تبلیغات
یاد باد آن روزگاران , یاد باد
ارسال در: 1391/05/07-09:53
شبهایی را به یاد می آورم که در میانه انبوه کارهاي اجرایی برگزاري یک رقابت رصدي، با بسیاري از شما تنها از
راه دل و شنیدن صدایتان ارتباط برقرار می کردم و تنها با طلوع خورشید بود که امکان دیدن چهره تان را شاید
براي اولین بار پیدا می کردم.
پورنگ پورحسینی
  
به نام یگانه آفریننده زیباییها و پیوند دهنده دلها
دوستان و همسفران عزیز

شبهایی را به یاد می آورم که در میانه انبوه کارهاي اجرایی برگزاري یک رقابت رصدي، با بسیاري از شما تنها از راه دل و شنیدن صدایتان ارتباط برقرار می کردم و تنها با طلوع خورشید بود که امکان دیدن چهره تان را شایدبراي اولین بار پیدا می کردم.

شبهایی را به یاد می آورم که بر بام کاروانسراي قصر بهرام، با آن خستگی پیمودن راه طولانی و کمبود امکانات و فشار بالاي کار اجرایی و بیم ما از حفظ سلامتی و همراهی شما با ماراتن مسیه، تنها در یک گروه گوش ما با شنیدن دو الی سه گویش زیباي ایرانی نوازش می شد. آنجا بود که با دیدن رفتارهاي زیبا و اخلاق مثال زدنی شما به ایرانی بودن خودم افتخار می کردم...

شبهایی را به یاد می آورم که پس از گذر از خستگی وحشتناك نیمه شب و سرماي دم صبح، با خورشید بر سر اندکی درنگ در تاباندن نور خود بر روي ما و ادامه رویاي همراهی با شما در یک رقابت رصدي می جنگیدم.
و اکنون، من نیز مانند بسیاري از شما درگیر مشغله هاي معمول زندگی هستم، کاري که به انجام آن دلبسته ام (توسعه پایدار طبیعت گردي در کشورمان در سطحی کلان) و همراهی با خانواده خوبم و تربیت درست و فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی سپهر و ستاره ام...
اما، ساعتی پیش به شکلی کاملا اتفاقی در جستجویی چشمم به فایلهاي رقابتهاي رصدي گذشته و بطور مشخص فهرست شرکت کنندگان و داوران هفتمین رقابت مسیه افتاد.به نظرم در رقابت مسیه هفتم بود که دوست و برادرم بابک تفرشی ادامه راه را رسما به دوستان خوب دیگري سپرد، گر چه هرگز دست کم تا ماراتن مسیه دهم ما را تنها نگذاشت...
فکر می کنم بسیاري از شما به خوبی به یاد دارید که اوج سپاس ما از بابک سرود اي ایرانی بود که به احترام او در آن کویر خواندیم، اي ایران، اي مرز پرگهر... جالب اینکه همین چند هفته قبل که براي انجام یک ماموریت سازمانی بر بام کاروانسراي قصر بهرام ایستادم،طنین آن اي ایران را از گوشه گوشه آن کاروانسراي باستانی شنیدم و تمامی شما را دیدم...
اما اجازه بدهید نگاهی بیاندازیم به همان فهرست داوران و شرکت کنندگان هفتمین رقابت مسیه ایران:
گروه 1: محسن ایرجی و آیرین شیوایی و رصدگرانی همچون ندا قاسمی و سپیده سلمانیان...
گروه 2: علیرضا وفا و خسرو جعفري زاده و رصدگرانی همچون سعید بهرامی نژاد، اسماعیل محمدي و حامد
زارع...
گروه 3: اسد الله قمري نژاد و محمد نیلفروشان ...
و ...
از شما خواهش می کنم براي چند لحظه هم که شده نگاهی به این فهرست بیاندازید...پوریا ناظمی، بنفشه مقامی، احمد کریمی، کاظم کوکرم، حمیدرضا پیرایش، مصطفی امام، سید همام حسینی،
علی ابراهیمی سراجی، محمد مهدي مطیعی، سهراب علیدوستی، امیر حسین ابوالفتح و هاشم سیماب که همین چند هفته قبل خوشبختی را در زندگی او و همسر مهربانش در جایی ته دنیا دیدم و ... خداي من! راستی آن زمان ما چه می کردیم؟ آیا جز این بود که زیباترین و پر نورترین ستاره ها در گوشه اي از کویرهاي زیباي ایران عزیزمان گرد هم آمده بودند؟ ... و امروز رك بگویم، دلم براي همگی شما، نه تک به تک، بلکه براي آن جمع خوبتان تنگ شده... براي ادب و احترام میان شما و براي دوستی هایتان که فکر می کردم از عمر کیهان ماندگارتر خواهد بود، اما افسوس...
من که هرگز این فرصت را پیدا نکردم به نجوم آماتوري آنگونه که زمانی آرزو می کردم بپردازم، اما به عنوان یک خدمتگزار شما طی ماراتنی ده ساله نمی توانم از این پرسش اساسی بگذرم که هدف از پرداختن به نجوم آماتوري آیا می تواند جز افزایش عمق آگاهی و دید ما نسبت به جهان آفرینش باشد؟... و اگر چنین باشد چرا باید با رشد و به اصطلاح بزرگ شدن ستاره شناسان آماتور جوان ما، شاهد نوعی فروپاشی در جامعه نجوم آماتوري کشورمان باشیم؟ جامعه اي که بی تردید تا چند سال پیش در نوع خود نمونه اي بود ممتاز در سراسر زمین زیبایمان، و امروز...
فقط می دانم اگر تنها یک شبانه روز از زندگیم باقی مانده باشد، آرزو می کنم طی آن مدت همچنان خدمتگزار شما باشم، با این امید که همگی ما همچنان قدر دوستی هایی را که طی سالها ایجاد شده اند بدانیم و خاطر یکدیگر بخواهیم.
تردید ندارم لحظه اي درنگ و محاسبه اي کوتاه کافیست که به این نتیجه منطقی برسیم که هیچ نفعی در نجوم آماتوري بیش از همراهی و همدلی با دوستان و یاران آسمانی نیست، پس از اویی که آفریننده زیباییها و پیوند دهنده دلهاست می خواهم که به هر ترتیب فرصت این را فراهم کند تا یک بار دیگر، و این بار تا پایان عمر، در مسیر پرداختن به نجوم آماتوري و درك زیباییهاي آفرینش کیهان با یکدیگر همراه و همدل شویم ...

 

پورنگ پورحسینی
 
مرداد ماه 1391 هجري خورشیدي

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه بندی شرکت کنندگان در هفتمین رقابت مسیه

 گروه یک: (داوران: محسن ایرجی و آیرین شیوایی)

1. مریم حدادی و سمیه اصغرپور، مشهد، 120 میلیمتر بازتابی

2. فرزانه انصاری، تبریز، 1/5 اینچ بازتابی

3. ندا قاسمی و  سپیده سلمانیان، شاهرود و بسطام، 5 اینچ بازتابی

4. ملیحه سهرابی و مینا اخیانی، شاهرود، 5 اینچ بازتابی

5. الهه سادات نقیب و شیرین منتظری، کرج، 5 اینچ بازتابی

6. نینا بنا خطیبی و هانیه امیری صادقان، تبریز، 8 اینچ بازتابی

7. حمید رضا نصیری و آرین ویشه، تهران، 8 اینچ دابسونی

8. محمد خلیل بیگی و بابک بالمانی، تهران، 10 اینچ دابسونی

9. مرضیه جعفری، تهران، 70× 15

10. آزاده فتاحی، کرج، 70×15

 

گروه دو: (داوران: علیرضا وفا و خسرو جعفری زاده)

1. نوید متین مقدم، کرمان، 12 سانتیمتر بازتابی

2. سعید بهرامی نژاد، کرمان، 114 میلیمتر بازتابی

3. وحید خضری نسب و اسماعیل پور جعفر آبادی، سیرجان، 6 اینچ بازتابی

4. میثم رستگار، تهران، 6 اینچ بازتابی دست ساز

5. سعید امیری، تهران، 8 اینچ بازتابی ویکسن

6. مرتضی مطهری نژاد و الهام ملکی، سمنان، 8 اینچ بازتابی ویکسن

7. پژمان شجاعی و شایان کمالفر، تهران، 8 اینچ دابسونی

8. علیرضا اسکندری و حسام الدین ارغند، زنجان، 10 اینچ دابسونی

9. اسماعیل محمدی و حامد زارع، سعادت شهر، 10 اینچ دابسونی

10. سمیه شهبا، سیرجان، 70×15

 

گروه سه: (داوران: اسدالله قمری نژاد و محمد نیلفروشان)

1. شهره غلامی فرد، سعادت شهر، 5/3 اینچ ویکسن

2. غلامحسین رستگارنسب و مهدی صادقی، ری، 120 میلیمتر بازتابی

3. رضا کرمی، شیراز ، 6 اینچ  بازتابی

4. سیده نرجس موسوی جشنی و سپیده هوشیار، سعادت شهر، 8 اینچ دابسونی

5. علی ابراهیم جباری و امیر حسن موسوی، تهران، 10 اینچ دابسونی

6. فهیمه بدرقه و مهران مداح، سمنان، 10 اینچ دابسونی

7. پرستو یعقوبی، تهران، 8 اینچ اشمیت  کاسگرین

8. منصوره نوابی، ری، 60×20

9. اصلان نورقاسمی، تبریز، 70×15

 

گروه چهار: (داوران: پوریا ناظمی و بنفشه مقامی)

1. معصومه نورمحمدی و سمیه دلفان، خرم آباد، 102 میلیمتر کاسگرین

2. جمال فرآرا و محمد سینا نباتی، همدان، 4.5 اینچ بازتابی

3. نیلوفر خاوری و نازنین سادات بیضایی، کرج، 5 اینچ بازتابی

4. کامیاب و کامیار گیوه کی، بروجرد، 130 میلیمتر بازتابی

5. محمد مهدی عسگری و مهدی نظام آبادی، اراک، 6 اینچ بازتابی

6. رویا ریحاندوست و فرشته ملک پور، ورامین، 8 اینچ دابسونی

7. سیده زرین منتظری و ندا پاکدامان، کرج، 12 اینچ دابسونی

8. طناز اسدی شاد، تهران، 80×20

9. هما ارشاد سرابی، تهران، 80×20

 

گروه پنج: (داوران: کاظم کوکرم و سید مصطفی امام)

1. سجاد مهدیزاده، قم، تک چشم دست ساز 70×20-12

2. محیا چاوشی، کرمانشاه، 70×15

 

 

 

3. فرزان قاسمی، تهران، 70×15           4. ملیکا قمری حسابی، تهران، 70×15

5. زهرا دارابی، سعادت شهر، 80×2۰     ۶. سمیه صیفی، کرمانشاه، 80×20

7. احد نخستین حلم، قم، 80×20          8. لیلا زارعی، سعادت شهر،100×25

9. کامبیز خالقی، تهران، 100×25        10. مهدی زمانی، تهران، 70×15

 

گروه شش: (داوران: حمیدرضا پیرایش و علی ابراهیمی سراجی)

1. افشین مردانی، گچساران، 70×15

2. سروش کاویانی، گچساران، 70×15

3. مجتبی نیرومنش، گچساران، 70×15

4. پویا ابوطالبیان، اصفهان، 70×15

5. بهناز رضوانی، شاهرود، 70×15

6. سحر سرگلزایی، زاهدان، 80×20

7. تیمور سیف اللهی، تهران، 100×25

8. یاسمن شاه محمدی، تهران، 100×25

9. نیلوفر شاه محمدی، تهران، 100×25

10. راضیه خسروی، ورامین، 100×25

 

گروه هفت: (داور: احمد کریمی و سید همام حسینی)

1. حامد پورخرسندی، صوفیان، 120 میلیمتر بازتابی

2. محمد امین اسکندری و سینا وثوقی، زنجان، 5/4 اینچ بازتابی

3. بهزاد بهرامی و  هاشم کلانتری، یزد، 6 اینچ بازتابی

4. آرگین ماطوسیان و اریگا مارگوسیان خویگانی، تهران، 8 اینچ دابسونی

5. علی اصغرشاهبندری، یزد، 80×20

6. یاسر سلیمانی، نیشابور، 6 اینچ  بازتابی

7. کسری مختارپور و علی فتح الله زاده، مشهد، 6 اینچ بازتابی

8. پدرام ربیعی و جواد اشراقی، تهران، 8 اینچ دابسونی

9. محمدرضا جعفری و بهزاد قیاسوند، همدان، 10 اینچ دابسونی

10. علی ترکمان و رامین ذوالفقاریان، همدان، 10 اینچ دابسونی

 

گروه هشت: (داوران: محمد مهدی مطیعی و سهراب علیدوستی)

1. مهدی زرنگ باغخیراتی، سبزوار، 7 سانتی متر شکستی دست ساز

2. امین اشرفی، تهران، 114 میلیمتر بازتابی

3. محمد احمدی عامل، همدان، 8 اینچ دابسونی

4. حمید ناصری، تربت حیدریه، 120 میلیمتر بازتابی

5. امیر فواد رستمی و بابک مشمولی، تهران، 5 اینچ بازتابی

6. صابر اسکندری، تهران، 1/5 اینچ بازتابی

7. علی احمدیان و کیارش وزیر زاده، تهران، 12 سانتیمتر شکستی

8. رضا رستم پور، تهران، 70×15

9. سید كمال الدین میرطاووسی، بندر ماهشهر، 80×20

 

 

گروه نه: (داوران: هاشم سیماب و امیر حسین ابوالفتح)

1. محمد مهرزاد اخوین، تهران، 10 اینچ اشمیت  کاسگرین

2. محمد حسن قاسمی و محسن برات پور، شاهین شهر، 10 اینچ اشمیت  کاسگرین

3. سید امیرحسین میر رحیمی و ابوالفضل اکبری، قزوین، 10 اینچ بازتابی

۴. نگین سهرابخانی و نوشین رنجکش، کرج، 130 میلیمتر بازتابی

۵. محمد طه قوچکانلو، تهران، nexstar 130GT

۶. امیررضا پدرام، خرم آباد، 125 میلیمتر کاسگرین

۷. امید فرشاد مهر،شاهین شهر، دوچشمی؟

نظرات ارسالی:
 
میلاد جلالی
1391/05/26   8:43:00 PM
آقای پور حسینی به شما افتخار میکنم.آخرین گردهمایی آماتور ها رو توی تهران هیچ وقت یادم نمیره.من امیدوارم طرح کمپ رصدی خارتورانو با هم پیش ببریم.بدرود

کیارش وزیرزاده
1391/05/14   4:07:00 AM
یادم نمیره اون روز اون آدمها و همینطور شما آقای پورحسینی این عکس برام کلی خاطره زنده کرد.جدا یاد باد آن روزگاران خیلی دلم تنگ شد واسه اون زمان

محسن الهامیان
1391/05/14   12:07:00 AM
یادم میمونه آقای پورحسینی عزیز :) آینده رو ببینید، روشنتر خواهد بود.

پورنگ پورحسینی
1391/05/13   1:36:00 PM
ضمن سپاس از لطف تمامی دوستان، تردید ندارم در نهایت برنده برگزاری رقابتهای رصدی مایی بودیم که سالها در خدمت شما بخشی از بهترین زمانهای زندگی خود را گذرانده و از شما بسیار آموختیم. اما، قصد اصلی از نگارش این یادداشت این بود که نیم نگاهی داشته باشیم به ارزش چیزهایی که سالها برای بدست آوردنشان کوشش شد و چون به دست آمد، به گونه ای برایمان وجودشان عادی شد. تردید ندارم که دوستی و همدلی میان ستاره شناسان آماتور کشور عزیزمان با ارزش ترین دستاورد سالها برگزاری انواع برنامه ها اعم از رقابتهای رصدی و ... بود، با این امید که همچنان قدرش بدانیم و در تداوم آن بکوشیم... و البته به نظرم اکنون زمانیست که ستاره شناسان آماتور کشور عزیز ما باید بی هیچ تعارفی تکلیف خود را با خودشان روشن کرده و راه خود را برای آینده مشخص نمایند و این که واقعا جامعه نجوم آماتوری و ستاره شناسان آماتور در کشور ما به دنبال چه هستند؟ نام و نان و احیانا اندکی دانش یا شناخت و درک جهان آفرینش و تداوم و افزایش سطح دوستی و همدلی ها ...

علیرضا بوژمهرانی
1391/05/10   12:12:00 PM
با سلام. من یه بار توفیق پیدا کردم در ماراتن مسیه شرکت کنم. فکر میکنم سال 84 بود. قصدی برای مسابقه دادن نداشتم و فقط میخواستم توان رصدی خودم رو محک بزنم. در اون سال که جناب پور حسینی هم حضور داشتندهم رصد خوبی انجام دادم و هم تحت تاثیر جو بسیار دوستانه و علمی حاکم بر ماراتن قرار گرفتم. خوب میدونم که برگزاری یه برنامه در سطح ماراتن مسیه چقدر زحمت داره. میخوام یه بار دیگه از تمامی دست اندرکاران گذشته و حال این برنامه تشکر کنم. دست همگی درد نکنه

ابراهیم عطائی
1391/05/08   11:52:00 AM
jenabe poor hosseyni hesse shoma ra jedan dark mikonam, hame halo havaye gozashte b sareshan zade! hale shooro eshtiagho mehro mohebba...te ghabl! k hanuz ham hast vali shayad penhan! ghabul daram k jame eye faale nojume amatori keshvar dar hale hazer vaze b samani nadarad amma b har hal hanuz monajjemane khordo kuchako nachizi mesle man hastand k arezuye owj gereftane dobareye in pishe ra dar keshvar darand o serfan chon tavanayi nadarand cheshm b azizani chon shoma dukhte and k shoma che khahid kard?? har moshkeli rahe halli dard! baraye dobare owj gereftan faghat 2bal kam darim! man nemidanam az ebteda k nojume amatori shekl gereft che kasi hemayat konande bud ama har k bude alan bayad tojih shode bashad k dar che halo ruzi hastim!! bayad b an ruz ha bargardim!!! man baraye avalin v akharin bar dar maratone 10 om sherkat kardam!!! aval estress dashtam ama vaghti dar jav gharar gereftam hazz mikardam!!! che hale ajibi dasht!!! vaghti tamam shod gerye am gereft!!! agar dobare bargozar shavad baz ham s...herkat mikonam! ama AGAR BESHAVAD! bayad kari kard!!! v man tanha rahe halli k b zehnam miresad in ast k kami bayad bighanun tar bashimo del hayeman ra saf konim!!! movaffagh bashid! kuchektarin! ebrahim ataee.

وحید طاهرخانی
1391/05/07   1:57:00 PM
سلام آقای پورحسینی من شاهد همه ی زحمات شما در هشتمین رقابت و رقابت صوفی سیستان بودم.. با عشق و علاقه ای مثال زدنی به دور از چشم دیگران همراه با گروه موفق و زبده تان خدمت مب کردبد.خدمتی در راه عظمت خداوند.. وقتی مطلب رو خوندم یاد صفای اون روز ها افتادم و اشک ریختم که چقدر از اصل نجوم و عشق به آسمونمون دور شدیم ... کاش برگرده

حمید
1391/05/07   1:54:00 PM
مسیه ی دهم آقای پورحسینی خداحافظی کرد. برای صوفی چهار که رفته بودیم کرمان مطمئن بودم یه جای خالی اون شب حس میشه . جای خالی یه نفر که فقط شنیدن صداش کافی بود تا همه خیالشون راحت باشه که همه چیز رو به راهه رقابت که شروع شد بعد نزدیک های نیمه شب پای تلسکوپ صدای پورنگ پورحسینی رو شنیدم انقدر صدا رو دنبال کردم تا پیداش کردم فقط سلام کردم و تشکر از این که هست و برگشتم پای تلسکوپم دیگه مطمئن بودم همه چیز رو به راهه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد با انرژی دو برابر به کارم ادامه دادم ...

بهزاد
1391/05/07   12:22:00 PM
آقای پورحسینی عزیز آن دوران از بهترین دوران و گردهمایی های منجمان بود و همه هم جمع بودند. میتوان دوباره به یاد آن دوران، این خاطرات را زنده کرد

مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

Copyright © 2001-2019 Parssky.com All Rights Reserved 

اسپانسرها :   اسپانسرها :  تایم لپس timelapse اسلایدر عکاسی فیلمبرداری  عکاسی صنعتی طولانی عکاسی رشد پروژه برج خنک کننده فایبر گلاس عکاسی نجومی تلسکوپ دوربین دوچشمی تجهیزات نجوم فروش عکس پارس ویو Parsview.ir   عکس با کیفیت وضعیت آب و هوای ایران  تهویه ایران .بانک عکس و وکتور فروش عکس . طرح و وکتور فروش دوربین دوچشمی

طراحی سایت با آسمان پارس

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید