 20

10

محمد‌امین

امیری رشتخوار

رشتخوار

ت

6"

محمد سالاری

11

زهرا

انصاری

بوشهر

ت

10"

حسین باغبانی-حسین خضری

12

حسین

باغبانی

بوشهر

ت

10"

حسین خضری- زهرا انصاری

13

محمد‌صدرا

بختیان

سمنان

د

80 ×20

میلاد جلالی

14

احمد

براریان

بابل

ت

12"

دانیال رنک‌آور – محمدحسین هاشمی

15

امین

بشیری نهنجی

همدان

د

80 × 20

16

نازنین

بهبودی

تهران

ت

10"

شیوا عزیزپور

17

کیهان

بهدین

تهران

ت

8"

دانیال فخاریان

18

گل‌ناز

بیات

مشهد

ت

6"

19

داوود

بیات

اصفهان

ت

8"

20

معین

پاکجو

مشهد

ت

10"

سینا خسروانی

21

علی

پیرمرادی

کرمان

ت

8"

دانیال قنبری

22

علی

ترکمان

همدان

ت

10"

سبحان حیاتی

23

علی

جانقربانی

شهرضا

د

90 × 20

24

فاطمه

جعفر‌زادگان

قزوین

د

100 × 25

25

میلاد

جلالی

شاهرود

ت

120

محمد صدرا بختیان

26

پارسا

جولانی

تهران

د

100 × 25

27

اسفندیار

جهانگیری

اصفهان

ت

8"

28

فرزاد

چگینی

همدان

د

90 × 20

29

پیام

حافظیان

همدان

ت

10"

مهسا خالقی

30

امین

حبیبی

تهران

د

100 × 25

31

سیدحسین

حسینی ایوری

نیشابور

ت

10"

32

سبحان

حیاتی

همدان

ت

10"

علی ترکمان

33

مهسا

خالقی

همدان

ت

8"

پیام حافظیان

34

سینا

خسروانی

مشهد

ت

10"

معین پاکجو

35

حسین

خضری

بوشهر

ت

10"

زهرا انصاری – حسین باغبانی

36

مرضیه

خوانساری

تهران

د

80 × 20

37

مجتبی

ده‌پویه

بوشهر

د

80 × 20

41

فایزه

ربانی

مهاباد

ت

8"

شادی رحیمی

38

ابوالفضل

رجایی‌فرد

اردستان

ت

8"

ساجده عسگری

39

شهرام

رحمتی

اصفهان

د

80 × 20

40

شادی

رحیمی

مهاباد

ت

8"

فایزه ربانی

42

رویا

رسولی

مهاباد

ت

12"

سوما اسماعیل‌پور

43

طاهره

رمضانی

تهران

د

80 × 20

معصومه رمضانی

44

معصومه

رمضانی

تهران

د

80 × 20

طاهره رمضانی

45

دانیال

رنک‌آور لنگرودی

زاهدان

ت

12"

احمد براریان- سید حسین هاشمی

46

حسن

روغنی

اردبیل

ت

12"

47

ندا

رییسی

شاهرود

ت

10"

مینا اخیانی

48

علی

زارعی

اردستان

د

90 × 20

49

مینا

زمانی

اصفهان

ت

8"

مریم مرتضوی

50

معصومه

زنده‌دل

کاشمر

ت

8"

51

محمد

سالاری

رشتخوار

ت

6"

محمدامین امیری

52

سپیده

سلمانیان

شاهرود

ت

10"

53

پیمان

سلیمانی

تهران

ت

4.5"

54

میثم

سمیعی

اصفهان

ت

6"

55

تیمور

سیف‌الهی

تهران

د

100 × 25

56

پگاه

شاملو

شیراز

د

100 × 25

رضا کرمی

57

امیر

شاهچراغیان

شیراز

ت

10"

رضا کرمی – پگاه شاملو

58

افضل

شرکایی

سه‌قلعه

ت

8"

محمدحسین شریف‌زاده

59

محمد‌‌حسین

شریف‌زاده

سه‌قلعه

ت

8"

افضل شرکایی

60

سپیده

شعرباف

تهران

ت

8"

فریدا فارسیان

61

افشین

شفیعی‌راد

شیراز

ت

130 م م

62

افشین

صابر مقدم

مشهد

ت

10"

سید‌سهراب افتخاری

63

علیرضا

صادقی

مشهد

ت

8"

سمیه اصغرپور

64

نگین

صادقی‌نژاد

کرمان

ت

8"

65

ملیکا

صالح‌آبادی

سبزوار

ت

10"

66

سیما

صفاکیش

همدان

ت

10"

مهرداد ملک‌محمدی

67

حسین

طالبی البرز

کاشان

د

80 × 20

68

مریم

طباطبایی‌نسب

مشهد

ت

8"

مادرشاهیان

69

شیوا

عزیزپور

تهران

ت

10"

نازنین بهبودی

70

طاهره

عزیزپور

تهران

د

80 × 20

71

ساجده

عسگری

اردستان

ت

8"

ابوالفضل رجایی‌فرد

72

زینب

علائیان

کاشان

ت

8"

مجید قهرودی

73

نازنین

علی‌بیک

اصفهان

د

90 × 20

74

امیر

علیزاده

شیراز

ت

132 م م

حامد کرمستجی

75

فریدا

فارسیان

تهران

ت

8"

سپیده شعرباف- مرضیه خوانساری

76

آرش

فتحیان

همدان

د

90 × 20

77

دانیال

فخاریان

تهران

ت

8"

78

محمدامین

فریدونی

کرمانشاه

ت

8"

نیلوفر قاضی‌زاده

79

نیلوفر

قاضی‌زاده

کرمان

ت

8"

محمدامین فریدونی

80

مهران

قربانی

مشهد

ت

10"

81

دانیال

قنبری

کرمان

ت

8"

علی پیرمرادی

82

امین

قوامیان

ساری

د

80 × 20

83

مجید

قهرودی

کاشان

ت

8"

زینب علائیان

84

علیرضا

کاظمی

سه‌قلعه

ت

8"

هادی اکبرزاده

85

امیررضا

کامکار

قاین

د

80 × 20

سروش مرتضوی

86

حامد

کرمستجی

بندر‌عباس

ت

132 م م

امیر علیزاده

87

رضا

کرمی

شیراز

ت

10"

پگاه شاملو

88

حمید

کریمی

تهران

ت

10"

احسان نگین

89

فاطمه

کیانی‌خو

شیراز

ت

5"

90

محمد

گیتی‌زاده

بوشهر

ت

8"

سیده فهیمه مهیمنی

91

سارا

مادرشاهیان

مشهد

ت

8"

مریم طباطبایی‌نسب

92

اسماعیل

مرادی

مشهد

ت

10"

احمد نظام

93

مریم

مرتضوی

اصفهان

ت

8"

مینا زمانی

94

سروش

مرتضوی

قاین

د

80 × 20

امیررضا کامکار

95

مهرداد

ملک محمدی

همدان

ت

10"

سیما صفا‌کیش

96

مهدی

مومن‌زاده

اصفهان

ت

10"

زهرا میرزاییان

97

سیده‌ فهیمه

مهیمنی

بوشهر

ت

8"

محمد گیتی‌زاده

98

زهرا

میرزاییان

اصفهان

ت

10"

مهدی مومن‌زاده

99

سحر

میرسلطانی

تهران

ت

130 م م

شهرزاد میرسلطانی

100

شهرزاد

میر‌سلطانی

تهران

ت

130 م م

سحر میرسلطانی

101

احمد

نظام

مشهد

ت

10"

اسماعیل مرادی

102

فاطمه

نعمت‌الهی

اصفهان

ت

8"

هما اسماعیلی

103

احسان

نگین

تهران

ت

10"

حمید کریمی

104

علیرضا

وثوقی

اصفهان

د

90 × 20

105

سیدحسین

هاشمی

قائمشهر

ت

12"

دانیال رنک‌آور- احمد براریان

- چنانچه در اطلاعات ورودی خود به هنگام ثبت‌نام و مندرجات این فهرست مغایرتی مشاهده می‌کنید، با دبیر رقابت تماس حاصل نمایید.

- برای ثبت نام قطعی، وجه ثبت‌نام به میزان800.000 ریال (برای اعضای شاخه 750.000 ریال) را به شماره حساب 23655 نزد بانك تجارت شعبه فلسطين-انقلاب تهران به‌نام انجمن نجوم ايران واریز کنید، فیش را اسکن نموده يا با موبايل از آن تصويري واضح تهيه نماييد و تصویر آن را همراه با نام کامل خود و شماره فیش واریزی با كليك بر روي اين لینک(فیش بانکی) آن ارسال کنید.

- دقت کنید که نام پرداخت‌کننده‌ی فیش حتي‌المقدور به نام خودتان باشد.

- اصل فیش را نزد خود نگه دارید تا در زمان پذیرش از شما تحویل گرفته شود.

- در حال حاضر امکان پرداخت اینترنتی، انتقال کارت به کارت و سایر پرداخت‌های الکترونیکی وجود ندارد.

- ثبت‌نام تا ساعت 24 روز چهار‌شنبه 30/06/90 انجام می‌شود. عدم ثبت‌نام در مهلت مقرر به منزله‌ی انصراف قطعی رصدگر تلقی خواهد شد و دبیرخانه‌ی رقابت مجاز است با حذف فرد مذکور، رصدگران دیگر را جایگزین نماید.

- به رصدگران توصیه می‌شود با توجه به زمان‌بندی برنامه، تمهیدات رفت و برگشت را در نظر داشته باشند و در اولین فرصت برای تهیه بلیط اقدام کنند.

- در هنگام برگزاری برنامه ورود وسیله‌ نقلیه‌ی شخصی به داخل کمپ و محدوده‌ی برگزاری رقابت ممنوع است و تیم برگزارکننده در طول رقابت تعهدی برای تهیه‌ی فضای پارکینگ در استان کرمان ندارد.

- طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، چنانچه بر حسب ضرورت تغییری در برنامه رخ ندهد، اجرای برنامه به این ترتیب خواهد بود:

چهارشنبه 06/07/90

پذیرش و اسکان در کرمان –

بازدید از جاذبه‌های گردشگری شهر کرمان

پنج‌شنبه 07/07/90

افتتاحیه – عزیمت به کمپ کویری شهداد و استقرار در محل رقابت

جمعه 08/07/90

ضد استقرار و حرکت بسوی کرمان – استراحت –

مراسم اختتامیه در باغ شاهزاده ماهان و پایان برنامه

- فهرست اجرام رصدی و همچنین برنامه‌ی زمانی رقابت متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

- شرکت‌کنندگان چهارمین رقابت رصدی صوفی ایران در صورت بروز مشکل و در موارد ضروری می‌توانند با سیدعلی اصغر ربانی، دبیر رقابت به شماره 09399535390 (از ساعت 9 تا 13 و از ساعت 17 تا 22) تماس حاصل نمایند.

شاخه‌ی آماتوری انجمن نجوم ایران و دبیر چهارمین رقابت صوفی، رقابت دلنشین و شب رصدی خاطره‌انگیزی را برای شرکت‌کنندگان این برنامه آرزو دارد.

کمیته‌ی برگزاری چهارمین رقابت رصدی صوفی ایران.

ارسال فیش بانکی

منبع :asiac.ir
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید