تبلیغات
اسامی پذیرفته شدگان در سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت اعلام شد
ارسال در: 1391/06/21-20:17
اعلام اسامی پذیرفته شدگان در سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت IOTA/ME
اعلام اسامی پذیرفته شدگان در سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت IOTA/ME
 
کارگاه متغیرهای گرفتی:
1. آهو آریانی - تهران
2. حسن علی نژاد - تهران
3. فرنیک نیک اختر - تهران
4. فریدا فارسیان - تهران
5. فاطمه امینی - تهران
6. یاشار بهمند - تهران
7. علیرضا حاجی سید جوادی - تهران
8. غزل محمودی - تهران
9. مرضیه جعفری یزنی - تهران
10. امیر عزیزی – تهران
11. امیر شایان نجاتی - تهران
12. امیر نظام امیری - تهران
13. محمد تقی نوعی پور - تهران
14. وحید طاهر خانی - تهران
15. امیر حیدرزاده - تهران
16. افشان کرباسی - تهران
17. سمیه ذهبی - تهران
18. بهنوش مسکوب - تهران
19. نسیبه صابری پیروز - تهران
20. فرشته معماریان - تهران
21. شروین سادات پارسی - تهران
22. مریم نعمتی - تهران
23. دانیال فخاریان - تهران
24. کامبیز خالقی - تهران
25. کاوه شیرازی - کرج
26. طناز اسدی شاد - کرج
27. مرضیه رضوی - کرج
28. مریم سلیمی علویجه - کرج
29. مسعود رضازاده - کرج
30. عماد شریف - کرج
31. محمد نیلفروشان - کرج
32. سیدرضا قلمکاریان اصفهانی - قم
33. محمد سعید رجب زاده - مشهد
34. فرشته توکلی - دلیجان
35. سید محمد سروش کاظمی - شیراز
36. مهدی کردزنگنه - شیراز
37. زهرا شقاقیان - شیراز
38. دانیال شریعت خواه - شیراز
39. محمد صادق رهبر - شیراز
40. سید علی زارع - شیراز
41. معصومه دلبند - شیراز
42. سید محمد سروش کاظمی - شیراز
43. محمد رضا کشتکار - شیراز
44. امیر شاهچراغیان - شیراز
45. اسماعیل فلاحی - شیراز
46. محمد صادق رهبر - شیراز
47. ستاره استاد نژاد - شیراز
48. مرضیه پیروی - شیراز
49. مجتبی محمدی - بوانات فارس
50. سید مجتبی صحافی - ابرکوه
51. فاطمه دهقانی زاده - یزد
52. احمد سراستاد - یزد
53. کوثر صمصام - اهواز
54. نرگس تائب جولا - اهواز
55. بهناز محمدی خباز - دزفول
56. هادی صغیر شمس آبادی - دزفول
57. پریسا میرزاپور - دزفول
58. سیدمعین بنی سعید - ماهشهر
59. مژده بای - رامیان
60. الهام موسس غفاری - سنندج
61. میلاد فرج نژاد - سنندج
62. بیتا کریمی فر - اراک
63. حسین رحمتی - اراک
64. رضا بهادری - اراک
65. بنیامین پیری - زاهدان
66. آتوسا شریعتی - زاهدان
67. مجید قهرودی - کاشان
68. محمد رضا سلطانی - اصفهان
69. سعید معمارزاده - تبریز
70. ریحانه فلاح کرمی - رشت
71. زهرا سلطانی - رشت
72. پانته آ نیکزاد چالش تری - شهرکرد
73. احسان رمضانی - قائمشهر
74. احمد مرادخانی - ایلام
 
 
کارگاه اختفا و بررسی های فرانپتونی:
1. فرشته معماریان - تهران
2. مریم نعمتی - تهران
3. دانیال فخاریان - تهران
4. امیر شایان نجاتی - تهران
5. امیر نظام امیری - تهران
6. مرجان ارمغان - تهران
7. یاشار بهمند - تهران
8. فرنیک نیک اختر - تهران
9. وحید طاهر خانی - تهران
10. امیر حیدرزاده - تهران
11. غزل محمودی - تهران
12. آهو آریانی - تهران
13. علیرضا حاجی سید جوادی - تهران
14. الهام سلمانزاده - تهران
15. افشان کرباسی - تهران
16. سمیه ذهبی - تهران
17. فاطمه امینی - تهران
18. فریدا فارسیان - تهران
19. کامبیز خالقی - تهران
20. حمیدرضا محمدزاده - تهران
21. شروین سادات پارسی - تهران
22. مسعود رضازاده - کرج
23. طناز اسدی شاد - کرج
24. محمد نیلفروشان - کرج
25. مریم سلیمی علویجه - کرج
26. کاوه شیرازی - کرج
27. فرشته توکلی - دلیجان
28. مجتبی محمدی - بوانات فارس
29. فاطمه دهقانی زاده - یزد
30. احمد سراستاد - یزد
31. سید مجتبی صحافی - ابرکوه
32. مژده بای - رامیان
33. الهام موسس غفاری - سنندج
34. میلاد فرج نژاد - سنندج
35. مرضیه پیروی - شیراز
36. ستاره استاد نژاد - شیراز
37. مهدی کردزنگنه - شیراز
38. معصومه دلبند - شیراز
39. زهرا شقاقیان - شیراز
40. دانیال شریعت خواه - شیراز
41. محمد صادق رهبر - شیراز
42. سید علی زارع - شیراز
43. محمد رضا کشتکار - شیراز
44. امیر شاهچراغیان - شیراز
45. اسماعیل فلاحی - شیراز
46. محمد صادق رهبر - شیراز
47. محمد سعید رجب زاده - مشهد
48. سیدمعین بنی سعید - ماهشهر
49. هادی صغیر شمس آبادی - دزفول
50. فاطمه سادات دادور - خمینی شهر
51. محمد رضا سلطانی - اصفهان
52. مریم سلطانیان - اصفهان
53. مجید قهرودی - کاشان
54. رضا بهادری - اراک
55. عرفان اویسی - اراک
56. احمد مرادخانی - ایلام
57. آتوسا شریعتی - زاهدان
58. بنیامین پیری - زاهدان
59. امیر حسین دقیقی - بیرجند
60. سعید معمارزاده - تبریز
61. احسان رمضانی - قائمشهر
62. پوریا محرابی - بابل
63. عطیه حاج حیدری - خمینی شهر
64. فاطمه باقری - خمینی شهر
65. مهدی طالبی - شاهین شهر
66. پوریا ادیبی - شاهین شهر
67. سانیتار مختار بااختیار - شاهین شهر
68. ساینا مختار بااختیار - شاهین شهر
69. مهوش ارشدی - شاهین شهر
70. نگین ادیم - شاهین شهر
 
 
کارگاه منظومه های فراخورشیدی:
1. تیمور سیف اللهی - تهران
2. فریدا فارسیان - تهران
3. سمانه فتحیه - تهران
4. یاشار بهمند - تهران
5. فرنیک نیک اختر - تهران
6. آهو آریانی - تهران
7. علیرضا حاجی سید جوادی - تهران
8. صدریه فطورچی - تهران
9. شهرزاد معتمدی - تهران
10. غزل محمودی - تهران
11. سپیده شعرباف - تهران
12. امیر عزیزی - تهران
13. فاطمه امینی - تهران
14. محمد تقی نوعی پور - تهران
15. وحید طاهر خانی - تهران
16. امیر حیدرزاده - تهران
17. دانیال فخاریان - تهران
18. مرجان ارمغان - تهران
19. سپیده شعرباف - تهران
20. افشان کرباسی - تهران
21. سمیه ذهبی - تهران
22. کامبیز خالقی - تهران
23. مژده دلیرشارمی - تهران
24. شروین سادات پارسی - تهران
25. امیر شایان نجاتی - تهران
26. مریم نعمتی - تهران
27. رضوان بختیاری - تهران
28. فرشته معماریان - تهران
29. امیر نظام امیری - تهران
30. مسعود رضازاده - کرج
31. طناز اسدی شاد - کرج
32. محمد نیلفروشان - کرج
33. مریم سلیمی علویجه - کرج
34. عماد شریف - کرج
35. مهدی نادری - کرج
36. کاوه شیرازی - کرج
37. محمد سعید رجب زاده - مشهد
38. فرشته توکلی - دلیجان
39. آزاده تجلی اردکانی - اردکان
40. سعیده سلمانی - اردکان
41. مجتبی محمدی - بوانات فارس
42. سید مجتبی صحافی - ابرکوه
43. فاطمه دهقانی زاده - یزد
44. مژده بای - رامیان
45. محمد فروزان - مشهد
46. الهام موسس غفاری - سنندج
47. مهدی کردزنگنه - شیراز
48. معصومه دلبند - شیراز
49. زهرا شقاقیان - شیراز
50. دانیال شریعت خواه - شیراز
51. محمد صادق رهبر - شیراز
52. سید علی زارع - شیراز
53. محمد رضا کشتکار - شیراز
54. اسماعیل فلاحی - شیراز
55. محمد صادق رهبر - شیراز
56. مرضیه پیروی - شیراز
57. سعید حجت پناه - شیراز
58. ستاره استاد نژاد - شیراز
59. غزاله مددی - همدان
60. میلاد فرج نژاد - سنندج
61. بنیامین پیری - زاهدان
62. رضا بهادری - اراک
63. حسین رحمتی - اراک
64. زهرا جمشیدیان - نجف آباد
65. محمد رضا سلطانی - اصفهان
66. مجید قهرودی - کاشان
67. زهرا جعفری - زنجان
68. پوریا محرابی - بابل
69. احسان رمضانی - قائمشهر
70. سعید معمارزاده - تبریز
71. آسیه صالحی زانیانی - شهرکرد
72. شیوا بلالی - شهرکرد
73. صفورا امامی - ایلام
74. احمد مرادخانی - ایلام
75. هادی صغیر شمس آبادی - دزفول
76. محسن سلیمی - بانه
77. فرزین حسینی - بانه
78. سیدمعین بنی سعید - ماهشهر
79. کلثوم رحیمی - مریوان
80. مهرناز شمسی پور - شهرکرد
81. سارا رسولی - کامیاران
 
 
اسامی پذیرفته شدگان در کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت، که اسامی آنها در وبگاه www.iota-me.com اعلام شده است، لطفا تا پایان روز 6 مهر ماه اقدام به واریز مبلغ شرکت در کارگاه نموده و از طریق فرم ثبت نام قطعی کارگاه، اطلاعات فیش و عکس پرسنلی خود را ارسال نمایند.
از علاقمندانی که به دلیل محدودیت در پذیرش و موارد دیگری، نام آنها در لیست نیست عذرخواهی نموده و آرزومندیم در سال های آینده شاهد حضور این عزیزان در کنفرانس باشیم.
 
مبلغ شرکت در هر کارگاه به شکل مجزا برای عموم علاقمندان: 50000 تومان
مبلغ شرکت در هر کارگاه به شکل مجزا برای اعضا قسمت خاورمیانه ای آیوتا: 42000 تومان
مبلغ شرکت در هر کارگاه پس از پایان مهلت ثبت نام اولیه (در صورت امکان افزایش ظرفیت): 60000 تومان
 
توجه: برای علاقمندانی که در هر سه کارگاه ثبت نام می کنند تخفیفی از طرف IOTA/ME در نظر گرفته شد؛ برای اعضا در کل مبلغ 100 هزار تومان و برای عموم در کل 120 هزار تومان تعیین شده است.

بانک: ملی (سیبا)
شماره حساب: 0300639395007
شماره کارت: 4553-1952-9913-6037
بنام: آقای آتیلا پرو

چند نکته مهم:
- باتوجه به ظرفیت محدود اعلام شده (حدود 40 نفر برای هر کارگاه)، در صورت عدم واریز مبلغ در زمان مشخص شده، نام شما با اسامی ذخیره لیست، جابجا خواهد شد.
- در صورت واریز مبلغ خارج از لیست اعلامی، انصراف از شرکت و یا واریز پس از زمان معین شده، و غیره، مبلغ پرداختی تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نیست.
- فیش بانکی خود را تا زمان برگزاری کنفرانس، نگاه دارید.
- مهلت ارسال مقاله ها برای ارائه در کنفرانس 20 مهر ماه می باشد.
- برای ارتباط با کمیته برگزاری لطفا با آدرس iotamiddleeast@yahoo.com تماس برقرار کنید.
 
 
منبع :Iota-me.com
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید