تبلیغات
گزارش وداع تا دیدار با دو هلال جوان
ارسال در: 1390/12/04-14:04
گزارش رويت هلال شامگاهي ربیع الثانی 1433

 

علی ابراهیمی سراجی

رویت هلال های باریک همواره جذاب بوده است و اگر در این بین هوای تمیز میهمان ناخوانده ی عصر تکنولوژی باشید، آنگاه شکارچیان هلال می توانند امیدوار به رصد 2 هلال جذاب و باریک به فاصله ی یک روز باشند. این اتفاق در رویت 2 هلال صبحگاهی ربیع الاول و شامگاهی ربیع الثانی 1433 بعد از 10 سال رصد هلال برای بنده اتفاق افتاد.

گزارش رويت هلال صبحگاهی ربیع الاول 1433

مشخصات شناسنامه‌اي هلال

شماره ماه‌گرد نجومي

1105

شماره ماه‌گرد اسلامي

17187

زمان ژوليني

2455978.63550

روز قمري

57541

تاريخ رويت، مشخصات رصدگاه و پارامترهاي جوي

محاسبات رصدگاه و نتيجه‌ي استهلال

تاریخ دقيق رصد

سه شنبه 2 اسفند 1390

لحظه‌ي طلوع ماه

06:02:12

محل رصد

روستای سید آباد

سمت ماه در لحظه‌ي طلوع ماه

102.038 درجه

طول و عرض جغرافیایی

52  درجه و 23 دقیقه و 36 ثانیه شرقی و 35 درجه و 37 دقیقه و 48 ثانیه شمالی

لحظه‌ي طلوع خورشید(محاسبات)

06:45:07

زمان استقرار در رصدگاه

16:20

لحظه‌ي طلوع خورشید(رصد)

06:50

زمان ترك رصدگاه

18:45

سمت خورشید در لحظه طلوع خورشيد

102.71 درجه

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا

1056 متر

اختلاف سمت ماه و خورشید

5.442

وضعیت جوی رصدگاه

آسمان تمیز با غبار رقیق محلی و مقداری ابر پراکنده

سن ماه

منفی 19 ساعت و 19 دقیقه

درحه‌ي حرارت

--

ارتفاع ماه

7.417 درجه

رطوبت

--

جدایی زاویه ایی ماه و خورشید

9.881 درجه

فشار سطح زمين

--

فاز ماه

0.87 درصد

سرعت و جهت وزش باد

--

مكث ماه

منفی 42 دقیقه و 55 ثانیه

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع رصد

افق در محل طلوع ماه 1درجه مانع داشت و در بالای آن عاری از غبار بود و در ارتفاع 2 درجه مقداری کوه بود

نتیجه‌ي استهلال

هلال در صبحگاه با چشم مسلح رویت شد

رصدگران و نوع ابزار مورد استفاده: علی ابراهیمی سراجی، حامد سلیمانی، بهنام افشار، ناصر کاوه، معصومه عابدپور، ریحانه نوروزی و 3 نفر دیگر

تلسکوپ 10 اینچ با پایه ای کیو 6، دوچشمی 80×20

توضيحات تكميلي: لپ تاپ و استفاده از نرم افزار 5.3 Accurate Times

در صورت رويت هلال با چشم مسلح اطلاعات زير تكميل شود

در صورت رويت هلال با چشم غيرمسلح اطلاعات زير تكميل شود

اولين رويت

6:10

آخرين رويت

6:25

اولين رويت

--

آخرين رويت

--

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

--

نام رصدگر

--

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 80×20

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 80×20

رنگ هلال

--

رنگ هلال

--

زاويه ساعتي كمان ماه

6 تا 9

زاويه ساعتي كمان ماه

6 تا 9

زاويه ساعتي كمان ماه

--

زاويه ساعتي كمان ماه

--

سن ماه

منفی 19 ساعت و 55 دقیقه

سن ماه

منفی 19 ساعت و 40 دقیقه

سن ماه

--

سن ماه

--

ارتفاع ماه

0.686 درجه

ارتفاع ماه

3.579

ارتفاع ماه

--

ارتفاع ماه

--

سمت ماه

103.123

سمت ماه

105.241

سمت ماه

--

سمت ماه

--

جدايي زاويه‌اي

10.121 درجه

جدايي زاويه‌اي

10.016درجه

جدايي زاويه‌اي

--

جدايي زاويه‌اي

--

فاز ماه

0.91 درصد

فاز ماه

0.89 درصد

فاز ماه

--

فاز ماه

--

توضيحات: با توجه به وجود وداع تا دیدار در رویت هلال اسفند 1390 و با عنایت به این مسئله که رکورد رسمی بایستی در یک محل صورت بگیرد، لذا ما رصدگاهی مناسب تر از روستای سید آباد واقع در جاده فیروزکوه نیافتیم تا بتوان 2 هلال را رویت کرد. با هماهنگی دوستان علاقه مند شامگاه 1 اسفند به سمت این روستا به راه افتادیم. هوا بسیار سرد بود و با ورود به جاده روستا با حجم انبوهی از برف در کنارهای جاده مواجه شدیم. به زحمت محلی را برای استقرار اتومبیل ها یافتیم و سرمای هوا که به حدود 18 درجه زیر سفر می رسید اجازه ی هرگونه فعالیتی را از گروه گرفته بود. لذا سعی کردیم تا با استراحتی کوتاه ساعات پایانی شب را برای رصد و استقرار وسایل و الاین تلسکوپ درنظر بگیریم. با تمام زحمت این کار را انجام دادیم ولی تلسکوپ پیش از طلوع ماه به علت برودت هوا امکان جابجایی نداشت. من که رصد را از دست رفته می دیدم سریعاً دوچشمی 80×20 را بر روی پایه آقای افشار مستقر کردم و با استفاده از اختلاف سمت ناچیز نسر طایر و ماه، سمت تقریبی هلال را در افق مشخص کردم. کوه های افق هر چه به سمت جنوب جابجا می شدیم ارتفاعشان افزایش می یافت ولی در حدود ساعت 06:10 محل طلوع ماه را مشخص کردم و هلال دقیقاً در بالای سه قله یک شکل در افق قرار گرفت. سایر دوستان نیز رفته رفته در پشت دوچشمی قرار گرفتند و موفق به رویت این هلال زیبا شدند. به علت تمیزی هوا هلال بسیار شارپ دیده می شد و دهانه های آن قابل تشخیص بود. حتی لایه های نازک ابر هم نمی توانست مانع دیده نشدن کامل هلال شود. با این حال هلال تا ساعت 06:25 دیده شد و در پشت لایه های ابر پنهان شد.

متصدي گزارش

علی ابراهیمی سراجی

تاريخ تنظيم گزارش

4 اسفند 1390

 

 

گزارش رويت هلال شامگاهي ربیع الثانی 1433

مشخصات شناسنامه‌اي هلال

شماره ماه‌گرد نجومي

1106

شماره ماه‌گرد اسلامي

17188

زمان ژوليني

2455980.09875

روز قمري

57542

تاريخ رويت، مشخصات رصدگاه و پارامترهاي جوي

محاسبات رصدگاه و نتيجه‌ي استهلال

تاریخ دقيق رصد

چهارشنبه 3 اسفند 1390

لحظه‌ي غروب خورشید(محاسبات)

17:52:12

محل رصد

رصدخانه عبدالرحمن صوفی رازی- مرکز نجوم شهر ری

لحظه‌ي غروب خورشید(رصد)

17:44

طول و عرض جغرافیایی

51  درجه و 26 دقیقه و 6 ثانیه شرقی و 35 درجه و 35 دقیقه و 5 ثانیه شمالی

سمت خورشید در لحظه غروب خورشيد

257.946

زمان استقرار در رصدگاه

16:20

اختلاف سمت ماه و خورشید

3.89

زمان ترك رصدگاه

18:45

سن ماه

15 ساعت و 48 دقیقه

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا

1056 متر

ارتفاع ماه

4.852

وضعیت جوی رصدگاه

آسمان تمیز با غبار رقیق محلی و مقداری ابر پراکنده

جدایی زاویه ایی ماه و خورشید

8.315

درحه‌ي حرارت

--

فاز ماه

0.64 درصد

رطوبت

--

مكث ماه

40 دقیقه و 2 ثانیه

فشار سطح زمين

--

لحظه‌ي غروب ماه

18:32:15

سرعت و جهت وزش باد

--

سمت ماه در لحظه‌ي غروب ماه

260.836

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع رصد

افق در محل غروب ماه 0.5 درجه مانع داشت و در بالای آن تا 3 درجه ابر رقیق و مقداری غبار محلی در بالای ابر بود

نتیجه‌ي استهلال

هلال در شامگاه با چشم مسلح رویت شد

رصدگران و نوع ابزار مورد استفاده: علی ابراهیمی سراجی با دوچشمی 120×20

توضيحات تكميلي: لپ تاپ و استفاده از نرم افزار 5.3 Accurate Times

در صورت رويت هلال با چشم مسلح اطلاعات زير تكميل شود

در صورت رويت هلال با چشم غيرمسلح اطلاعات زير تكميل شود

اولين رويت

18:04

آخرين رويت

18:09

اولين رويت

--

آخرين رويت

--

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

--

نام رصدگر

--

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 120×20

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 120×20

رنگ هلال

--

رنگ هلال

--

زاويه ساعتي كمان ماه

6 تا 9

زاويه ساعتي كمان ماه

6 تا 9

زاويه ساعتي كمان ماه

--

زاويه ساعتي كمان ماه

--

سن ماه

15 ساعت و 59 دقیقه

سن ماه

16 ساعت و 4 دقیقه

سن ماه

--

سن ماه

--

ارتفاع ماه

4.676 درجه

ارتفاع ماه

3.705 درجه

ارتفاع ماه

--

ارتفاع ماه

--

سمت ماه

262.574

سمت ماه

263.304

سمت ماه

--

سمت ماه

--

جدايي زاويه‌اي

8.392 درجه

جدايي زاويه‌اي

8.425 درجه

جدايي زاويه‌اي

--

جدايي زاويه‌اي

--

فاز ماه

0.66 درصد

فاز ماه

0.66 درصد

فاز ماه

--

فاز ماه

--

توضيحات: پس از رویت هلال صبحگاهی تصمیم داشتم تا هلال شامگاهی را به اتفاق دوستان علاقه مند در همان رصدگاه ببینم تا یک موفق به ثبت یک رکورد نادر وداع تا دیدار به صورت رسمی باشیم. ولی یک اتفاق شخصی اجازه نداد تا تیم اعزامی ما از مرکز نجوم شهر ری به موقع برای رویت هلال به رصدگاه اعزام شود. بنابرابن تصمیم گرفتم تا هلال را در پشت بام مرکز رویت کنم.

پس از استقرار، افق با نزدیک شدن به غروب خورشید با هجوم ابرهای پراکنده مواجه شد ولی این ابرها بسیار کند در افق جابه جا می شدند. من که در رصدگاه تنها بودم تمام ابزارآلات را مستقر کردم و با استفاده از مختصات میلیم دوربین 120×20 را سریعاً کالیبره کردم. با غروب خورشید با خونسردی مشخصات هلال را محاسبه کردم و می دانستم که هلال را پیش از ورود به ابرها بایستی رویت کنم. خوشبختانه غبار بسیار رقیق بود و بعد از غروب نور آن در غبار منعکس نمی شد و این مسئله به تاریکی سریع افق کمک شایانی کرد. از طرفی ساختمان هایی که در حود 1 درجه از افق را پوشانده بودند نیز به تاریکی افق کمک کردند. در ساعت 18:04 احساس کردم قسمت سمت چپ کمان هلال را می بینم. ثانیه هایی بعد به وضوح کل کمان را دیدم ولی سمت چپ پرنورتر به نظر می آمد. هلال باز درون غبار گم شد و یک دقیقه بعد در حالی که محل آن کمی جابجا شده بود باز هم دیده شد. دیگر نتوانستم هلال را ببینم تا ساعت 18:09 که باز هم مقداری از سمت چپ کمان خودش را نشان داد. من با دیدن عکسی که جناب مهندس رستمی گرفتند متوجه شدم که سمت چپ کمان پرنورتر بوده و به همین دلیل در پس غبار رقیق افق بیشتر خودنمایی می کرد. پس از آن هلال در پشت ابرها پنهان شد و در ارتفاع یک درجه که افق باز بود منتظر ورود ماه به این منطقه بودم که متأسفانه دیگر هلال رویت نشد.

من طی 10 سال گذشته به هلال های وداع تا دیدار زیادی حمله کرده بودم ولی موفق به ثبت چنین رکوردی نشده بودم. ولی خوشحالم که وداع تا دیدار غیررسمی (چون در 2 محل مختلف صورت گرفت) را به میزان 35 ساعت و 39 دقیقه در این 2 هلال زیبا و از همه مهمتر جوان در کارنامه ی شخصی به ثبت رساندم. اگرچه رکورد فوق با رکورد رسمی استاد محترم مهندس قاضی میرسعید که در حدود 16 سال قبل به ثبت رسیده است 19 دقیقه فاصله دارد ولی تجربه ی بسیار جالبی برای شخص بنده در ثبت یکی از نادرترین رکوردهای رویت هلال بود.

متصدي گزارش

علی ابراهیمی سراجی

تاريخ تنظيم گزارش

4 اسفند 1390

 

نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید